dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowy

Kontakt: 
Telefon:
713752323 ,
713752358 sekretariat
Email:
anna [dot] cwiakala-malys [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

 

 

KONSULTACJE W SESJI LETNIEJ - KAZDORAZOWO OGŁOSZENIE NA STRONIE WYDZIAŁOWEJ

 

URLOP

10,07-14,07

29,08-31,08

04,09-28,09

Zdjęcie użytkownika dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. nadzw. UWr
Publikacje: 

 

 

 

Jak mierzyć efektywność finansową procesu dydaktycznego w publicznych uczelniach akademickich? / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Doktor niejedno ma imię / pod red. Andrzeja Kardasza. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012. - S. [135]-145 : il. - Bibliogr. - Recenzent: Teresa Martyniak. - Publikacja poświęcona 40-leciu pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. Andrzeja Kardasza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

An analysis of tax inspections efficiency in countering the grey area in trade : a case of the Internet / Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 91 (2012), s. [137]-145 : tab.

Internet trade and threat of the grey area / Anna Ćwiąkała-Małys // Wroclaw Review of Law, Administration [and] Economics [Dokument elektroniczny]. - Vol. 2, No 1 (2012), s. 36-43. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/28/39. - . - Link zweryfikowany 27.11.2012

Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 85 (2011), s. 273-284 : tab., wykr.

A taxation mechanism of financial instruments in Poland / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 86 (2011), s. [315]-329

Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim / Anna Ćwiąkała-Małys. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - 234, [1] s. : il. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3303). - Bibliogr. s. 216-227. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci : Jan Duraj, Jerzy Woźnicki.

Modele pomiaru efektywności procesu kształcenia w publicznych uczelniach wyższych w Polsce / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T.1, Główne problemy / red. nauk. tomu Tadeusz Borys. - Białystok ; Wrocław : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, cop. 2010.- S. [209]-222 : il. - Bibliogr. - Materiał z VII konferencji zorganizowanej w październiku 2009 r. we Wrocławiu - Recenzenci: Bogusław Fiedor, Bazyli Poskrobko.

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004-2009 / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Transformacje systemu gospodarczego : (prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 18). - S. [305]-321 : rys., tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : Marian Noga.

Ustalenie efektywności procesu kształcenia publicznych uczelni akademickich przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody analizy nakładów i wyników DEA / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T.55 (2010), s. 25-43 : il.

Wyjściowa ocena stanu majątkowo-finansowego publicznego szkolnictwa akademickiego w Polsce / Anna Ćwiąkała-Małys // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 82 (2010), s. 275-302

Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - 262 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3199). - Bibliogr.

Nieparametryczne i parametryczne metody pomiaru efektywności / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak // W: Nauki o Finansach. [Cz.] 1 / red. nauk. Grażyna Borys. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 61).- S. [197]-210 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzenci: Leszek Dziawgo, Teresa Famulska, Teresa Kiziukiewicz. - Seria "Nauki o Finansach" stanowi kontynuację serii "Finanse, Bankowość i Rachunkowość".

Wykorzystanie 'data envelopment analysis' (DEA) do badania relacji nakłady-efekty w publicznym szkolnictwie akademickim w Polsce / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 56).- S. [67]-82 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Ksenia Czubakowska [i in.]

Sposoby klasyfikacji modeli DEA / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Badania Operacyjne i Decyzje. - 2009, nr 3, s. [5]-18 : il.

Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasortymentowym / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 80 (2009), s. 21-28

Problem efektywnego wykorzystania zasobów w procesie zarządzania państwową szkołą wyższą / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 14). - S. [100]-113 : il., wykr. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Ksenia Czubakowska [i in.]

Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku : (wybrane aspekty) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 16). - S. 223-238 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Małgorzata Domiter.

Budżet przepływów środków pieniężnych w państwowej szkole wyższej a zasada kontynuacji działania / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1174).- S. [67]-85 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Ksenia Czubakowska i in.

Problem dyscypliny finansów publicznych w państwowej szkole wyższej : zarys prawny / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 15). - S. 161-171. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.ang. - Recenzent : Bogusława Drelich-Skulska.

