Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenia Dziekana i inne akty - 2024

Zarządzenie nr 1/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zasad finansowania niektórych form działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów WPAE UWr w roku 2024
Zarządzenie nr 2/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk w roku akademickim 2023 – 2024
Zarządzenie nr 3/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składów komisji ocen śródokresowych w Kolegium Doktorskim Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Zarządzenie nr 4/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych, w roku akademickim 2024/2025
Zarządzenie nr 5/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych w czasie przerwy semestralnej (letniej) dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2023/2024
Zarządzenie nr 6/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie przygotowania postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – Kolegium Nauk Prawnych w roku akademickim 2024/2025
Zarządzenie nr 7/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych, w roku akademickim 2024/2025
Zarządzenie nr 8/2024 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2024/2025