Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

LL.B. International and European Environmental Law

LL.B. International and European Environmental Law - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów  
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 został przyjęty uchwałą Nr 3/2024 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie programu studiów dla kierunku LL.B. International and European Environmental na poziomie studiów pierwszego stopnia.