Ewolucyjny charakter regulacji prawno-finansowych systemu państwowego szkolnictwa wyższego w Polsce - zarys problemu / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 75 (2007), s. 35-64. - Recenzent: Stanisław L. Stadniczeńko

Próba tworzenia budżetu kosztów w państwowej szkole wyższej / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Badania Operacyjne i Decyzje. - 2007, nr 3-4, s. [5]-20 : il.

Realizacja zadanego tempa zmian zysku w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 41 (2007), s. 49-[65] : il.

Syntetyczna prezentacja i ocena stanu majątkowego i finansowego państwowego szkolnictwa wyższego w latach 1999-2005 : uniwersytety / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 75 (2007), s. 259-280 : tab., wykr.

Uogólniona analiza wrażliwości zysku w przedsiębiorstwie produkującym N-asortymentów / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Badania Operacyjne i Decyzje. - 2007, nr 2, s. [5]-14

Problem budżetowania kosztów uczelni państwowej w warunkach nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym - zarys problemu / Anna Ćwiąkała-Małys // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1139). - S. [48]-55 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Krystyna Brzozowska et al.

Teoretyczno-praktyczne problemy tworzenia rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Anna Ćwiąkała-Małys, Agnieszka Kaczkowska. - Bibliogr. // Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. - Nr 36 (2006), s. 35-48. - Tytuł własny zeszytu : Ekonomia a prawo.

Złożoność problemu finansowania działalności dydaktycznej publicznego szkolnictwa wyższego / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 74 (2006), s. 37-48. - Recenzent : Andrzej Szmyt

Zarys metodologiczny analizy finansowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. - 277 s. : il. - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2836). - S. [11]-13 : Wprowadzenie. - Bibliogr. - Recenzent: Tadeusz Galanc - Stanowi znacznie zm., rozsz., i uzup. wersje podręcznika pt.: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Czy jakość wykonania produktu wywiera wpływ na uzyskanie progu rentowności? / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak // W: Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej : wybrane aspekty / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 13). - S. [223]-235. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : Stanisław Czaja.

Problem amortyzacji budynków i budowli w państwowych szkołach wyższych / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof Małys // W: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : utrata wartości aktywów / red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś. - Wrocław, 2005. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1082). - S. 296-300 : tab. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr.

Krytyczny przegląd metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych stosowanych w praktyce gospodarczej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 66 (2005), s. 47-70

Plan rzeczowo-finansowy w procesie zarządzania finansami państwowej szkoły wyższej / Anna Ćwiąkała- Małys. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 71 (2005), s. 69-74

Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof Małys // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak. - Wrocław, 2004. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1034). - S. 246-251 : tab. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr.

Sposoby rozliczania kosztów stałych w wielowymiarowym modelu koszty-wolumen produktu-zysk / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak // W: Wzrost gospodarczy, integracja Europy, otoczenie finansowe współczesnej firmy / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 12). - S. 401-409. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Algorytm podziału dotacji jako element kształtowania budżetu przychodów w Państwowej Szkole Wyższej / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof Małys // W: Rachunkowość a controlling / red. naukowy Edward Nowak. - Wrocław, 2003. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 989). - S. 193-199 : rys., tab. - Bibliogr.

Ewolucyjny charakter zmian w zakresie unormowań podatkowo-bilasowych leasingu / Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 56 (2003), s. 7-39

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze na przykładzie państwowej szkoły wyższej / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof Małys // W: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości / red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś. - Wrocław, 2003. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 992). - S. 83-91 : tab. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "NoRa 2003" pod hasłem "Rezerwy w rachunkowości", zorg. w dniach 4-5 listopada 2003 przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości : wykład, zbiór zadań z rozwiązaniami / Anna Ćwiąkała-Małys, Agnieszka Kaczkowska. - Wyd. 2 zmienione i poprawione. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 452 s. : faks., wykr. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2597). - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - S. [7] : Wstęp. - Bibliogr. przy częściach i niektórych rozdz.

Ewolucyjny charakter zmian leasingu w polskim prawie podatkowym w ustawie o rachunkowości : zarys problemu / Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska // W: Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku = L'économie nationale et les entreprises au debut du XXIème siècle : la mondialisation: impacts sur les changements technologiques des firmes, répercussion sur les politiques des états / pod red. Leona Olszewskiego. - [Wrocław], 2003. - S. 573-[585]. - Bibliogr. - Materiały z konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych w dniach 9-11 maja 2002 r. w ramach obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Istota i warunki tworzenia odroczonego podatku dochodowego / Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska // W: Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2003. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 11). - S. 161-175. - Bibliogr. - Summ.

