Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

PRAWO UE SSP III EGZ. PRZEDTERMINOWY

Niniejszym informuję, że egzamin przedterminowy z przedmiotu PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ dla studentów SSP powtarzających lub wykazujących się wysoką średnią odbędzie się dnia 27-go maja 2023 r. o godz. 08.30 w sali 318 A.

Uprzejmie proszę o stawiennictwo z kilkunastominutowym wyprzedzeniem oraz posiadanie legitymacji potwierdzającej status studenta. 

W celu uczestnictwa w egzaminie należy zgłosić ten zamiar do mnie drogą mailową - wskazując rok, na którym Państwo obecnie studiujecie. albo uzyskaną ocenę. 

 

dr hab. Aleksander Cieśliński, prof. UWr