Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona.zieniewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023:
czwartek: 10.30-12.30 (stacjonarne)
Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:
29.10.2022 r.: 17.30-18.30 (stacjonarne)
05.11.2022r.: 13.15-14.15 (stacjonarne)
03.12.2022 r.: 17.45-18.45 (stacjonarne)
07.01.2023 r.: 17.45-18.45 (stacjonarne)
28.01. 2023 r. : 17.45-18.45 (stacjonarne).
Powyższe terminy konsultacji dla studentów studiów zaocznych mogą ulegać  zmianom ze względu na dodatkowe zajęcia na studiach podyplomowych, których terminy spotkań nie są jeszcze  ustalone.
Proszę sprawdzać  terminy konsultacji na bieżąco.
Możliwe są konsultacje na platformie TEAMS w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcqgsH...
Zapraszam.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, a także wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.