prof. dr hab. Robert Stefanicki

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 113 bud. A

Telefon:
71 3752 368
Email:
robert [dot] stefanicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek od godz. 9.30
(w okresie zajęć dydaktycznych);
w czerwcu jw.; 3.07, 10.07, 17.08 9.30;
we wrześniu: 11.09, 15.09, 25.09 8.00 (dodatkowo 1.09, 14.09 12.00).

dodatkowo konsultacje:
3.03,10.05 12.00; 1.04 16.00; 23.04 11.30; 8.05, 22.05, 5.06 9.00; 19.06, 13.07 10.00.
ponadto terminy dla doktorantów: 3.03 15.00; 1.04 14.00; 23.04 12.30;
10.05 15.00; 26.06 i 27.06, 13.07 (konsultacje o podanej godzinie) 9.00.

Konsultacje w dniu 4.05 nie odbędą się
(wyjazd służbowy), 11.05 Juwenalia -
zapraszam na ww. dodatkowe konsultacje.

 

Terminy konsultacji w ostatnim tygodniu sesji: 19.02 godz. 12.00, 20.02 godz. 9.00, 21.02 godz. 14.00 (godzinne, nst. egzaminy, po każdym
z nich - sprawdzeniu prac - konsultacje USOS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Robert Stefanicki
Działalność naukowa: 
Semestr SSP, NSP, WSP, SSE, NSE Przedmiot (wybrane kierunki)
6 Europejskie prawo spółek
7 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
8 Prawo handlowe
9 Prawo ochrony konkurencji, Nieuczciwe praktyki handlowe
9 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
10 Prawo ochrony konkurencji, Europejskie prawo spółek

 

Publikacje: 

Zainteresowania naukowe i publikacje obejmują m.in. następujące nurty badawcze: ochrona praw podstawowych,
sfera prywatności i godności jednostki, wolność wypowiedzi, interakcje między prawem administracyjnym a prawem cywilnym, identyfikacja przedsiębiorcy oraz jego produktów, prawo reklamy, klauzule generalne, ochrona konsumenta, umowy w obrocie międzynarodowym,  wdrażanie prawa europejskiego z perspektywy konstytucyjnej i tendencji rozwoju sądownictwa,
ubezpieczenia gospodarcze, prawo spółek w porządku unijnym.

Autor ponad dwustu artykułów opublikowanych w czasopismach prawniczych i pracach zbiorowych z prawa prywatnego
i publicznego. Wybrane ostatnie monografie: Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Kraków, ss. 444.Komentarz do ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
LexisNexis, Warszawa, ss. 621. Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Beck, Warszawa, ss.  470. 

Zakończona realizacja projektu:„Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta”

Działalność (uczestnictwo w konferencjach) w ramach Society of European Contract Law, American Bar Association, itp.