Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata.raszewska-skalecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym:

   środa w godz. 10.00-12.00
20.10.2019 r. w godz. 11.00-12.00
17.11.2019 r. w godz. 11.00-12.00
23.11.2019 r. w godz. 11.00-12.00
30.11.2019 r. w godz. 10.30-11.30
07.12.2019 r. w godz. 10.30-11.30
14.12.2019 r. w godz. 9.30-10.30
11.01.2020 r. w godz. 11.30-12.30
19.01.2020 r. w godz. 11.30-12.30

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- prawo administracyjne
- nauka administracji
- polityka administracyjna
- prawo samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca, prawo zakładowe, w tym prawo oświatowe
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza