Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona [dot] zieniewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w sesji letniej w roku akademickim 2018/2019:
17.06.2019 r. : 10.30-12.30- konsultacje USOS
24.06.2019 r. 9.30-11.30;
w lipcu czwartek:  10.00-12.00.

Konsultacje w semestrze letnim:
13.06.2019 r. konsultacje odbędą się w godzinach 10.30-11.30
środa: 10-30- 11.30
czwartek: 11.00-12.00
konsultacje dla studentów zaocznych:
23.02.2019 r. 15.30-16.30
09.03.2019 r. 11.30-12.30
16.03.2019 r. 11.30-12.30
30.03.2019 r. 11.30-12.30
08.06.2019 r. 15.30-16.30

Konsultacje USOS: piątek 01.02.:  11.00-12.00
Konsultacje w sesji zimowej: czwartek 10.00-12.00

Konsultacje w  zimowym 2018/2019:
środa 11.30-12.30
czwartek 10.30-11.30
Konsultacje dla studentów zaocznych:
07.10.2018 r.-  14.45-15.45
08.12.2018 r.- 11.00-12.00
16.12.2018 r.-  14.45-15.45
19.01.2019 r.-  14.45-15.45
26.01.2019 r.-  14.45-15.45
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, a także wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.