Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marta Kłopocka-Jasińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Marta Kłopocka-Jasińska
Kontakt: 

pokój 507, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 3752477
Email:
marta.klopocka-jasinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
Office hours in the winter semester 2023/2024

Poniedziałek/Monday 8.00-9.00 (online via teams)
Środa/Wednesday 13.00-14.00 (507) (z wyjątkiem/except: 29.11.2023)

Konsultacje dla studentek i studentów studiów zaocznych:
29.10.2023 - 17.00-18.00; 18.11.2023 - 17.00-18.00; 17.12.2023 - 10.30-11.30 (konsultacje online via teams)
21.01.2024 - 10.30-11.30; 03.02.2024 - 10.30-11.30 (507)
Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu umówienia się na konsultacje online/Please email me in advance to arrange an online meeting

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
sądownictwo konstytucyjne, ochrona praw i wolności jednostki w systemie prawa polskiego oraz Rady Europy, system konstytucyjny Królestwa Hiszpanii.
Staże naukowo-badawcze oraz kwerendy:
Wydział  Prawa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2019, 2017, 2006), Wydział Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Toledo (2015, 2014, 2012, 2006), Centrum Studiów Politycznych i Konstytucyjnych w Madrycie (2014), Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków w Trybunale Konstytucyjnym (2015, 2014), Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (2017), Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (2017) oraz Instytut Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu (2018,2023), Wydział Prawa Uniwersytetu w Walencji (2019), Wydział Prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie (2022, 2023), Trybunał Konstytucyjny Hiszpanii (2022).
Granty:
Kierowniczka grantu wewnętrznego UWr z programu IDUB "Wykonywanie orzeczeń sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich" (2021-2023).
Udział w projekcie (01.06-30.09.2022) pt. „Ochrona praw człowieka w stanach nadzwyczajnych.Teoria i praktyka państw Grypy Wyszehradzkiej”, (grant NCN, kierowniczka projektu: prof. dr hab. Monika Dorota Florczak-Wątor).
Wykonawczyni w międzynarodowym projekcie naukowym pt. „Las respuestas en un Estado de Derecho a los retos de seguridad: fortalecimiento democrático, derechos fundamentales y deberes de la ciudadanía" realizowanym przez Centrum Studiów Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Santiago de Compostela (2018-2020).
Kierowniczka projektu „Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – model możliwy do zastosowania w Polsce” (grant NCN Sonata 6, 2014-2019).
Wykonawczyni w projekcie Maestro 4 pt ,,Sądowa kontrola decyzji krajowych organów regulacyjnych oraz krajowych organów konkurencji w świetle prawa unijnego i krajowego”(grant NCN, 2013-2017).
Inne:
Wykładowczyni w ramach specjalistycznego kursu ,,Especialidad en Justicia Constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales" organizowanego na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Toledo (od 2014).
Ukończyła aplikację adwokacką (2010-2012) i jest adwokatem należącym do Izby Adwokackiej we Wrocławiu (2013).
Członkini Kolegium Redakcyjnego rocznika Gladius et Scientia. Revista del Seguridad del CESEG wydawanego przez Uniwersytet w Santiago de Compostela oraz Rady Naukowej półrocznika Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional wydawanego przez CEPC.