Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Jolanta Behr

Kontakt: 

pokój 504, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

tel.: (71) 375-22-67

(dostępny w godzinach konsultacji)

Email:
jolanta [dot] behr [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w zimowej sesji egzaminacyjnej:

06.02.2018 r. - 9:00-11:00
16.02.2018 r. - 10:00-12:00

Konsultacje w semestrze letnim:
wtorki: 11:00-13:00
 

Konsultacje w sprawach praktyk w w/w terminach

szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne na stronie:

http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: obejmują problematykę ustroju samorządu terytorialnego, administrację świadczącą i prawa człowieka.

2. Dorobek naukowy:

a. Monografie: brak

b. Artykuły / rozdziały w monografiach / hasła encyklopedyczne (patrz: publikacje).

3. Granty.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń.

5. Stypendia / staże naukowe:

- Summer Course The European System of Human Rights Protection - IX 2013,

- Udział w programie wymiany studentów Erasmus - Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder - semestr zimowy 2013/2014.

6. Nagrody

- Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego- semestr zimowy 2013/2014,

- Laureatka III-go miejsca w Konkursie na Najlepszego Absolwenta kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

7. Pozostałe publikacje:

Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 (1), s. 285-302

Wywłaszczenie. Zarys problematyki, WKSHnr 2/2014, s. 10-31;

Abortion as a baffling phenomenon in polish legal order - comparison with selected common law countries (selected issues), WKSHnr 1/2014, s. 30-51;

Wybrane aspekty ewolucji organu wykonawczego gminy w Rzeczypospolitej Polskiej od reaktywacji samorządu terytorialnego w 1990 roku, [w:] J. Korczak red., Województwo - region -regionalizacja.15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 21-22 listopada 2013 r., s. 49-65;

Wpis do rejestru zabytków jako prawna forma ochrony zabytków, WKSHnr 1/2013, s. 31-37;

Ageizm. Zjawisko marginalne czy globalny problem?, Przegląd Administracji Publicznej, nr 1/2013, s. 44-48.