Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Robert Stefanicki

Kontakt: 

pokój 113 bud. A

Telefon:
71 3752 368
Email:
robert.stefanicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek godz. 9.30
(jestem dostępny osobiście, także w obu formach do odwołania - zmiany, tj. wykreślenia w tym miejscu nawiasu).
Odwołane co do zasady w formie bezpośredniej - odbywają się w postaci mieszanej: bezpośrednio lub zdalnej poprzez MS Teams (Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej adresata z prośbą o podanie numeru indeksu, telefonu nadawcy, dalej preferowanej formy kontaktu) - ewentualne zmiany zgodnie z zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.
Indywidualnie – po wstępnym zdefiniowaniu – kontakt możliwy za pośrednictwem uzgodnionego komunikatora.
Uprzejmie proszę o uprzednie zgłaszanie swojej obecności na konsultacjach e-mailem.
Please notify in advance in case you would like to contact me during office hours.

 

Działalność naukowa: 
Semestr SSP, NSP, WSP, SSE, NSE, I, II i III stopnia Przedmiot (wybrane kierunki prowadzone w poprzednich latach)
6 Europejskie prawo spółek
7 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
8 Prawo handlowe
9 Prawo ochrony konkurencji, Nieuczciwe praktyki handlowe
9 Prawo ubezpieczeń gospodarczych
10

Prawo ochrony konkurencji, Europejskie prawo spółek

Powyższe zagadnienia, jak i w zakresie prawa administracyjnego oraz sądownictwa wykładane na studiach podyplomowych.

Przedmioty prowadzone również w ramach studiów doktoranckich; 
ze studentami z zagranicy (Company, Competition, Contract Law).