Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Monika Mościbrodzka

Kontakt: 

pokój 210, budynek C, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 23 79
Email:
monika.moscibrodzka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W związku z okresem urlopowym i brakiem zajęć dydaktycznych zmieniają się terminy konsultacji:
wtorek  23.07.2024  godz. 9.00 (Teams)
wtorek  30.07.2024 godz.  9.00 (Teams)

W dniach 1.08-6.09.2024 jestem na urlopie.

Konsultacje w okresie  zajęć dydaktycznych  w semestrze zimowym  roku akademickiego 2024/2025

Osoby, które chcą skorzystać z konsultacji online proszę o wcześniejszą informację, abym mogła zaplanować spotkanie na Teams 
 

Działalność naukowa: 

Monika Mościbrodzka jest absolwentką studiów matematycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w roku 2001. Edukację kontynuowała na studiach doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.  Pracę doktorską pod tytułem  " Funkcje pluriharmoniczne o wzroście wielomianowym na symetrycznych obszarach Siegela" obroniła w roku 2006, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Od roku 2005 jest pracownikiem Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomiii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania:

Wykorzystanie narzędzi wielowymiarowej analizy porównanczej na rynku kapitałowym, modelowanie ekonometryczne;

Stypendia i granty naukowe:

1.09.2001-31.08.2003 grant KBN 5P03 A 028 21, kierownik prof. dr hab. Ewa Damek "Przestrzenie funkcji związane z niezmienniczymi układami operatorów na jednorodnych rozmaitościach rzeczywistych i zespolonych"

1.05.2004-30.04.2006 grant KBN 1 PO3 A 01826, kierownik prof. dr hab. Andrzej Hulanicki " Analiza na grupach rozwiązalnych i stochastyczne równania różnicowe"

1999-2003 Substydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 3/1999 dla zespołu prof. dr hab. Ewy Damek "Przestrzenie funkcji związane z operatorami różniczkowymi drugiego rzędu na jednorodnych rozmaitościach rzeczywistych i zespolonych"

Udział w komitetach redakcyjnych:

Czasopismo „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.  pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1. Elementy matematyki w ekonomii

2. Analiza i wycena instrumentów finansowych

3. Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

4. Statystyka w biznesie

5. Statystyczna analiza danych ekonomicznych

6. Wprowadzenie do ekonometrii

7. Seminarium dyplomowe

8. Seminarium magisterskie

9. Procesy demograficzne współczesnego świata

10. Ryzyko w biznesie

11. Statystyka w administracji

12. Wycena przedsiębiorstwa (studia podyplomowe)

13. Analiza i zarządzanie projektami inwestycyjnymi (studia podyplomowe)