Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Renata Raszewska-Skałecka

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

ul. Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

bud. A, pokój 405a

Telefon:
713752091 (w czasie konsultacji)
713752349 (sekretariat INA)
Email:
renata.raszewska-skalecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024
środa w godz. 12.00 -14.00
studia niestacjonarne:
09.03.2024 w godz. 10.00-11.00
23.03.2024 w godz. 10.00-11.00
13.04.2024 w godz. 10.00-11.00
27.04.2024 w godz. 10.00-11.00
12.05.2024 w godz. 13.00-14.00

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo administracyjne (podstawy prawne i ustrojowe administracji publicznej, uwarunkowania administracji publicznej, prawne formy działania, zadania publiczne, administracja usług publicznych; nauka administracji; polityka administracyjna; organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; zadania jednostek samorządu terytorialnego; zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej; administracja świadcząca, prawo oświatowe, prawo zakładów administracyjnych; prawo urzędnicze i etyka urzędnicza w administracji publicznej.