Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Kontakt: 

pok. 204 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata [dot] niklewicz-pijaczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Uwaga, najbliższe konsultacje w dniu 20.03.2019r. odbędą się w godz. 13-15.
Konsultacje środa godz. 9-11.
SNE 09.03.2019 - godz. 12-13
         16.03.2019 - godz. 14.15-15.15
         31.03.2019 - godz. 12.15-13.15
        13.04.2019 - godz. 12.15-13.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013