Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dobrosława Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 310, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 23 73
Email:
dobroslawa [dot] antonow [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w tygodniu 10.12 - 16.12.2018 r. odbędą się wyjątkowo zamiast w środę w poniedziałek (10.12) o godz. 12.00 - 14.00.

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
środa - godz. 14.45 - 16.45

10.11.2018r. - godz. 13.30 - 14.30
24.11.2018r. - godz. 10.45 - 11.45
1.12.2018r. - godz. 13.30 - 14.30
12.01.2019r. - godz.13.30 - 14.30
19.01.2019r. - godz. 14.15 - 15.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

 

Dobrosława Maria Antonów, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego.
Absolwentka studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i warsztaty z zakresu problematyki prawa podatkowego oraz prawa finansowego i finansów publicznych na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, konsulting prawny i gospodarczy. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 60 publikacji, w tym trzech monografii: Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wolters Kluwer 2009, Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym, Wolters Kluwer 2017, Szczególne opłaty administracyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, współautorka serii Meritum Podatki, Wolters Kluwer (od roku 2010), współautorka podręczników, autorka rozdziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki opłat publicznych, wykładni i stosowania prawa podatkowego, unijnego prawa podatkowego, ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego.