Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dobrosława Antonów

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 310, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 23 73
Email:
dobroslawa [dot] antonow [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej:
Konsultacje w tygodniu 18.06 - 24.04.2018r. odbędą się w środę 20.06. o godz. 11.00 - 13.00
Konsultacje w tygodniu 25.06. - 29.06 odbędą się w piątek 29.06 o godz. 9.00 - 11.00.
Konsultacje w tygodniu 2.07 - 8.07. odbędą się we wtorek 3.07 o godz. 9.00 - 11.00. Są to ostatnie konsultacje przed urlopem. Pierwsze konsultacje po urlopie zostaną wyznaczone w pierwszym tygodniu września.

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018
środa - godz. 10.30 - 12.30

3.03.2018r. - godz. 10.30 - 11.30
24.03.2018r. - godz. 9.30 - 10.30
21.04.2018r. - godz. 16.00 - 17.00
2.06.2018r.  - godz. 16.00 - 17.00

 

 

 

 

 

Termin zajęć wyrówawnczych dla SNP (W) i SNP (Z):

20.12.2016, godz. 11.30 – 13.00

11.01.2017, godz. 15.00 – 17.00

22.01.2017, godz. 11.15 – 13.15

1.02.2017r., godz. 15.00 – 17.00

25.02.2017r., godz. 13.15 – 15.15

15.03.2017r., godz. 15.00 - 17.00

25.03.2017r., godz. 12.45 - 14.45

5.04.2017r., godz. 15.00 – 17.00

8.04.2017r., godz. 12.45 – 14.45.

20.05.2017r., godz. 13.15 - 15.15

24.05.2017r., godz. 13.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

Dobrosława Maria Antonów, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - kierunek: prawo. Temat pracy doktorskiej „Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Zainteresowania naukowe:

- problematyka opłat publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem opłat za czynności urzędowe - zwłaszcza opłaty skarbowej

- wykładnia i stosowanie prawa podatkowego - zwłaszcza wykładnia prawa podatkowego w realiach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

- unijne prawo podatkowe - problematyka jego wykładni i stosowania

- ogólne prawo podatkowe, w tym przede wszystkim postępowanie podatkowe

- szczegółowe prawo podatkowe

Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki opłat publicznych. Tematyka publikacji utrzymuje się przede wszystkim w dwóch zasadniczych obszarach badawczych: problematyki wykładni i stosowania prawa podatkowego (w tym w zakresie unijnego prawa podatkowego) oraz problematyki opłat publicznych. Efektem prac prowadzonych w zakresie problematyki wykładni i stosowania prawa podatkowego jest monografia -  Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009, a także rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach i glosy poświęcone problemom wykładni i stosowania prawa podatkowego w ogólności, problemom unijnego prawa podatkowego (jego wykładni, wpływu na proces stosowania prawa podatkowego w Polsce, jego ewolucji i celów oraz roli orzecznictwa TSUE w procesie stosowania prawa podatkowego.) Drugi zasadniczy nurt badawczy dotyczy problematyki opłat publicznych. W ramach tego tematu badawczego w roku 2013,2014 i 2015 jest realizowany temat badawczy w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich – „Charakter prawny opłat publicznych”. Efektem prowadzonych w tym zakresie badań są opublikowane i oddane do druku rozdziały w monografiach oraz artykuły poświęcone problematyce opłat publicznych w ogólności (ich charakteru prawnego, celów, klasyfikacji), a także szczegółowej problematyce opłat za czynności urzędowe, w tym przede wszystkim cykl publikacji poświęconych opłacie skarbowej.

Działalność dydaktyczne: zajęcia dydaktyczne z zakresu Prawa finansowego, Finansów publicznych i prawa finansowego oraz postępowania podatkowego na kierunku prawo, administracja i ekonomia. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Podatkowych  - do roku akademickiego 2012/2013 monograficzny wykład „Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”, od roku akademickiego 2013/2014 wykład „Wprowadzenie do prawa podatkowego”.