Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SOP SSA EGZAMIN DODATKOWY

dr hab. Aleksander Cieśliński - 17 Wrzesień, 2019 - 14:22

 

Ninijeszym informuję, że egzamin dodatkowy z przedmiotu System Ochrony Prawnej w Unii Europejskiej dla osób kończących magisterskie stacjonarne studia administracji, które otrzymały indywidualną zgodę Dziekana, odbędzie się dnia 20-go września o godz. 8.00 w sali 501B. 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie Protokołu egzaminacyjnego wydawanego w BOS.
 

dr hab. Aleksander Cieśliński