Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Mirosław Sadowski

Konsultacje: 

  Pokój 307, budynek A, ul. Uniwersytecka   22/26
Szanowni Państwo,
konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
są przeporwadzane stacjonarnie i online w poniedziałki godz. 13-15
w tym czasie także z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informację mailową o potrzebie konsultacji proszę kierować na adres:   miroslaw.sadowskiatuwr.edu.pl

 

            
                                 Serdecznie zapraszam

                      

 

Działalność naukowa: 

 

Imię i nazwisko

Mirosław Sadowski

Tytuły naukowe/zawodowe

Prof. dr hab. SSN

Stanowisko

Profesor

Jednostka organizacyjna

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kierownik

 

Pracownia Badań Praw Orientalnych- Kierownik

E-mail

sadowskiatprawo.uni.wroc.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

Stopnie i tytuły naukowe

Miejsce uzyskania stopnia/tytułu

Data

Tytuł pracy

doktor

Uniwersytet Wrocławski

2000

Państwo w doktrynie papieża Leona XIII

dr hab.

Uniwersytet Wrocławski

2011

Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)

Prof. nadzw. UWr

Uniwersytet Wrocławski

1 VI 2013

 

Profesor   11 maja 2020 tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP

Radca prawny od 1995  r.

Aplikacja radcowska w OIRP we Wrocławiu 1992-1995

1 IX 1995

wpis na listę radców prawnych

Sprawowane funkcje:

Okres

Funkcje

Instytucja

Od 01.10.2013

Wicedziekan

Okręgowa Rada Radców Prawnych we Wrocławiu

01.10.2007

Red. naczelny

Wrocławskie Studia Erazmiańskie

01.10.2010-2022

Red. naczelny

Acta Erasmiana

01.10.2013 -2017

Red. naczelny

Przegląd Radcowski

22.10.2014-2018

Red. naczelny

Radca Prawny. Zeszyty naukowe

 

Udział w Grantach:

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej (kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

 

Nagrody i wyjazdy na stypendia zagraniczne:

2002     nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę   doktorską  Państwo w doktrynie papieża Leona XIII.

1994                          Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

1993                          Stypendysta Friedrich Ebert Stiftung – Bonn,

1991                          Stypendysta Konrad Adenauer Stiftung –Bonn,

Autor czterech monografii. Współautor siedmiu książek. Autor ponad 200 artykułów i opracowań  naukowych. Czynne uczestnictwo (referat) w kilkudziesięciu konferencjach naukowych.
Promotor 12 doktorów nauk prawnych.

Recenzent w 1 przewodzie profesorskim,  5 rozpraw habilitacyjnych i 20 rozpraw doktorskich.

Przewodniczący i członek komisji w przewodzie habilitacyjnym.

Badania, prowadzone przeze mnie, mieszczą się w obszarze doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Obejmują one w pierwszym rzędzie problematykę papieskiego nauczania społecznego (od Leona XIII do Jana Pawła II), ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu dignitas humana i bonum commune, jako aksjologicznych fundamentów państwa prawa. Ściśle z tym związany jest drugi nurt zainteresowań, czyli wyzwania stojące przed współczesną bioetyką, w kontekście dyskursu nad etyką świętości życia i etyką jakości życia w powiązaniu z szeroko rozumianymi prawami człowieka.

Drugi, aktualny nurt moich zainteresowań to doktryna prawa i państwa w religiach monoteistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem islamu i wpływu jaki religia ta wywiera na tworzenie i stosowanie prawa oraz panujący model ustrojowy w badanych państwach. Zajmuję się islamskim prawem rodzinnym, cywilnym i karnym. Ponadto, w kontekście islamu staram się odpowiedzieć na pytanie czy terroryzm islamski ma konotacje religijne. Uzupełnieniem tych pól są badania dotyczące powszechnej historii gospodarczej w kontekście wpływu prawa i ustroju panującego w państwie na gospodarkę.