Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Mateusz Machaj

Kontakt: 

pokój 320, budynek A

room 320, building A.

Email:
mateusz [dot] machaj [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018:
środy 915-1000; 1300-1415.

Office hours in the winter semester 2018:
Wednesdays 915-1000; 1300-1415.

OFFICE HOURS on the 5th of December are moved because of the conference. I will be available at 12:15-14:15.

UWAGA: W dniu 5 grudnia z powodu konferencji konsultacje zostają przesunięte. Będę u siebie w gabinecie w godzinach 12:15-14:15.

 
Działalność naukowa: 

Interesuję się głównie czystą teorią ekonomii, uwzgledniającą zagadnienia mikroekonomiczne i makroekonomiczne (także historią myśli z tym związaną).