mgr Jolanta Behr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

tel.: (71) 375-22-67

(dostępny w godzinach konsultacji)

Email:
jolanta [dot] behr [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

konsultacje:

01.09.2017 r. - 9:30-11:30

06.09.2017 r. - 11:00-13:00

11.09.2017 r. - 08:00-10:00

od 18.09.2017 r. do 30.09.2017 r. - urlop wypoczynkowy

 

konsultacje w sprawach praktyk w w/w terminach

szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/

Zdjęcie użytkownika mgr Jolanta Behr
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: obejmują problematykę ustroju samorządu terytorialnego, administrację świadczącą oraz prawa człowieka.

2. Dorobek naukowy:

a. Monografie: brak

b. Artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne (patrz: publikacje).

3. Granty.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń.

5. Stypendia / staże naukowe:

- Summer Course The European System of Human Rights Protection - IX 2013,

- Udział w programie wymiany studentów Erasmus - Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder - semestr zimowy 2013/2014.

6. Nagrody

- Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego- semestr zimowy 2013/2014,

- Laureatka III-go miejsca w Konkursie na Najlepszego Absolwenta kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. Działalność pozauczelniana

Publikacje: 

Udział trzeciego sektora w świadczeniu gminnych usług niematerialnych;

Prawo do nauki w podmiotach leczniczych. Analiza na przykładzie publicznej szkoły podstawowej specjalnej, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, vol. 5, No. 2/2016, s. 165-180.

Zadania wykonywane przez gminę w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne (w druku)

Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia, Acta Universitatis Wratislaviensis "Prawo", No 3705, Wrocław 2016, s. 9-26;

Nielegalność działania organu administracji publicznej. Rozważania w kontekście praktyki rozpatrywania skargi na przewodniczącego rady gminy, [w:] A. Błaś red., VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Antywartości w prawie administracyjnym, Warszawa 2016, s. 428-438;

- Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 (1), s. 285-302;

- Wywłaszczenie. Zarys problematyki, WKSHnr 2/2014, s. 10-31;

- Abortion as a baffling phenomenon in polish legal order - comparison with selected common law countries (selected issues), WKSHnr 1/2014, s. 30-51;

- Wybrane aspekty ewolucji organu wykonawczego gminy w Rzeczypospolitej Polskiej od reaktywacji samorządu terytorialnego w 1990 roku, [w:] J. Korczak red., Województwo - region -regionalizacja.15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 21-22 listopada 2013 r., s. 49-65;

- Wpis do rejestru zabytków jako prawna forma ochrony zabytków, WKSHnr 1/2013, s. 31-37;

- Ageizm. Zjawisko marginalne czy globalny problem?, Przegląd Administracji Publicznej, nr 1/2013, s. 44-48.