Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Marcin Podleś

Kontakt: 

Pokój 110 (Bud. A)

Telefon:
71 3752 320
Email:
marcin [dot] podles [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: środy w godz. 9.30-11.30 
 

 

 
Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

- prawo spółek osobowych

- prawo kontraktów w obrocie międzynarodowym

- prawo wolnych zawodów

- prawo w obrocie elektronicznym

- prawo farmacetyczne

- zagadnienia prawonoporównawcze (w szczególności system prawa niemieckiego)

GRANTY / PROJEKTY BADAWCZE

2007 - grant w ramach IV Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych nr 2746/W/IPC/07

2011 - 2012 - udział w projekcie „Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STYPENDIA / STAŻE NAUKOWE:

2001 – 2002 - studia w zakresie prawa niemieckiego na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy), promotor prof. dr Ingo Koller

2002 - pobyt biblioteczny w Instytucie Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu w Bonn na zaproszenie prof. dr. Karstena Schmidta

lipiec 2003 - pobyt badawczy w Instytucie Informatyki Prawniczej Uniwersytetu w Hanowerze na zaproszenie prof. dr. Wolfganga Kiliana, Hanower w ramach programu KBN-DAAD

lipiec – sierpień 2006 - pobyt badawczy w Zakładzie Prawa Informatycznego i Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Gospodarczym w Wiedniu w ramach stypendium Marii Curie-Skłodowskiej typu Przekaz Wiedzy w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, z ramienia Centrum Badania Komunikacji Elektronicznej

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM I STOWARZYSZEŃ:

- członek założyciel Deutscher Anwaltverein Polen (DAV Polen)

- członek wspierający iGZ e. V.

NAGRODY:

- nagroda rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia organizacyjne

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA

- radca prawny, członek Okręgowej Izby Radów Prawnych we Wrocławiu oraz Anwaltskammer Berlin
- wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu
- arbiter