Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr

Kontakt: 

pokój 421, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena.tabernacka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Z powodu epidemii, konsultacje bezpośrednie nie odbywają się do odwołania.
Proszę o kontakt mailowy.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:
Kierownik polskiej sekcji projektu:
Best Practice Tools assisting with the enforceability of mediated agreements in the EU and specifically in PL,SP,IT, DE and a Model for incorporating mediation into child abduction proceedings —  AMICABLE
(Najlepsze narzędzia praktyczne wspierające egzekwowalność umów mediacyjnych w UE, a zwłaszcza w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech oraz model wprowadzenia mediacji w sprawach o uprowadzenie dziecka - AMICABLE)
https://www.amicable-eu.org/

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu