Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Kłopocka-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Marta Kłopocka-Jasińska
Kontakt: 

pokój 507, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752477
Email:
marta [dot] klopocka-jasinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Poniedziałki / Mondays
07.10.2019 – 9.30-11.30
14.10.2019 – 9.30-11.30
28.10.2019 – 9.30-11.30
04.11.2019 - 9.30-11.30
25.11.2019 – 9.30-11.30
09.12.2019 – 9.30-11.30
16.12.2019 – 15.00-17.00
20.01.2020 – 9.30-11.30
27.01.2020 – 9.30-11.30
03.02.2020 – 9.30-11.30
Środy / Wednesdays
23.10.2019 – 11.15-13.15
13.11.2019 - 11.15-13.15
20.11.2019 – 11.15-13.15
04.12.2019 – 11.15-13.15
15.01.2020 – 9.30-11.30
Soboty / Saturdays
19.10.2019 – 15.00-17.00
07.12.2019 – 10.30-11.30
Niedziele / Sundays
10.11.2019 – 15.00-17.00
19.01.2020– 15.00-17.00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
sądownictwo konstytucyjne, ochrona praw i wolności jednostki w systemie prawa polskiego oraz Rady Europy, system konstytucyjny Królestwa Hiszpanii.
Staże naukowo-badawcze oraz kwerendy:
Wydział  Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2017, 2006), Wydział Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo (2015, 2014, 2012, 2006), Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych w Madrycie (2014), Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym (2015, 2014), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (2017), Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (2017) oraz Instytut Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu (2018).
Granty:
Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „Las respuestas en un Estado de Derecho a los retos de seguridad: fortalecimiento democrático, derechos fundamentales y deberes de la ciudadanía" realizowanym przez Centrum Studiów Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2018-2020).
Kierownik projektu „Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – model możliwy do zastosowania w Polsce” (grant NCN Sonata 6, 2014-2019).
Wykonawca w projekcie Maestro 4 pt ,,Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”(grant NCN, 2013-2017).
Inne:
Wykładowca w ramach specjalistycznego kursu ,,Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales" organizowanego na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Toledo (od 2014).
Ukończyła aplikację adwokacką (2010-2012) i jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej we Wrocławiu (2013).
Członkini Kolegium Redakcyjnego rocznika Gladius et Scientia. Revista del Seguridad del CESEG wydawanego przez Uniwersytet w Santiago de Compostela.