Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona.zieniewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W najbliższym tygodniu konsultacje odbędą się w środę 12.05.21 r. 9.00-11.00.

Konsultacje w semestrze letnim2020/2021 będą odbywać się  na platformie TEAMS w formie czatu lub rozmowy
z wykorzystaniem obrazu i/lub dźwięku (do wyboru). Możliwy jest również kontakt e-mailowy.

wtorek 10.00-12.00
W dni zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych:
06.03.21 r.: 10.30-11.30
27.03.21 r.: 12.00-13.00
11.04.21 r.: 11.20-12.20
17.04.21 r.: 12.00-13.00
22.05.21 r.: 12.00-13.00
Zapraszam

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021  na platformie TEAMS w formie czatu lub rozmowy
z wykorzystaniem obrazu i/lub dźwięku (do wyboru). Możliwy jest również kontakt e-mailowy.
środa: 10-11
czwartek: 10-11. W dniu 18.02.21 r. konsultacje odbędą się w późniejszych godzinach, tzn.17.00-18.00.

W dni zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych:
10.10.20 r.: 12.00-13.00
17.10.20 r.: 13.00-14.00
28.11.20 r.: 16.00-17.00
09.01.21 r.: 10.30-11.30
31.01.21 r.: 15.00-16.00
Zapraszam!

Konsultacje semestr letni 2019/2020
środa 13.15-14.15
czwartek14.00-15.00
Konsultacje dla studentów studiów zaoczncyh:
07.03.2020 r. 10.30-11.30
05.04.2020 r: 14.15-15.15
18.04.2020 r.: 12.15-13.15
10.05.2020 r.: 13.15-14.15
13.06.2020 r.: 15.45-16.45
Konsultacje USOS: 19. lutego konsultacje odbęda się od godziny 12.30-14.30. Zmiana godzin spowodowana jest szkoleniem, w którym biorę udzia (9.00-12.00).
03.02.2020 r. : 14.00- 16.30
04.02.2020 r.: 12.00-13.00.

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2010
Konsulatacje dla studentów studiów stacjonarnych:

środa: 14.00-15.00
czwartek: 11.30-12.30
Konsulatacje dla studentów studiów zaocznych:
12. 10. 19 r.: 15.45-16.45
26.10. 19 r. : 16.00-17.00
01.12.19.: 9.30-10.30
22.12.19 r.: 14.00-15.00
01.02.20 r.: 10.15-11.15
Zapraszam

Konsultacje we wrześniu 2019 r.:
czwartek 10.00-12.00
Konsultacje w sesji letniej w roku akademickim 2018/2019:
17.06.2019 r. : 10.30-12.30- konsultacje USOS
24.06.2019 r. 9.30-11.30; w lipcu czwartek:  10.00-12.00.

Konsultacje w semestrze letnim:
13.06.2019 r. konsultacje odbędą się w godzinach 10.30-11.30
środa: 10-30- 11.30
czwartek: 11.00-12.00
konsultacje dla studentów zaocznych:
23.02.2019 r. 15.30-16.30
09.03.2019 r. 11.30-12.30
16.03.2019 r. 11.30-12.30
30.03.2019 r. 11.30-12.30
08.06.2019 r. 15.30-16.30

Konsultacje USOS: piątek 01.02.:  11.00-12.00
Konsultacje w sesji zimowej: czwartek 10.00-12.00

Konsultacje w  zimowym 2018/2019:
środa 11.30-12.30
czwartek 10.30-11.30
Konsultacje dla studentów zaocznych:
07.10.2018 r.-  14.45-15.45
08.12.2018 r.- 11.00-12.00
16.12.2018 r.-  14.45-15.45
19.01.2019 r.-  14.45-15.45
26.01.2019 r.-  14.45-15.45

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, a także wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.