Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Robert Stefanicki

Kontakt: 

pokój 113 bud. A

Telefon:
71 3752 368
Email:
robert.stefanicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek godz. 11.00
23.05 br. dodatkowe od godz. 13.00 (po godz. 16.00 proszę o wcześniejszy kontakt). Kolejne terminy czwartkowe z uwagi na święto, urlop itp. poza podawanymi bieżąco w dni indywidualnie ustalane (e-mail). 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe i publikacje obejmują m.in. następujące nurty badawcze: prawo prywatne, ochrona praw podstawowych, sfera prywatności i godności jednostki, wolność wypowiedzi, prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, interakcje między prawem administracyjnym a prawem cywilnym, klauzule generalne, umowy w obrocie międzynarodowym, wdrażanie prawa europejskiego z perspektywy konstytucyjnej i tendencji rozwoju sądownictwa, ubezpieczenia gospodarcze, prawo spółek w porządku unijnym.

Autor artykułów opublikowanych w czasopismach prawniczych i pracach zbiorowych z prawa prywatnego i publicznego. Wybrane ostatnie monografie: Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa, ss. 520. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków, ss. 444. Komentarz do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, LexisNexis, Warszawa, ss. 621. Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Beck, Warszawa, ss.  470.  Przykładowo pierwsza z monografii wyróżniona w Konkursie Przeglądu Sądowego na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, druga w Konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej. Zakończona realizacja projektu:„Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”; współpraca międzynarodowa w ramach europejskiego stowarzyszenia prawa kontraktów, organizacji amerykańskich i azjatyckich itp.
Seminaria prowadzone na kierunkach: Prawo; Administracja; Ekonomia.
 

Semestr SSP, NSP, WSP, SSE, NSE, I, II i III stopnia Przedmiot (wybrane kierunki prowadzone w poprzednich latach)
6 Europejskie prawo spółek
7 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
8 Prawo handlowe
9 Prawo ochrony konkurencji, Nieuczciwe praktyki handlowe
9 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
10

Powyższe zagadnienia, jak i w zakresie prawa administracyjnego, pracy, zabezpieczeń społecznych, sądownictwa w powyższym zakresie, międzynarodowego, unijnego, wykładane na studiach podyplomowych.

Przedmioty prowadzone również w ramach studiów doktoranckich; ze studentami z zagranicy (Company, Competition, Contract Law).