Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Kontakt: 

pokój 105, budynek C, ul. Więzienna 8/12

Telefon:
(71) 375 29 53
Email:
agata.wnukiewicz-kozlowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 konsultacje odbywają się w środy w godz.13-15.
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 konsultacje odbywają się w formie elektronicznej: drogą wymiany wiadomości mailowych oraz kontaktu on-line na platformie MS Teams, pod warunkiem wcześniejszego umówienia się na videorozmowę za pomocą poczty elektronicznej.

In the winter semester of the academic year 2020/2021, consultations (office hours) are held on Wednesdays between 1 and 3 pm.
Due to the limitations related to the SARS-CoV-2 pandemic, consultations are held in an electronic form: via e-mail exchange and online contact on the MS Teams platform, provided that an appointment is made for a video chat via e-mail.

 

 

Działalność naukowa: 

WYKSZTAŁCENIE:

- 1999-2003: studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy;

- 1993-1999: studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo;

- 1993: matura w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym SS Urszulanek we Wrocławiu;

PRACA NA WYDZIALE:

- 2016 - adiunkt w Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki

-  2013 – kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała Rady Wydziału z dnia 20 maja 2013 r.);

- 2013 - kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki organizowanych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

- 2003- 2016 adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.;

UDZIAŁ W GRANTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH:

 2003-2004 międzynarodowy projekt badawczy nt.: „Status prawny ciała ludzkiego” pod kierunkiem profesora Cosimo Mazzoniego, 2004;

2008-2010 grant KBN nt.: "Współczesne sądownictwo międzynarodowe" pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy;

2012-2014 grant NCN nt.: "Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego" pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kolasy

DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE:

2002/2003 Stypendium rządu włoskiego, Uniwersytet w Sienie (pobyt od 1 listopada 2002 do 28 lutego 2003);

2007 Wykłady w ramach programu Erasmus, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Północnej Karelii, Joensuu, Finlandia (7dni);

2008 Kwerenda biblioteczna - Uniwersytet w Monachium i Uniwersytet w Augsburgu (10 dni);

2011 Wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Monachium połączone z pobytem badawczym (7 dni);

2014 Kwerenda biblioteczna - Uniwerstytet w Monachium (7 dni);

2017 Wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bolonii otwarte również dla praktyków (adwokaci, radcy prawni) (4 dni);

2018 Kwerenda biblioteczna i konsultacje naukowe na Uniwersytecie w Messynie (7 dni);

2019 Wykłady w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Bergamo (7 dni).

INNE AKTYWNOŚCI:

członek Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia;

członek uniwersyteckiej Komisji etyki ds. badań z udziałem ludzi

członek International Law Association (ILA) - grupa polska i grupa londyńska;

członek European Health Law Association;

opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Biomedycznego