Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Adam Sulikowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Adam Sulikowski
Kontakt: 

pokój 303, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2093
Email:
adam [dot] sulikowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w środy od 11tej do 13tej. 

 

Działalność naukowa: 

Główne obszary zainteresowań badawczych:

1) Krytyczna teoria i filozofia prawa

2) Posmarksizm i poststrukturalizm (wpływ na prawoznawstwo)

3) Teoria prawa konstytucyjnego

4) Teoria i praktyka funkcjonowania sądów konstytucyjnych

5) Francuska filozofia prawa i teoria konstytucyjna

 

Stopnie i tytuły naukowe:

1. magister prawa (2000, Uniwersytet Wrocławski);

2. doktor nauk prawnych (2003, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa doktorska: Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej;

3. doktor habilitowany nauk prawnych (2010, Uniwersytet Wrocławski) rozprawa habiliacyjna: Współczesny paradygmat sądownictwa konstytucyjnego wobec kryzysu nowoczesności;

4. profesor nauk prawnych (2015), książki profesorskie: Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny, Posthumanizm a prawoznawstwo;

 

Granty:

Kierownik projektu badawczego:
Idea apolityczności prawoznawstwa wobec krytyki nowoczesnej filozofii wiedzy. Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5
Wykonawca w projekcie badawczym:

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstutucyjnych organów państwa, pod kier. Kazimierza Działochy

Wykonawca w projekcie badawczym: 

"Prawowitość władzy państwowej" (nr NN 110 194834, umowa 1948/B/H03/2008/34)

Prezes Zarządu Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej