Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Karolina Kulińska

Kontakt: 

 501 A

Email:
256705 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:

! Konsultacje w dniu 15 maja zostają przeniesione na środę 16 maja w godzinach 11.30-13.30 !
Wtorek 16-17
W pilnych sprawach zapraszam do kontaktu mailowego.

Office hours in summer semester:

! Office hours on May 15th are moved to May 16th (Wednesday) at 11.30-13.30 (room 501A) !
Tuesday 16-17
In case of any urgent situation, please contact me via e-mail.
 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo i LL.B. International and European Law.

Zainteresowania badawcze:
- komparatystyka prawnicza
- prawo administracyjne Unii Europejskiej
- e-Administracja
- ochrona danych osobowych
- sytuacjia administracyjnoprawna osób z niepełnosprawnościami

Osiągnięcia naukowe:
2017 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
2013-2017 - Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Działalność pozauczelniana:
- członek komitetu redakcyjnego "Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej"