Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 405a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2091 - w godzinach konsultacji
71 375 23 49 sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych
Email:
magdalena [dot] tabernacka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Pozostałe w semestrze zimowym konsultacje będą odbywałay sie w następujących terminach:

3 grudnia (poniedziałek 14.50 - 16.50
10 grudnia (poniedziałek) 14.50 - 16.50
od 19 grudnia  do końca semestru konsultacje
w środy  9.30-10.30
 w piątki 9.00 - 10.00

Konsultacje dla studentów zaocznych:
25 listopada 11.20 - 12.20
15 grudnia  10.00-11.00
12 stycznia 17.30 - 18.30
13 stycznia 10.20 -11.20

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze Magdaleny Tabernackiej mieszczą się w zakresie objętym polem badawczym Nauki administracji i Nauki prawa administracyjnego. W tym zakresie badawczym podejmuje takie szczegółowe zagadnienia jak:

Relacje organów władz publicznych z adresatami ich działań.

Strukturalne uwarunkowania funkcjonowania organów administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ich wpływ na relacje w sferze wewnętrznej funkcjonowania tych organów i ich relacji z adresatami ich działań.

Planowanie i zagospdodarowanie przestrzenne.

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. Prawne, społeczne, ekonomiczne i strukturalne uwarunkowania mediacji i negocjacji w sferze publicznej. Mediacje dotyczące sytuacji dziecka - jako strony konfliktu i jako uczestnika konfliktu osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę.

 

Projekty badawcze:

Ewaluacja oczekiwanych treści nauczania na kierunku administracja - projekt realizowany w ramach działań Interdyscyplinarnego Studenckiego Koła Rozwoju Administracji ISKRA

 

Udział w radach naukowych:

Rada Naukowa czasopisma naukowego Przegląd Administracji Publicznej

Stała działalność ekspercka:

Rada Społeczna przy Terenowym Pełnomocniku Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu