Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Karolina Kulińska

Kontakt: 

 501 A

Email:
256705 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/19/ Office hours in winter semester 2018/19:

Środa 15-17 p. 501 A / Wednesday 15-17 room 501 (building A).

 

 
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo i LL.B. International and European Law.

Zainteresowania badawcze:
- komparatystyka prawnicza
- prawo administracyjne Unii Europejskiej
- e-Administracja
- sytuacjia administracyjnoprawna osób z niepełnosprawnościami
- prawo transportowe

Osiągnięcia naukowe:
2017 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia
2013-2017 - Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Działalność pozauczelniana:
- członek komitetu redakcyjnego "Przeglądu Europejskiej Kultury Prawnej"