Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Iwona Zieniewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

 

 

Telefon:
71 3752 402
Email:
iwona [dot] zieniewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
środa 11.30-12.30
czwartek 10.30-11.30
Konsultacje dla studentów zaocznych:
07.10.2018 r.-  14.45-15.45
16.12.2018 r.-  14.45-15.45
19.01.2019 r.-  14.45-15.45
27.01.2019 r.-  14.45-15.45

Konsultacje w sesji letniej i do 15.07.2018 r. oraz od 05.09.2018 r. odbywać się będą  w środy 10.30-11.30.

Konsultacje USOS odbędą się  18.06. w godzinach 10.45-11.45.

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018:
środa 10.25-11.25
czwartek: 11.30-12.30

Dla studentów studiów zaocznych:
03.03.18: 11.20-12.20
24.03.18: 13.10--14.10
14.04.18: 11.20-12.20
03.06.18: 17.45-18.45
09.06.18: 13.00-14.00.

Konsultacje w sesji zimowej 2017/2018:
O5.02.2018 r.:
8.00-10.00
14.02.2018 r.:
10.30-12.30

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018:

poniedziałek: 13.30-14.30

środa: 11.20- 12.20

 

 

Konsultacje we wrześniu:

środa 10.30-12.30

 

 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

środa 9.30-12.30

Konsultacje dla studentów zaocznych:

04.03.2017r.:  11.30-12.30

01.04.2017 r.: 10.00-11.00

22.04.2017 r.: 11.30-12.30

20.05.2017 r.: 11.30-12.30

27.05.2017 r.: 11.30-12.30

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017

środa 10.30 -12.30

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

02.10.16 r.: 17.45-18.45

16.10.16 r.: 11.15 -12.15

04.12.2016 r.: 13.00 -14.00

15.01.2017 r.: 17.45-18.45

Zapraszam

 

 

Konsultacje w sesji letniej odbywać się będą w środy od godziny 10.00-12.00.

Zapraszam.

 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016

W związku z godzinami rektorskimi w dniu 16.03.2016 r., godziny konsultacyjne odbęda się w godzinach 12.00-13.00.

wtorek 11.30- 12.30

środa 8.45-9.45

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

27.02.2016 r.:  9.50-10.50

09.04.2016 r.:  14.00-15.00

07.05.2016 r.:  11.15-12.15

22.05.2016 r.:  15.00-16.00

05.06.2016 r.:   9.50-10.50

Zapraszam !

 

 

Konsultacje w sesji zimowej w roku akademickim 2015/2016:

środa 11.00-13.00

dodatkowe konsultacje: 01.02.2016 r. : 11.00-12.00

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2015/2016:

wtorek: 14-15

środa: 10.30-11.30

Konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

03.10.2015 r.: 16.00- 17.00

28.11.2015 r.: 13.15-14.15

06.12.2015 r.: 12.00-13.00

23.01.2016 r. : 11.30-12.30

24.01.2016 r. : 17.30- 18.30

Zapraszam

 

 

 

Konsultacje w sesji letniej:

poniedziałek 10.00-11.00

wtorek 10.00-11.00.

Od 17.07.2015 r.- 04.09.2015 r. urlop

 

 

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 obowiazujące do  29.03.2015 r.:

poniedziałek 12.00-13.00

środa  11.30-12.30 

Od 30.03.2015 r.:

poniedziałek 8.45-9.45

środa 8.45-9.45

Terminy konsultacji dla studentów studiów zaocznych :

21.03.2015 r. 10.30-11.30

29.03.2015 r. 17.45-18.45

9.05.2015 r. 13.15-14.15

17.05.2015 r.  9.45-10.45

13.06.2015 r. 9.30-10.30.

Można uzgodnić inne terminy konsultacji. Zapraszam

 

 

:Konsultacje w semestrze zimowym 2014/2015:

poniedziałek 13.45- 14.45

środa 14-15

konsultacje w sesji zimowej:

poniedziałek 11.45- 12.45

wtorek           11.30-12.30

konsultacje dla studentów studiów zaocznych:

05.10.2014: 14-15

18.10.2014: 14.45-15.45

16.11.2014: 12.15-13.15

18.01.2015r:12.15-13.15

31.01.2015: 11.15-12.15

Zapraszam.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:  problematyka związana z kryminalistycznymi badaniami pisma ręcznego, wykorzystanie opinii pismoznawczej  w postępowaniu dowodowym,  interdyscyplinarność kryminalistyki ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji osób i zwłok, wykorzystanie kryminalistyki w postępowaniu administracyjnym i cywilnym. 

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych:

Criminalistics: science, study, practice, Jurisprudencia, Lietuvos Teises Universitetas, Wilno 2001,

III Conference- Forensic: Art. or Science?”, Alba Julia, Rumunia, 02.06.-05.06.2008 ,

VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011-

Nazionali, XIII Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  November 2011.

Nazionali, XIV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  22-25.11.2012,

Sympozjum Naukowe, Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej, Wroclaw 2012.

Międzynarodowa konferencja Naukowa, Kryminalistyka w administracji, Walbrzych 2012

Nazionali, XV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy  2013 r.,

IV- XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma organizowane przez Katedrę Kryminalistyki, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski (1992-2014).                                                                                 

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

Wpływ uszkodzeń kończyn na cechy identyfikacyjne pisma ręcznego, Materiały V Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, pod redakcją Z. Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993,

 Postanowienie o powołaniu biegłego w ekspertyzie pismoznawczej, Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, pod redakcją Z. Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996,

Wartość dowodowa sprzecznych opinii wydawanych w tej samej sprawie. Potrzeba przeprowadzania ekspertyz kompleksowych, Materiały VII Wrocławskiego Sympozjum badań Pisma pod redakcją Z. Kegla, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997,

Czynniki wpływające na pismo, Jurisprudencia, Lietuvos Teises universitetas, Wilno 2001 (konferencjia: ”CRIMINALISTICS: SCIENCE,STUDY,PRACTICE”),

Znaczenie odmian polskich znaków jednobrzmiących dla ekspertyzy pismoznawczej (Sylwia Skubisz Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz), Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet MykoloRomerio Wilno, Litwa 2007,

Dysgrafia - skala problemu, III Międzynarodowa Konferencja  „Forensic: Art. or Science? (Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz)   - referat na III Międzynarodowej Konferencji „Forensic: Art. or Science?” w Alba Julia, Rumunia, 02.06.-05.06.08 )

Necessery information for the expert witness ( Sylwia Skubisz –Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz) w: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice, cz. III, Vilnious 2011, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011- VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice.

Świadomość przy sporządzaniu testamentu, pomoc udzielana testatorowi a ważność testamentu (Sylwia Skubisz –Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz ), Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 24-26.11.2011 r.

Pismo prawo i leworęczne tego samego wykonawcy. Możliwości w warunki identyfikacji, Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 2012.

Własnoręczność testamentu a pomoc przy jego sporządzaniu, XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2012.

Referens material in grafological expertise – an “old issu” still a chellenge, IX Criminalistics and Forensic Examination: science, studies, practice, dalis, Vilinius 2013,

Wpływ pozycji na jakość zapisu graficznego, Kongres Grafologiczy Neapol, Włochy 2013.

Tremor linii graficznych - cech swoista czy nieswoista?, XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2014.