Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Kłopocka-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Marta Kłopocka-Jasińska
Kontakt: 

pokój 507, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752477
Email:
marta [dot] klopocka-jasinska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środy 16.45 - 18.45
10.10.2018
24.10.2018
14.11.2018
28.11.2018
12.12.2018
09.01.2019
23.01.2019
30.01.2019

Czwartki 11.15 - 13.15
04.10.2018
18.10.2018
08.11.2018
22.11.2018
06.12.2018
20.12.2018
16.01.2019

Poniedziałki 16.15 - 18.15
29.11.2018
28.01.2019

Niedziele
04.11.2018 - 16.00 - 17.00
18.11.2018  - 11.15 - 12.15
09.12.2018  - 16.45 - 17.45
20.01.2019 - 9.30 - 10.30

Soboty
05.01.2019 - 17.00 - 18.00
 

Działalność naukowa: 

Dr Marta Kłopocka-Jasińska jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz europeistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła stacjonarne studia doktoranckie oraz obroniła rozprawę doktorską pt.: „Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W trakcie studiów doktoranckich przebywała na stypendium naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w La Coruña. Odbyła staże naukowo-badawcze oraz kwerendy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela, na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo, w Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych w Madrycie, w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz w Instytucie Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu.

W 2014 r. była członkinią Trybunału powołanego na Uniwersytecie Castilla-La Mancha do oceny rozprawy doktorskiej Wendy Mercedes Jarquín Orozco pt.: ,,La naturaleza subjetiva del amparo. Análisis histórico-comparado y de derecho español".
Jest wykładowcą w ramach specjalistycznego kursu ,,Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales" organizowanego przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką sądownictwa konstytucyjnego, ochroną praw i wolności jednostki w systemie prawa polskiego oraz Rady Europy, a także systemem konstytucyjnym Królestwa Hiszpanii. Jest autorką publikacji na temat środków ochrony praw człowieka oraz innych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego. Aktualnie prowadzi badania nad modelem skargi konstytucyjnej na orzeczenie sądu, który mógłby mieć zastosowanie w Polsce (jako kierownik projektu, który uzyskał finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 6). Uczestniczy w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „Las respuestas en un Estado de Derecho a los retos de seguridad: fortalecimiento democrático, derechos fundamentales y deberes de la ciudadanía" realizowanym przez Centrum Studiów Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Santiago de Compostela. W latach 2013-2017 brała udział jako wykonawca – specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego w prestiżowym projekcie Maestro 4 pt ,,Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”.
Jest członkinią Kolegium Redakcyjnego rocznika Gladius et Scientia. Revista del Seguridad del CESEG wydawanego przez Uniwersytet w Santiago de Compostela.

Ukończyła aplikację adwokacką i jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej we Wrocławiu.