Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Patrycja Zawadzka
Kontakt: 

pokój / room 510,

budynek / building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
pok. 510 A: 71 375 29 46
Email:
patrycja.zawadzka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Piątki/ Fridays 9.40-10.40

 

Działalność naukowa: 

Profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny przy OIRP we Wrocławiu; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; autorka publikacji z zakresu prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki długu i deficytu, oraz z zakresu prawa rynku finansowego.

Obszary badawcze: prawo finansowe, prawo rynku finansowego (w tym prawo bankowe i prawo rynku kapitałowego).

Prowadzone zajęcia na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, finanse samorządowe, prawo rynku finansowego, prawo rynku kapitałowego, Public Finance & Law, International & European Tax Law, VAT in the EU. 

Uczestnik zagranicznych staży naukowych i wykładowca na uniwersytetech zagranicznych: Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja (2018), European University Institute, Florencja, Włochy (2016), Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Hiszpania (2016), Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (2014), Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Słowenia (2014), Masarykova Univerzita, Brno, Republika Czeska (2013), Budapest Cornvinius Egyetem, Węgry (2013), University of Cambridge, Faculty of Law, Cambridge, Wielka Brytania (2012), City University, Londyn, Wielka Brytania (2012), Universidad de Murcia, Murcia, Hiszpania (2012).

Sprawowane funkcje na WPAE Uniwersytetu  Wrocławskiego: członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej od X 2016 r.; członek Wydziałowej Komisji Bibliotecznej od X 2016 r.; członek Sądu Konkursowego na najlepsze prace licencjackie i magisterskie od 10.2016 r.; członek komisji ds. tłumaczeń dyplomów ukończenia studiów od 2009 r.; opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (studia stacjonarne i wieczorowe)  2008 r. - 30.09.2016 r.; opiekun praktyk zawodowych na kierunku prawo (studia niestacjonarne - zaoczne)  2008 r. - 2013 r., 2015 - 30.09.2016 r.

Członek stowarzyszeń naukowych: Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.