Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona [dot] zieniewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje USOS: piątek 01.02.:  11.00-12.00
Konsultacje w sesji zimowej: czwartek 10.00-12.00

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
środa 11.30-12.30
czwartek 10.30-11.30
Konsultacje dla studentów zaocznych:
07.10.2018 r.-  14.45-15.45
08.12.2018 r.- 11.00-12.00
16.12.2018 r.-  14.45-15.45
19.01.2019 r.-  14.45-15.45
26.01.2019 r.-  14.45-15.45
 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:  problematyka związana z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystanie opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarność kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, wykorzystanie kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym. 

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych:

Criminalistics: science, study, practice, Jurisprudencia, Lietuvos Teises Universitetas, Wilno 2001,

III Conference- Forensic: Art. or Science?”, Alba Julia, Rumunia, 02.06.-05.06.2008 ,

VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011-

Nazionali, XIII Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  November 2011.

Nazionali, XIV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  22-25.11.2012,

Sympozjum Naukowe, Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej, Wroclaw 2012.

Międzynarodowa konferencja Naukowa, Kryminalistyka w administracji, Walbrzych 2012

Nazionali, XV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy  2013 r.,

IV- XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma organizowane przez Katedrę Kryminalistyki, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski (1992-2018)- konferencja MIędzynarodowa.
   
XVI CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA EUROPEAN CONSENSUS GRAPHOLOGIST: METODI A CONFRONTO NAPOLI  12.03.2015-13.03.2015-14.03.2015 UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  -  POLO GRAFOLOGICO   

XVII CONGRESSO NAZIONALE  DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA EUROPEAN CONSENSUS GRAPHOLOGIST: NAPOLI  17.11.2016-19.11.2016,

XIX CONGRESSO DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA GRAFXX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA NAPOLI 15.11.2018 - 16.11.2018 – 17.11.2018OLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI  NAPOLI   16.11.2017 -17.11.2017 – 18.11.2017

XX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA NAPOLI 15.11.2018 - 16.11.2018 – 17.11.2018. GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI. SCUOLA FORENSE DI GRAFOLOGIA,            ASSOCIAZIONE GRAFOLOGI GIUDIZIARI,  ACCADEMIA GRAFOLOGICA CROTTI.                                                        

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

Wpływ uszkodzeń kończyn na cechy identyfikacyjne pisma ręcznego, Materiały V Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, pod redakcją Z. Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993,

 Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, pod redakcją Z. Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996,

Wartość dowodowa sprzecznych opinii wydawanych w tej samej sprawie. Potrzeba przeprowadzania ekspertyz kompleksowych, Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum badań Pisma pod redakcją Z. Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997,

Czynniki wpływające na pismo, Jurisprudencia, Lietuvos Teises universitetas, Wilno 2001 (konferencjia: ”CRIMINALISTICS: SCIENCE,STUDY,PRACTICE”),

Znaczenie odmian polskich znaków jednobrzmiących dla ekspertyzy pismoznawczej (Sylwia Skubisz Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz), Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet MykoloRomerio Wilno, Litwa 2007,

Dysgrafia - skala problemu, III Międzynarodowa Konferencja  „Forensic: Art. or Science? (Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz)   - referat na III Międzynarodowej Konferencji „Forensic: Art. or Science?” w Alba Julia, Rumunia, 02.06.-05.06.08 )

Necessery information for the expert witness ( Sylwia Skubisz –Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz) w: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice, cz. III, Vilnious 2011, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011- VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice.

Świadomość przy sporządzaniu testamentu, pomoc udzielana testatorowi a ważność testamentu (Sylwia Skubisz –Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz ), Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 24-26.11.2011 r.

Pismo prawo i leworęczne tego samego wykonawcy. Możliwości w warunki identyfikacji, Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 2012.

Własnoręczność testamentu a pomoc przy jego sporządzaniu, XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2012.

Referens material in grafological expertise – an “old issu” still a chellenge, IX Criminalistics and Forensic Examination: science, studies, practice, dalis, Vilinius 2013,

Wpływ pozycji na jakość zapisu graficznego, Kongres Grafologiczy Neapol, Włochy 2013.

Tremor linii graficznych - cech swoista czy nieswoista?, XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2014.

Wpływ liniatury lub jej brak na obraz pisma ręcznego - poster. Konferencja naukowa międzynarodowa – XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma Ręcznego – 16-18.06.2014, Wrocław.

Principi di base del metodo grafo-comparativo utilizzato nell’ambito dell’esame della scrittura in Polonia XVI CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA EUROPEAN CONSENSUS GRAPHOLOGIST: METODI A CONFRONTO NAPOLI  12.03.2015-13.03.2015-14.03.2015 UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  -  POLO GRAFOLOGICO, część I - wystapienie.

Principi di base del metodo grafo-comparativo utilizzato nell’ambito dell’esame della scrittura in Polonia XVI CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA EUROPEAN CONSENSUS GRAPHOLOGIST: METODI A CONFRONTO NAPOLI  12.03.2015-13.03.2015-14.03.2015 UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  -  POLO GRAFOLOGICO, część II - poster.
 
L’utilizzo dei prodotti grafici nell’identificazione particolarmente nella diagnosi psicologica, pedagogica e nella terapia- wystapienie i poster  w ramach XVII CONGRESSO NAZIONALE  DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA EUROPEAN CONSENSUS GRAPHOLOGIST: NAPOLI  17.11.2016-19.11.2016, część I wygłoszony referat
 
L’utilizzo dei prodotti grafici nell’identificazione particolarmente nella diagnosi psicologica, pedagogica e nella terapia- wystapienie i poster  w ramach XVII CONGRESSO NAZIONALE  DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA EUROPEAN CONSENSUS GRAPHOLOGIST: NAPOLI   17.11.2016-19.11.2016 cz. II poster
 
Il livello di qualità dei manoscritti contemporanei. Analisi comparativa sull’arco di diciannove anni- wystąpienie
XIX CONGRESSO DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI  NAPOLI   16.11.2017 -17.11.2017 – 18.11.2017 NAPOLI PIAZZA  E. CENNI UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  -  POLO GRAFOLOGICO 
 
Il livello di qualità dei manoscritti contemporanei. Analisi comparativa sull’arco di diciannove anni- poster cz. II praktyczna
XIX CONGRESSO DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI  NAPOLI   16.11.2017 -17.11.2017 – 18.11.2017 NAPOLI PIAZZA  E. CENNI UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO  -  POLO GRAFOLOGICO 

CECHA POWTARZALNA W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH
XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma- czerwiec 2018 r., Międzynarodowa konferencja naukowa, Katedra Kryminalistyki, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski.

La somiglianza dei grafismi sull’esempio delle grafie familiari, professionali, accidentali e criminali (współautorstwo Sylwia Skubisz-Ślusarczyk). GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI XX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA NAPOLI 15.11.2018 - 16.11.2018 – 17.11.2018- Część I - wystąpienie.

La somiglianza dei grafismi sull’esempio delle grafie familiari, professionali, accidentali e criminali (współautorstwo Sylwia Skubisz-Ślusarczyk). GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI XX CONGRESSO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA NAPOLI 15.11.2018 - 16.11.2018 – 17.11.2018- Część II- poster