Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dobrosława Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 310, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 23 73
Email:
dobroslawa.antonow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W dniu 23.12.2020 r., (środa) konsultacje się nie odbędą ze względu na urlop. 

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021: 
środa  - godz. 11.15 - 13.15
10.10.2020r. - godz. 10.30 - 11.30
14.11.2020r. - godz. 16.00 - 17.00
19.12.2020r. - godz. 10.15 - 11.15
09.01.2021r. - godz. 13.00 - 14.00
24.01.2021r. - godz. 8.45 - 9.45
 
Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym. Konsultacje są przeporwadzane z wykorzystaniem aplikacji Teams. Potrzebę nawiązania rozmowy w Teams proszę komunikować wcześniej drogą mailową.
 

Działalność naukowa: 

 

Dobrosława Maria Antonów, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego.
Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i warsztaty z zakresu problematyki prawa podatkowego oraz prawa finansowego i finansów publicznych na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, konsulting prawny i gospodarczy. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 60 publikacji, w tym trzech monografii: Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2009, Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer 2017, Szczególne opłaty administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, współautorka serii Meritum Podatki, Wolters Kluwer (od roku 2010), współautorka podręczników, autorka rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki opłat publicznych, wykładni i stosowania prawa podatkowego, unijnego prawa podatkowego, ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego.