Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jacek Borowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

e-mail: jacek [dot] borowiczatuwr [dot] edu [dot] pl

tel: 3752344

pok.121 budynek A

Telefon:
3752344
Email:
jacek [dot] borowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Dyżur dr Jacka Borowicza w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 odbywał się będzie w poniedziałki w godz.13.00 – 15.00.

Zapraszam do umawiania się na spotkanie i potwierdzania wizyt drogą meilową dla wygody i pewności wszystkich zainteresowanych.

 

 

Działalność naukowa: 

Dr Jacek Borowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego  - Zakład Prawa Pracy. Specjalizuje się w prawie pracy, zagadnieniach prawnej regulacji wykonywania wolnych zawodów, prawnych i organizacyjnych zagadnieniach ochrony informacji ( min. tajemnic pracodawcy i przedsiębiorstwa, danych osobowych i informacji niejawnych). Autor szeregu artykułów naukowych dotyczących wyżej wymienionej problematyki publikowanych min. w takich czasopismach jak: Acta Universitatis Wratislaviensis seria Prawo, Monitor Prawa Pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Rejent, Rzecznik Patentowy, a także opinii i artykułów z zakresu stosowania prawa pracy w samorządzie terytorialnym publikowanych w Nowych Zeszytach Samorządowych.