Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Magdalena Tabernacka

Kontakt: 

pokój 405a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena [dot] tabernacka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:
w środy w g.11.10 - 13.10

konsultacje dla studentw zaocznych:
3 marca 2018 g. 12.55 - 13.55
15 kwietnia 2018 g. 16.50 - 17.50
29 kwietnia 2018 12.10 -13.10
26 maja 2018  14.50 - 15.50
27 maja 2018 12.10 - 13.10

Terminy zaliczeń dla studentów dziennych 1 roku magisterskiej Ekonomii z przedmiotu Mediacje i negocjacje w obrocie gospodarczym:
5 kwietnia, 11.30 - 13.00 sala 1 AC
23 kwietnia, 15.00 - 16.30 sala 1 AC
25 kwietnia, 9.45 - 11.15 sala 2C

 

 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu