Niniejszym zawiadamiam, że moje najbliższe konsultacje odbędą się w poniedziałek 25-go września o godz. 8.00.

 

dr hab. Aleksander Cieśliński

Dodano 22.09.2017 15:59

 

Niniejszym zawiadamiam, że moje najbliższe konsultacje odbędą się we wtorek 19-go września o godz. 18.30. 

 

dr hab. Aleksander Cieśliński

Dodano 17.09.2017 23:10

 

Niniejszym informuję, że wyniki egzaminu z przedmiotu System Ochrony Prawnej w UE w terminie dodatkowym , który odbył się 16-go września, można uzyskać na konsultacjach w najbliższy wtorek 19-go września godz. 18.30. Uprzejmie proszę o powstrzymanie się z wysyłaniem maili z indywidualnymi zapytaniami przed tą datą. 

 

dr hab Aleksander Cieśliński

Dodano 17.09.2017 23:09

 

Niniejszym informuję, że w systemie USOS zamieszczone zostały wyniki egzaminu w terminie dodaktowym z przedmiotu Prawo UE, który odbył się 16-go września. Wyznaczam konsultacje USOS na wtorek 19-go września godz. 18.30.

 

dr hab Aleksander Cieśliński

Dodano 17.09.2017 23:05

 

Niniejszym informuję, że w systemie USOS zamieszczone zostały wyniki egzaminu w terminie przywróconym z przedmiotu Prawo UE, który odbył się 16-go września. Wyznaczam konsultacje USOS na wtorek 19-go września godz. 18.30.

 

dr hab Aleksander Cieśliński

Dodano 17.09.2017 23:04

Niniejszym informuję, że moje najbliższe konsultacje odbedą się w sobotę 16-go września o godz. 14.30.

Dodano 13.09.2017 12:30

Niniejszym informuję, że termin II-gi przywrócony z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej dla studentów studiów stacjonarnych prawa odbędzie się w poniedziałek 18-go września o godz. 10.00, sala 201C. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie legitymacji studenckiej oraz indywidualnej zgody egzaminatora. Przypominam, że samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie jest równoznaczne z uzyskaniem takiej zgody. 

dr hab. Aleksander Cieśliński

Dodano 11.09.2017 8:02

Niniejszym informuję, że termin II-gi przywrócony z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w sobotę 16-go września o godz. 15.30, Amfiteatr BC. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie legitymacji studenckiej oraz indywidualnej zgody egzaminatora. Przypominam, że samo złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie jest równoznaczne z uzyskaniem takiej zgody. 

dr hab. Aleksander Cieśliński

Dodano 11.09.2017 8:00

 

Niniejszym informuję, że termin dodatkowy z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej dla studentów ostatniego roku/semestru prawa stacjonarnego, zaocznego i 2,5 letniego odbędzie się w sobotę 16-go września o godz. 15.30, Amfiteatr BC. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie indywidualnej zgody Dziekana oraz posiadanie legitymacji studenckiej. 

dr hab. Aleksander Cieśliński

Dodano 8.09.2017 14:03

 

Niniejszym informuję, że termin dodatkowy z przedmiotu System Ochrony Prawnej w UE dla studentów stacjonarnej administracji magisterskiej odbędzie się w sobotę 16-go września o godz. 15.30, Amfiteatr BC. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie indywidualnego protokołu egzaminacyjnego (jeżeli nie został on wcześniej przekazany egzaminatorowi) oraz legitymacji studenckiej.

 

dr hab. Aleksander Cieśliński

Dodano 8.09.2017 13:59

Strony