Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata.raszewska-skalecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS TEAMS.
Udział w konsultacjach odbywa się po przesłaniu wiadomości na adres poczty wydziałowej.
konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych:
środa w godz. 11.00-12.00
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9560987c80d546249e94910248ca66e6...
poniedziałek 23.11.2020 r. w godz. 12.00-13.00
                      07.12. 2020 r.w godz. 10.30-11.30
                      21.12.2020 r. w godz. 10.30-11.30
                      18.01.2021 r. w godz. 12.15-13.15
                      01.02.2021 r. w godz. 10.30-11.30
konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
18.10.2020 w godz. 10.00-11.00 MS TEAMS
14.11. 2020 w godz. 15.15-16.45 (zapisy na seminarium)
21.11.2020 w godz. 10.30-11.30 MS TEAMS
09.01.2020 w godz.10.00-11.00
31.01.2020 w godz. 10.00-11.00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- prawo administracyjne
- nauka administracji
- polityka administracyjna
- prawo samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca, prawo zakładowe, w tym prawo oświatowe
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza