Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata.raszewska-skalecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

konsultacje w semestrze letnim odbywają się za pośrednictwem MS TEAMS.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.

środa w godz. 11.15-12.15 (kontakt przez pocztę USOS)

                  

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- prawo administracyjne
- nauka administracji
- polityka administracyjna
- prawo samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca, prawo zakładowe, w tym prawo oświatowe
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza