Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Adam Sulikowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Adam Sulikowski
Kontakt: 

pokój 511, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2093
Email:
adam [dot] sulikowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym (2018/19) - w czwartki 11.30-13.30
W zimowej sesji egzaminacyjnej, konsultacje odbywać się będą w poniedziałki (4.02, 11.02, 18.02) w godz. 11.30-13.30. W semestrze letnim (od 25 lutego 2018) w czwartki od 11.00-13.00.

 

 
Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych:

1) Krytyczna teoria i filozofia prawa

2) Posmarksizm i poststrukturalizm (wpływ na prawoznawstwo)

3) Teoria prawa konstytucyjnego

4) Teoria i praktyka funkcjonowania sądów konstytucyjnych

5) Francuska filozofia prawa i teoria konstytucyjna

 

Stopnie i tytuły naukowe:

1. magister prawa (2000, Uniwersytet Wrocławski);

2. doktor nauk prawnych (2003, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa doktorska: Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej;

3. doktor habilitowany nauk prawnych (2010, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa habiliacyjna: Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności;

4. profesor nauk prawnych (2015), książki profesorskie: Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Posthumanizm a prawoznawstwo;

 

 

Nagrody

Laureat nagrody "Złota Seria UWr" 2011 za najlepszą monografię naukową

Laureat nagród rektorskich za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne

 

Najważniejsze referaty wygłoszone na konferencjach (po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego)

1)referat: Postmodernistyczne tropy w juryscentryzmie. konferencja naukowa na temat  Perspektywy juryscentryzmu, WPAIE UWr luty 2010

2) referat: Platonizm konstytucyjny i jego postmodernistyczna krytyka na międzynarodowej konferencji Dny práva – 2010 – Days of Law, Masarykova Universita Brno 2010

3)referat: Modernistyczne fundamenty wykładni konstytucji i ich praktyczne implikacje, Konferencja na temat: Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Karpacz 2009, Organizator WPAiE UWr

4) referat: Opresywność pozytywizmu prawnego i jej postmodernistyczna krytykaKonferencja na temat: Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury : tradycje sporu i jego współczesne implikacje, Zieleniec 2010

5) referat: Postmodernistyczne tropy w juryscentryzmie / Adam Sulikowski Konferencja: Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011

6) referat „Konstytucjonalizm a postmodernizm” – III CongressoBrasil-Polonia de direito constitucional, Kurytyba 18-20 września 2012

7)referat „Instrumentalizacja prawa sportowego” – konferencja Aktualne Problemy Prawa Sportowego, Wrocław 15 czerwca 2012

8)referat „Rececpcja French Theory w dyskursie konstytucyjnym, XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 6-9 września 2012.

9) referat „Wpływ sygnalizacji na porządek prawny państwa” konferencja Wykonywanie orzeczeń TK w praktyce konstytucyjnej organów państwa, Wrocław 27 listopada 2012

10) referat „Critical legal thought in Poland”, Critical Legal Conference  Belfast 5-7 września 2013

11) referat “Constitutional engeneers in postmodern era”, I-Con Workshop, Boston College of Law, Boston 19-21 października 2013,

12) referat “Hegemony of Polish Constitutional Court”,  Critical Legal Conference Brighton 4-6 września 2014.

 

Granty:

Wykonawca w projekcie badawczym:

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstutucyjnych organów państwa, pod kier. Kazimierza Działochy

Wykonawca w projekcie badawczym: 

"Prawowitość władzy państwowej" (nr NN 110 194834, umowa 1948/B/H03/2008/34)

 

Udział w stowarzyszeniach naukowych

Członek zarządu sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR

Członek rady programowej czasopisma "Przegląd Administracji Publicznej"

Członek Rady programowej corocznej konfefencji "Legal Argumentation" w Brnie.

Prezes Zarządu Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes