Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana i inne akty - 2024

Zarządzenie nr 1/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zasad finansowania niektórych form działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów WPAE UWr w roku 2024
Zarządzenie nr 2/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk w roku akademickim 2023 – 2024