Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata.raszewska-skalecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

środa w godz. 11.30-13.30
Udział w konsultacjach online za pośrednictwem MS TEAMS odbywa się po wcześniejszym przesłaniu wiadomości na adres poczty wydziałowej

                  

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- prawo administracyjne
- nauka administracji
- polityka administracyjna
-organizacja i zarządzanie
-współczesne koncepcje zarządzania w organizacji
- prawo samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca, prawo zakładowe, w tym prawo oświatowe
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza