Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26 (bud.A), pokój nr 3

 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752402
+ 48 713752475
Email:
sylwia [dot] skubisz-slusarczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,
w czasie sesji zapraszam na konsultacje w dniu 7.02.209r. i 14.02.2019r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 12.00.

Zapraszam Państwa na konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
Katedra Kryminalistyki pokój nr 3 (parter, budynek A).

Konsultacje bedą sie odbywać w dniach:

środa godzina 10.00 - 11.00
czwartek godzina 12.00 - 13.00

Konsultacje dla Studentów studiów niestacjonarnych bedą się odbywać w dniach:
25.11.201 r. godzina 9.45 - 10.45
15.12.2018r. godzina 11.30 - 12.30
19.01.2019r. godzina 13.00 - 14.00
26.01.2019r. godzina 16.00 - 17.00
27.01.2018r. godzina 17.30 - 18.30

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka naukowa obejmująca zagadnienia z pogranicza prawa i medycyny ze szczegolnym uwzglednieniem ekspertyzy pisma, w ramach której wnikliwą uwagą objęte są pisma patologiczne. Problematyka obejmująca róznorodne aspekty i metody identyikacji osób, zwłok.

Aktywne uczestnictwo w miedzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych:

Criminalistics: science, study, practice, Jurisprudencia, Lietuvos Teises Universitetas, Wilno 2001.

III Conference- Forensic: Art. or Science?”, Alba Julia, Rumunia, 02.06.-05.06.2008.

VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011.

Nazionali, XIII Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol, 2011.

Nazionali, XIV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  2012.

Sympozjum Naukowe, Nauki sądowe w praktyce prokuratorskiej, Wroclaw 2012.

Międzynarodowa konferencja Naukowa, Kryminalistyka w administracji, Walbrzych 2012.

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa, Wilno, Litwa 2013.

Nazionali, XV Congresso Nazionale Di Grafologia Giudiziara, Włochy, Neapol  Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy  2013.

Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma organizowane przez Katedrę Kryminalistyki, WPAiE, Uniwersytet Wrocławski ( uczestnictwo w latach od 2003 roku do 2014 roku cyklicznie co dwa lata).

Konferencja Naukowa "Wspólczesne problemy nauk penalnych" - Problematyka dowodu z opinii biegłego w procesie karnym. Wyższa Szkola Prawa im. H. Chodkowskiej, 09.12.2014 rok, Wrocław.

Nazionali, XVI Congresso Nazionale Di Grafologia GiudiziaraEuropean consensus Graphologist: metodi a confronto, Napoli 12-14 Marzo 2015r.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 17 – 19.11. 2016r.

XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, 15 – 17.06.2016r. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów.

XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 17 – 19.11. 2017r.

XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, 06 – 08.06.2018r. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów.

XX CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 15 – 17.11. 2018r.
 

 

Wygłoszone referaty na konferencjach:

Znaczenie odmian polskich znaków jednobrzmiących dla ekspertyzy pismoznawczej, Międzynarodowa Konferencja, Uniwersytet Mykolo Romerio Wilno, Litwa 2007.

 Dysgrafia - skala problemu, III Międzynarodowa Konferencja „Forensic: Art. or Science?”,  Alba Julia, Rumunia 2008. 

Dlaczego pismo dysgraficzne. Zmagania z problemem podczas identyfikacji pismoznawczej, XIII Wrocławskie Sympozjum Badań pisma, Wroclaw 2008.

Necessery information for the expert witness  w: Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice, cz. III, Vilnious 2011, Szawle- Litwa, 17-18.06.2011- VII International Scientific- Practical Conference – Criminalistics and forensic examination and science, studies, practice.

Świadomość przy sporządzaniu testamentu i pomoc udzielana testatorowi a ważność testamentu, Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 2011.

Pismo prawo i leworęczne tego samego wykonawcy. Możliwości w warunki identyfikacji, Kongres Grafologiczny Neapol, Włochy 2012.

Własnoreczność testamentu a pomoc przy jego sporządzaniu, XV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2012.

Wpływ pozycji na jakość zapisu graficznego, Kongres Grafologiczy Neapol, Włochy 2013.

Tremor linii graficznych - cech swoista czy nieswoista?, XVI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław.

Współpraca organu procesowego z biegłym ze szczególnym uwzględnieniem ekspertyzy pismoznawczej, Trzecia Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesne problemy nauk penalnych", Wrocław 2014. 

La rassegna dei metodi utilizzati nell ambito dell analisi della scrittura manuale in polonia – aspecto teorico.

XVI Congresso Giudiziaria, European consensus Graphologist: metodi a confronto, Napoli 12-14 Marzo 2015r.

La rassegna dei metodi utilizzati nell ambito dell analisi della scrittura manuale in polonia – aspecto pratico, poster e comunicazione.

XVI Congresso Giudiziaria, European consensus Graphologist: metodi a confronto, Napoli 12-14 Marzo 2015r.

                                                                                                                                            

L’utilizzo dei prodotti grafici nell’identificazione, particolarmente nella diagnosi psicologica, pedagogica e nella terapia, nonché nella diagnosi medica (neuropsicologica, psichiatrica, neurologica) - aspecto teorico. (XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 17 – 19.11. 2016r.)

L’utilizzo dei prodotti grafici nell’identificazione, nonché nella diagnosi medica (neuropsicologica, psichiatrica, neurologica) – part II. (XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 17 – 19.11. 2016r.)

Wpływ liniatury lub jej brak na obraz pisma ręcznego. Rodzaj podłoża a zmiany w grafizmie.(XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, 15 – 17.06.2016r. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów).

“Caratteristica o meglio caratteristiche” della maturazione grafica negli esami di identificazione della scrittura manuale - aspecto teorico. (XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 17 – 19.11. 2017r.)

“Caratteristica o meglio caratteristiche” della maturazione grafica negli esami di identificazione della scrittura manuale – practico, poster e comunicazione. (XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 17 – 19.11. 2017r.)

Cecha powtarzalna w elementach konstrukcyjnych znaków graficznych – poster (XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, 06 – 08.06.2018r. Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona szerokiej problematyce badań dokumentów).

Questioni di scritture simili con particolare considerazione dei determinanti che influenzano la qualità delle grafie - aspecto teorico. (XX CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 15 – 17.11. 2018r.)

La somiglianza dei grafismi: caso, intenzione, coincidenza - practico, poster e comunicazione. (XX CONGRESSO NAZIONALE DI GRAFOLOGIA GIUDIZIARIA,  GRAFOLOGIA CRIMINALISTICA E PERITALE: AGGIORNAMENTI, Napoli 15 – 17.11. 2018r.)