Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Patrycja Zawadzka prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Patrycja Zawadzka prof. UWr
Kontakt: 

pokój / room 510,

budynek / building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
pok. 510 A: 71 375 29 46
Email:
patrycja.zawadzka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje odwołane na podstawie § 2 ust. 3 zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. Konsultacje przeprowadzane są drogą elektroniczną (via e-mail). https://uni.wroc.pl/zarzadzenie-rektora-w-sprawie-przeciwdzialania-rozpr... 

Office hours:
Direct office hours for students are called off according to § 2 (3) Regulation No. 29/2020 of the Rector of Wroclaw University of March 11, 2020. Office hours are to be held by e-mail. (https://uni.wroc.pl/en/coronavirus-announcements-and-decisions/regulatio...) More information: https://uni.wroc.pl/en/coronavirus-announcements-and-decisions/
 

Działalność naukowa: 

Obszary badawcze:

prawo finansowe, prawo rynku finansowego (w tym prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego)

 

Prowadzone zajęcia na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego:

 • prawo finansów publicznych,
 • prawo podatkowe,
 • finanse samorządowe,
 • system bankowy i kredytowy,
 • prawo rynku kapitałowego,
 • Public Finance & Law
 • International & European Tax Law
 • VAT in the EU

Staże naukowe:

 • Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja, 2018
 • European University Institute, Florencja, Włochy, 2016
 • Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Hiszpania, 2016
 • Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska, 2014
 • Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Słowenia 2014
 • Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska 2013,
 • Budapest Cornvinius Egyetem, Węgry, 2013
 • University of Cambridge, Faculty of Law, Cambridge, Wielka Brytania,  XII 2012
 • City University, Londyn, Wielka Brytania, X 2012
 • Universidad de Murcia, Murcia, Hiszpania, 2012

Funkcje na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego:

 • członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej od X 2016 r.
 • członek Wydziałowej Komisji Bibliotecznej od X 2016 r.
 • członek Sądu Konkursowego na najlepsze prace licencjackie i magisterskie od 10.2016 r.
 • członek komisji ds. tłumaczeń dyplomów ukończenia studiów od 2009 r.
 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (studia stacjonarne i wieczorowe)  2008 r. - 30.09.2016 r.
 • opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (studia niestacjonarne - zaoczne)  2008 r. - 2013 r., 2015 - 30.09.2016 r.

Udział w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
 • Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej