Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dobrosława Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 310, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 23 73
Email:
dobroslawa.antonow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w tygodniu 20.12. - 24.12.2021 odbędą się w poniedziałek 20.12.2021r. o godz. 8.00 - 10.00.

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022:
środa - godz. 9.30 - 11.30
31.10. 21 - godz. 9.30 - 10.30
28.11.21 - godz. 10.30 - 11.30
4.12.21 - godz. 8.45 - 9.45
23.01.21 - godz. 10.30 - 11.30. 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w trybie zdalnym - za pośrednictwem Teams. Uprzejmie proszę o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową zainteresowania skorzystaniem z  konsultacji.

 

Działalność naukowa: 

 

Dobrosława Maria Antonów, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego.
Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i warsztaty z zakresu problematyki prawa podatkowego oraz prawa finansowego i finansów publicznych na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, konsulting prawny i gospodarczy. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 60 publikacji, w tym trzech monografii: Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2009, Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer 2017, Szczególne opłaty administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, współautorka serii Meritum Podatki, Wolters Kluwer (od roku 2010), współautorka podręczników, autorka rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki opłat publicznych, wykładni i stosowania prawa podatkowego, unijnego prawa podatkowego, ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego.