Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 405a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena [dot] tabernacka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w semestrze letnim
poniedziałki 13.00 - 14.00 Uwaga w dniu 18 marca konsultacje nie odbędą się, w zamian zapraszam na konsultacje 29 marca w piątek o godzinie 10.20 - 11.20
środy 13.30 - 14.30
konsultacje dla studentów zaocznych :
30 marca 15.50-16.50
27 kwietnia 12.10-13.10
26 maja 12.10-13.10
8 czerwca 8.15 - 9.15

Zajęcia na studiach doktoranckich:
Grupa 23-SDNP-SN3-4-NoAi 
 13 marca, 1 godzina dydaktyczna – BLOK TEMATYCZNY „PRZESTRZEŃ” 
  3 kwietnia, 3 godziny dydaktyczne początek zajęć 16.50 
BLOK TEMATYCZNY „WYPALENIE ZAWODOWE”.
10 kwietnia, 3 godziny dydaktyczne początek zajęć 16.50 
  BLOK TEMATYCZNY „EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ”.
17 kwietnia, 3 godziny dydaktyczne początek zajęć 16.50 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu