Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752402
+ 48 713752475
Email:
sylwia.skubisz-slusarczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 będą odbywały się w następujących terminach:
 środa w godzinach 10.00 - 12.00
 Konsultacje odbywają się w trybie stacjonarnym w Katedrze Kryminalistyki. Zapraszam. 

Konsultacje w weekendy:
10.03.2024r. w godzinach 10.45 - 11.45
24.03.2024r. w godzinach 14.00 - 15.00
20.04.2024r. w godzinach 11.15 - 12.15
27.04.2024r. w godzinach 15.00 - 16.00
08.06.2024r. w godzinach 10.00 - 11.00
 Konsultacje weekendowe odbywają się w trybie stacjonarnym w Katedrze Kryminalistyki. Zapraszam.

Działalność naukowa: 

Informacje:
Sylwia Skubisz-Ślusarczyk dr nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo w 1999 roku. W latach 2002 – 2003 uczestniczyła w zajęciach jako słuchacz na Podyplomowym Studium Ekspertyzy Dokumentów prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce techniki kryminalistycznej zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianych interdyscyplinarnych badań identyfikacyjnych pisma ręcznego. Główny nurt rozważań koncentruje się na pismach patologicznych i analizie badawczej w obrębie takich chorób jak, np. Alzheimer, Parkinson i Stwardnienie rozsiane. Adaptacja i wykorzystanie medycyny sądowej oraz nauk pokrewnych na potrzeby opiniowania jest znaczącym elementem  pracy naukowej zwłaszcza w kontekście określenia wartości analizy identyfikacyjno – rozpoznawczej badanego pisma osób cierpiących na wybrane dolegliwości a ich chorobą. Analiza zaburzeń m. in. o podłożu neurologicznym na zmiany w cechach identyfikacyjnych pisma ręcznego. Bierze aktywny udział w inicjatywach mających na celu podniesienie jakości kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość, oraz udział w projekcie „ Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019 – 2023, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W procesie kształcenia uniwersyteckiego realizuje zróżnicowane formy kształcenia m. in. kształcenie na odległość oraz innowacyjne metody kształcenia, a także urozmaicone metody weryfikacji uczenia się. Autorka monografii, artykułów naukowych oraz referatów wygłaszanych w języku polskim, angielskim i włoskim. Na Uniwersytecie Wrocławski, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi zajęcia na kierunkach: prawo, kryminologia, kryminologia prawnicza i administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne), oraz na studiach podyplomowych