Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRAWO UE EGZAMIN PRZYWRÓCONY II-gi TERMIN

dr hab. Aleksander Cieśliński - 9 Wrzesień, 2019 - 13:37

Niniejszym informuję, że egzamin dla studentów prawa z przedmiotu Prawo Unii Europejskiej w terminie 2-gim przywróconym odbędzie się dnia 15-go września o godz. 9.00 w sali 418 A.

Warunkiem przystapienia do egzaminu jest okazanie indywidualnej zgody uzyskanej od egzaminatora oraz aktualnej legitymacji względnie zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta. 

dr hab. Aleksander Cieśliński