Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Kłopocka-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Marta Kłopocka-Jasińska
Kontakt: 

pokój 507, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752477
Email:
marta [dot] klopocka-jasinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w czasie letniej sesji egzaminacyjnej:
16.06.2019 r. 10.30 -11.30
18.06.2019 r. 10.00 -12.00
24.06.2019 r. 10.00 - 12.00
01.07.2019 r. 10.00 - 12.00

Office hours in the summer exam session:
16.06.2019 r. 10.30 -11.30
18.06.2019 r. 10.00 -12.00
24.06.2019 r. 10.00 - 12.00
01.07.2019 r. 10.00 - 12.00

Dodatkowe konsultacje odbędą się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 13.15.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
sądownictwo konstytucyjne, ochrona praw i wolności jednostki w systemie prawa polskiego oraz Rady Europy, system konstytucyjny Królestwa Hiszpanii.
Staże naukowo-badawcze oraz kwerendy:
Wydział  Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2017, 2006), Wydział Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo (2015, 2014, 2012, 2006), Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych w Madrycie (2014), Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym (2015, 2014), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (2017), Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (2017) oraz Instytut Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu (2018).
Granty:
Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „Las respuestas en un Estado de Derecho a los retos de seguridad: fortalecimiento democrático, derechos fundamentales y deberes de la ciudadanía" realizowanym przez Centrum Studiów Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2018-2020).
Kierownik projektu „Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – model możliwy do zastosowania w Polsce” (grant NCN Sonata 6, 2014-2019).
Wykonawca w projekcie Maestro 4 pt ,,Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”(grant NCN, 2013-2017).
Inne:
Wykładowca w ramach specjalistycznego kursu ,,Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales" organizowanego na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Toledo (od 2014).
Ukończyła aplikację adwokacką (2010-2012) i jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej we Wrocławiu (2013).
Członkini Kolegium Redakcyjnego rocznika Gladius et Scientia. Revista del Seguridad del CESEG wydawanego przez Uniwersytet w Santiago de Compostela.