Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Wojciech Kilarski

Kontakt: 

pokój 220, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48713752335
Email:
wojciech [dot] kilarski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym:

piątek: 13.10 - 15.10

Office hours in winter semester:

Friday: 13.10 - 15.10

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze: źródła prawa międzynarodowego, prawa człowieka i międzynarodowe systemy ich ochrony, odpowiedzialność jednostki w prawie międzynarodowym, międzynarodowa służba cywilna, system instytucjonalny Unii Europejskiej, obywatelstwo Unii Europejskiej, system ochrony prawnej w Unii Europejskiej, funkcjonariusze Unii Europejskiej i ich status prawny.

2. Dorobek naukowy:

- artykuły:

Funkcjonariusze międzynarodowi - zarys problemu,  Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Zeszyt nr 2 Studia z Nauk Społecznych, Polkowice 2009.

Trybunały administracyjne organizacji międzynarodowych, w: Jan Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom I, Wrocław 2009.

Specjalizacja międzynarodowych organów sądowych, w: Jan Kolasa (red.), Współczesne sądownictwo międzynarodowe, tom II, Wrocław 2010.

Nowy system sądowego rozstrzygania sporów pracowniczych w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIII 2010.

Afrykański system międzynarodowych organów sądowych, Przegląd Prawa i Administracji LXXXV 201 1.

- referaty na konferencjach

System prawny Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego - 30.11.2009- konferencja Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Interpol, Europol – międzynarodowa współpraca organów ścigania,  III Dni Kryminalistyki Wrocław, 03.04.2012r.

Arbitraż międzynarodowy, Studencko-doktorancka konferencja naukowa „Prawo dyplomatyczne i konsularne. Zawód dyplomata. Edycja 3” 6 -7 grudnia 2013 r., Wrocław,

International Civil Service Commission, konferencja: Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego świata, 14-16 maja 2014 r.

 

4. Członek komitetu redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, członek Grupy Polskiej ILA.