Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Robert Stefanicki

Kontakt: 

pokój 113 bud. A

Telefon:
71 3752 368
Email:
robert.stefanicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek godz. 9.30 (godz. 13.15 w tygodniu parzystym) w październiku.
Uprzejmie proszę o uprzednie zgłaszanie swojej obecności na konsultacjach e-mailem (z uwagi na dni urlopowe, inne służbowe).
Please notify in advance in case you would like to contact me during office hours (in view of the public holidays, vacation days).
Obecnie:
Dnia 22 września udział w konferencji poza Uniwersytetem/On September 22, participation in a conference outside the University.
Kolejne konsultacje dnia 28 września godz. 9/The next will take place on September 28 at 9.

 

Działalność naukowa: 
Semestr SSP, NSP, WSP, SSE, NSE, I, II i III stopnia Przedmiot (wybrane kierunki prowadzone w poprzednich latach)
6 Europejskie prawo spółek
7 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
8 Prawo handlowe
9 Prawo ochrony konkurencji, Nieuczciwe praktyki handlowe
9 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
10

Powyższe zagadnienia, jak i w zakresie prawa administracyjnego, pracy, zabezpieczeń społecznych, sądownictwa w powyższym zakresie, międzynarodowego, unijnego, wykładane na studiach podyplomowych.

Przedmioty prowadzone również w ramach studiów doktoranckich; ze studentami z zagranicy (Company, Competition, Contract Law).