Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona.zieniewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semstrze letnim2021/2022:
Konsultacje on-line w dniu 15 czerwca odbęda się w godzianch 12.00-13.00
środa 10.00-12.00 (on line)
Konsultacje w dni zajęć dla studentów studiów zaocznych:
03.04.2022 r.- 12.15-13.15 (on-line)
09.04.2022 r.- 14.00-15.00 (stacjonarnie i on-line)
07.05.2022 r.- 12.00-13.00 (stacjonarnie i on-line)
28.05.2022 r.- 12.00-13.00 (stacjonarnie i on-line)
18.06.2022 r. - 16.00-17.00 (stacjinarnie i on-line)
Konsultacje  on-line za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej lub aplikacji TEAMS. Link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcq...
Możliwe są konsultacje w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową.

Konsultacje w sesji zimowej:
wtorek: 10.00-12.00 - kontakt on-line- link poniżej

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022
wtorek:

10.00-11.00 ( konsultacje on-line)
Konsultacje w dniu 11.01.2022 r. odbęda się w godzinach 9.30-10.30.
środa:
10.30-11.30 (konsultacje stacjonarne w Katedrze Kryminalistyki )
01.12.2021 r.odbędą się  konsultacje  on-line.
Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych:
09.10.2021 r.: 12.00-13.00 (konsultacje stacjonarne w Katedrze Kryminalistyki ),
13.11.2021 r. 14.00-15.00 (konsultacje on-line),
04.12.2021 r.: 13.15-14.15 (konsultacje on-line ),
09.01.2021 r.: 14.00-15.00 (konsultacje on-line ),
29.01.2022 r.: 10.00-11.00 (konsultacje on-line ).
Konsultacje  on-line za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej lub aplikacji TEAMS. Link:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aMYDNJNNa4cZQNt8XH1ViGgakjkKcq...
Możliwe są konsultacje w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu drogą e-mailową.
Zapraszam.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze publikacje naukowe z zakresu problematyki związanej z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystania opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarności kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, a także wykorzystania kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym.
Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych poświęconych badaniom dokumentów i ogólnokryminalistycznych (udział i wygłoszenie referatu) : w Polsce, na Litwie, w Rumunii, we Włoszech.