Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Marek Leśniak prof. UWr

Kontakt: 

pokój 117, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50 – 138 Wrocław

Telefon:
+ 48 71 375 23 39
Email:
marek.lesniak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 będą odbywały się zdalnie za pomocą poczty elektronicznej w środy w godzinach 17:00 - 18:00 oraz stacjonarnie w czwartki w godz. 17:00 - 18:00. Proszę każdorazowo zapowiedzieć udział w konsultacjach e-mailem na adres: marek.lesniakatuwr.edu.pl. W pilnych sprawach proszę o kontakt również poza tymi godzinami. Po wcześniejszym ustaleniu możliwe jest spotkanie zdalne w aplikacji MS Teams w czasie dyżuru lub w innym terminie. 
 

Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

- prawo spółek, w szczególności w zakresie wykorzystania nowych technologii  (komunikacji elektronicznej) oraz kształtowania treści umów i statutów spółek kapitałowych

- problematyka rejestrów publicznych

- prawne zabezpieczenia wierzytelności

- prawo papierów wartościowych

- umowa deweloperska

GRANTY / PROJEKTY BADAWCZE

2017-2018 projekt badawczy „Informatyzacja ksiąg wieczystych”, decyzja nr DEC-2015/17/B/HS5/00460 (konkurs OPUS 9), realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 

2007-2009  projekt badawczo rozwojowy „E-sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego”, nr grantu R11 006 02, realizowany ze środków MNiSW

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM I STOWARZYSZEŃ:

Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych - członek Redakcji (od 2011 - do chwili obecnej)

Miesięcznik REJENT - członek Rady Programowej (od 2016 - do chwili obecnej)

NAGRODY:

2022   Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe.

2020    Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne.

2018   Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe.

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

Członek Grupy Roboczej Prawa Spółek Rady Notariatów Unii Europejskiej w Brukseli (CNUE) (od 2012 - do chwili obecnej)

Członek European Law Institute (od 2013 - do chwili obecnej)

Członek Zespołu ds. regulacji zabezpieczeń wierzytelności w nowym Kodeksie cywilnym w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2015)

Członek Zespołu ds. prawa rzeczowego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2007-2011 i 2011-2014)

Członek Zespołu do opracowania koncepcji i wdrożenia w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Sądowego możliwości rejestrowania spółek prawa handlowego w ciągu 24 godzin powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2009-2011)

Członek Zespołu ds. informatyzacji postępowań sądowych powołanego przez Ministra Sprawiedliwości (2010-2014)

Członek Zespołu ds. prawa spółek w zakresie zmian dotyczących informatyzacji postępowania rejestrowego w Krajowym Rejestrze Sądowym i tzw. spółki „S 24” w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2007-2011 i 2011-2014)

Członek Zespołu Roboczego ds. reformy systemu zabezpieczeń rzeczowych powołanego przez Prezesa NBP i Ministra Sprawiedliwości (2006)

Członek Zespołu ds. Rejestru Zastawów oraz Zespołu ds. Krajowego Rejestru Sądowego w Departamencie Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości RP (1999-2005)

Oprócz pracy naukowej i działalności dydaktycznej zajmuje się również praktyką: od roku 1998 sędzia sądu rejonowego w VI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej, w latach 2000-2006 Przewodniczący VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów Sądu Rejonowego dla Wrocławia‑Fabrycznej, w latach 2006-2023 notariusz.