Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Michał Paździora

Kontakt: 

pokój 301, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
michal.pazdziora [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek 12.30-14.30
 

Działalność naukowa: 

Granty badawcze:

1.  Projekt juryscentryzmu Artura Kozaka - geneza teoretyczna i perspektywy zastosowania, numer grantu: 2386/W/KTFP/10 (zakończony)

2. Lokalny a uniwersalny charakter wykładni prawa, numer grantu: 2172/W/KTFP/09, grant finansowany w ramach X konkursu wewnętrznych projektów badawczych. (zakończony)

3. Filozofia prawa jako filozofia na użytek publiczny, numer grantu: 1286/M/KTFP/11. (zakończony)

4. Estetyka pragmatyczna w działaniu. Sztuka, polityka, społeczeństwo. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł 1.2, nr projektu 12H 11 0011 80 (wykonawca – zakończony)

5. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu MISTRZ Subsydia profesorskie, Laureaci: Edycja 2011 - Nauki humanistyczne i społeczne, Demokracja niekonsensualna, dialog i wspólnota krytyczna. Prof. dr hab. L. Koczanowicz

6. Rozumowania obdukcyjne w prawie, numer grantu: 1318/M/KTFP/13. (zakończony)