Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr
Kontakt: 

pokój 238, Gmach Główny

Telefon:
+48 71 375 2908
Email:
lukasz.machaj [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Monday 9-11

Działalność naukowa: 

1) zainteresowania naukowe: wolność słowa, integracja europejska, polska myśl polityczna, liberalizm

2) Dorobek naukowy

a) Monografie:

Za i przeciw Europie: integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001, Wrocław 2006, ss. 535, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

15 haseł (William H. Beveridge, Giovanni Botero, Patrick J. Buchanan, Michel Foucault, Francesco Guicciardini, Alexander Hamilton, Hans-Hermann Hoppe, Alasdair MacIntyre, Robert Michels, Jean Monnet, Gaetano Mosca, Polibiusz, Ayn Rand, Kajetan Józef Skrzetuski, Michael Walzer), (w:) Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. E. Kundery i M. Maciejewskiego, Warszawa 2009, Wydawnictwo Beck

b) Najważniejsze artykuły rozdziały w monografiach i prace redakcyjne

Pozytywizm prawniczy i szkoła prawa natury: tradycje sporu i jego współczesne implikacje, pod red. P. Kaczmarka i Ł. Machaja, Wrocław 2010, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Varia doctrinalia, pod red. Ł. Machaja, Wrocław 2012, Prawnicza i Ekonomiczna Bibliotek Cyfrowa

Argumentacja prointegracyjna w polskiej myśli politycznej od 1989 roku do akcesji (kontekst polityczny, geopolityczny i ekonomiczny), Politeja, 2005, nr 2, s. 68-94

Amerykańska ustawa o działalności wywrotowej z 1798 roku a wolność słowa, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 62, z. 1 (2010), s. 303-314

Polska - Niemcy - Wspólnota Europejska w polskiej myśli politycznej w okresie przedakcesyjnym, Przegląd Zachodni, 2010, nr 2, s. 103-114

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. (sygn. akt K 13/07), Przegląd Sejmowy, r. 19, nr 3 (2011), s. 155-163

Granice prowokacji policyjnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Państwo i Prawo, r. 66, z. 5 (2011), s. 31-43

The concept of European unity in the political thought of the Second and Third Polish Republic – an outline, Politeja, 2011, nr 14, s. 363-374 (wraz z prof. M. Maciejewskim)

Hayek and Friedman’s Popperian themes in economics, Optimum: Studia Ekonomiczne, nr 5/2011 (53), s. 5 – 19 (wraz z dr. M. Machajem)

Oliver Wendell Holmes and the beginnings of the United States Supreme Court’s freedom of speech jurisprudence, (w:) Wybrane problemy nauki i nauczania prawa, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego i A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 143-155, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Towards a United Europe, (w:) Towards a United Europe : an Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe, ed. by Sławomir Łukasiewicz. - Warszawa : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, 2011, s. 7-46 (wraz z prof. Markiem Maciejewskim)

6) Laureat Nagrody Leopoldina 2009