Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Karolina Kulińska-Jachowska

Kontakt: 

 501 A

Email:
256705 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/21 Office hours in winter semester 2020/21:

Czwartek 11.30-12.30 p. 501 A - dostęp również poprzez platformę Teams (videokonsultacja)/ Thursday 11.30-12.30 room 501 (building A) - I am simoultaneously available via Teams for videoconsultation 

 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo i LL.B. International and European Law.

Zainteresowania badawcze:
- komparatystyka prawnicza
- prawo administracyjne Unii Europejskiej
- e-Administracja
- sytuacjia administracyjnoprawna osób z niepełnosprawnościami
- prawo transportowe

Osiągnięcia naukowe:
2017 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
2013-2017 - Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Działalność pozauczelniana:
- członek komitetu redakcyjnego "Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej"