Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona.zieniewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023:
wtorek: 10.00-12.00 (stacjonarne)
Konsultacje w dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędą się w godzinach 17.30-18.30.
Link do zespołu konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcqgsH...
Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
26.02.2023 r.- 12.00-13.00 (stacjonarne)
12.03.2023 r.- 14.00-15.00 (stacjonarne)
26.03. 2023 r. - 14.00-15.00 (stacjonarne)
29.04.2023 r.- 15.45-16.45 (stacjonarne)
17.06.2023 r.- 11.30-13.00 (stacjonarne)
Proszę sprawdzać  terminy konsultacji na bieżąco.
Możliwe są konsultacje na platformie TEAMS w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową. Link do zespołu konsultacji: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcqgsH...
Zapraszam

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, a także wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.