Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Aleksander Cieśliński prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 223, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2346
Email:
aleksander.cieslinski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje on-line za pośrednictwem Microsoft Teams są organizowane w odpowiedzi na indywidualny wniosek wysłany mailem z jednodniowym wyprzedzeniem. Środy 18.30 
Konsultacje w gabinecie 223A odbywają się w piątki 17:00

On-line office hours are arranged over Microsoft Teams in response to individual request sent by mail one day before. Wednesdays 18.30
Off-line office hours are arranged in room 223A - Fridays 17:00