Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Mirosław Sadowski

Konsultacje: 

  Pokój 307, budynek A, ul. Uniwersytecka   22/26
Szanowni Państwo,
konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
są przeporwadzane stacjonarnie i online w poniedziałki godz. 13-15
w tym czasie także z wykorzystaniem aplikacji Teams.
Informację mailową o potrzebie konsultacji proszę kierować na adres:   miroslaw.sadowskiatuwr.edu.pl

 

            
                                 Serdecznie zapraszam

                      

 

Działalność naukowa: 

 

Imię i nazwisko

Mirosław Sadowski

Tytuły naukowe/zawodowe

Prof. dr hab. SSN

Stanowisko

Profesor

Jednostka organizacyjna

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kierownik

 

Pracownia Badań Praw Orientalnych- Kierownik

E-mail

sadowskiatprawo.uni.wroc.pl

 

 

WYKSZTAŁCENIE:

 

Stopnie i tytuły naukowe

Miejsce uzyskania stopnia/tytułu

Data

Tytuł pracy

doktor

Uniwersytet Wrocławski

2000

Państwo w doktrynie papieża Leona XIII

dr hab.

Uniwersytet Wrocławski

2011

Godność człowieka i dobro wspólne w papieskim nauczaniu społecznym (1878-2005)

Prof. nadzw. UWr

Uniwersytet Wrocławski

1 VI 2013

 

Profesor   11 maja 2020 tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP

Radca prawny od 1995  r.

Aplikacja radcowska w OIRP we Wrocławiu 1992-1995

1 IX 1995

wpis na listę radców prawnych

Sprawowane funkcje:

Okres

Funkcje

Instytucja

Od 01.10.2013

Wicedziekan

Okręgowa Rada Radców Prawnych we Wrocławiu

01.10.2007

Red. naczelny

Wrocławskie Studia Erazmiańskie

01.10.2010

Red. naczelny

Acta Erasmiana

01.10.2013

Red. naczelny

Przegląd Radcowski

22.10.2014

Red. naczelny

Radca Prawny. Zeszyty naukowe

 

Udział w Grantach:

- Grant NN 110 194834 Prawowitość władzy państwowej (kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Masternak - Kubiak)

 

Nagrody i wyjazdy na stypendia zagraniczne:

2002     nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rozprawę   doktorską  Państwo w doktrynie papieża Leona XIII.

1994                          Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

1993                          Stypendysta Friedrich Ebert Stiftung – Bonn,

1991                          Stypendysta Konrad Adenauer Stiftung –Bonn,

Autor trzech monografii. Współautor siedmiu książek. Autor około 200 artykułów i opracowań  naukowych. Czynne uczestnictwo (referat) w kilkudziesięciu konferencjach naukowych.
Promotor 12 doktorów nauk prawnych.

Recenzent w 1 przewodzie profesorskim,  4 rozpraw habilitacyjnych i 19 rozpraw doktorskich.

Przewodniczący i członek komisji w przewodzie habilitacyjnym.

Badania, prowadzone przeze mnie, mieszczą się w obszarze doktryn politycznych i prawnych, historii gospodarczej, praw człowieka i wielkich religii współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem muzułmańskiej koncepcji prawa i państwa. Obejmują one w pierwszym rzędzie problematykę papieskiego nauczania społecznego (od Leona XIII do Jana Pawła II), ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu dignitas humana i bonum commune, jako aksjologicznych fundamentów państwa prawa. Ściśle z tym związany jest drugi nurt zainteresowań, czyli wyzwania stojące przed współczesną bioetyką, w kontekście dyskursu nad etyką świętości życia i etyką jakości życia w powiązaniu z szeroko rozumianymi prawami człowieka.

Drugi, aktualny nurt moich zainteresowań to doktryna prawa i państwa w religiach monoteistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem islamu i wpływu jaki religia ta wywiera na tworzenie i stosowanie prawa oraz panujący model ustrojowy w badanych państwach. Zajmuję się islamskim prawem rodzinnym, cywilnym i karnym. Ponadto, w kontekście islamu staram się odpowiedzieć na pytanie czy terroryzm islamski ma konotacje religijne. Uzupełnieniem tych pól są badania dotyczące powszechnej historii gospodarczej w kontekście wpływu prawa i ustroju panującego w państwie na gospodarkę.