Wielowymiarowa analiza mechanizmu działania różnych typów dźwigni w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak // W: Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2003. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 11). - S. 115-126. - Bibliogr. - Summ.

Krytyczny przegląd metod deterministycznych stosowanych w analizie ekonomicznej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T.52 (2003), s. 67-86

Analiza wrażliwości zysku w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Streszcz. ang. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 7 (2002), s. 5-26

Matematyczny obraz mechanizmu działania dźwigni w przedsiębiorstwie produkującym N-asortymentów / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Badania Operacyjne i Decyzje. - 2002, nr 3-4, s. 43-54

Miejsce rezerw w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości i dyrektyw Unii Europejskiej / Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - [T.] 51 (2002), s. [51]-63

Problem kalkulacji kosztów kształcenia jako element systemu budżetowania w państwowej uczelni wyższej / Anna Ćwiąkała-Małys, Krzysztof Małys // W: Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji / red. nauk. Edward Nowak. - Wrocław, 2002. - (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 948). - S. 44-53: wykr. - Bibliogr.

Wpływ dźwigni na poziom zysku w przedsiębiorstwie produkującym jeden wyrób / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Streszcz. ang. // Badania Operacyjne i Decyzje. - 2002, nr 2, s. 25-37

Rachunkowość podmiotów gospodarczych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości : wykład, zbiór zadań z rozwiązaniami / Anna Ćwiąkała-Małys, Agnieszka Kaczkowska. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 368 s. : faks., wykr. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2430). - (Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr. przy częściach i niektórych rozdz.

Analiza funkcjonowania progu rentowności w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Streszcz. ang. // Badania Operacyjne i Decyzje. - 2001, nr 3-4, s. 21-33

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - 196 s. : wykr. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr.

Próba usystematyzowania istoty mechanizmu bilansowego i podatkowego tworzenia rezerw / Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska // W: Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja : (tendencje i doświadczenia) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2001. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 9). - S. 263-281 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

Wielowymiarowa analiza koszty-wolumen-zysk (CVP) w sytuacji niepewności / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Streszcz. ang. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 6 (2001), s. 20-31

Zastosowanie metody segmentacji do wielowymiarowej analizy koszty-wolumen-zysk (CVP) / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 6 (2001), s. 5-21

Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej / Anna Ćwiąkała- Małys. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 137 s. tab. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr.

Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej / Anna Ćwiąkała-Małys. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. - 143 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - S.[7] : Wstęp. - Bibliogr.

Aspekt podatkowo-bilansowy tworzenia rezerw / Anna Ćwiąkała-Małys, Joanna Jesionowska. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 45 (2000), s. 149-163

Sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. - 167s. : wykr. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr.

Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / Anna Ćwiąkała-Małys, Agnieszka Kaczkowska. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999. - 155 s. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - S. [9]-11 : Wprowadzenie / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr.

Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej / Anna Ćwiąkała- Małys. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - 134 s. : rys. - (Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego). - Bibliogr. przy rozdz.

Procedury tworzenia niektórych wzorców modeli tabel wykorzystywanych w taksonomii wrocławskiej do badań struktur kosztów przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL / Anna Ćwiąkała-Małys // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 39 (1997), s. 265-277 : tab.

Wybrane zagadnienia analizy ekonomicznej w podmiocie gospodarczym / Anna Ćwiąkała-Małys, Zofia Maksimowicz. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1997. - 144 s. - S. [7] : Wstęp. - Bibliogr. - Recenzent : Tadeusz Galanc.

Leasing : (przegląd publikacji) / Anna Ćwiąkała-Małys // Rachunkowość. - R. 47, nr 11 (1996), s. 607-608

Metoda taksonomii wrocławskiej w analizie poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa wielozakładowego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego EXCEL / Anna Ćwiąkała-Małys. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. - T. 37 (1996), s. 115-155 : tabl.

Metody międzyzakładowej analizy poziomu i struktury kosztów / Anna Ćwiąkała-Małys // Rachunkowość. - R. 47, nr 8 (1996), s. 429-431