Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr

Kontakt: 

pokój 421, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena.tabernacka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje do końca semestru zimowego i sesji zimowej:
20 stycznia 13.00 -  14.00
22 stycznia 8.30 - 9.30
26 stycznia 11.30 - 12.30
27 stycznia  8.30 - 9.30
28 stycznia 8.30 - 9.30
3 luty - 8.30 - 9.30
7 luty 8.30 - 9.30
10 luty 9.00 - 10.00

Uprzejmie informuję, że egzamin z przedmiotu Organizacji Zadań Publicznych na kierunku Konsulting Prawny i Gospodarczy odbędzie się w dniu 26 stycznia do sali 2C w budynku C. Osoby, których nazwiska zaczynają się na literę A do litery M proszone są o przyjście na 9.00, Pozostało osoby proszone są o przyjście na 9.50.
Przedtermin z tego przedmiotu odbędzie się w dniu 17 stycznia o godzinie `16.30 w sali 101 w budynku C.
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu