Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Kontakt: 

pok. 204 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata [dot] niklewicz-pijaczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w związku z reorganizacją zajęć konsultacje od 21.10.2019 r. odbywać się będą w następującyh terminach:
piatek 11.10-12.10 s. 204 C Wydział P.A. i E.
wtorek 9.30 - s. Kuntzego Wydział Nauk Biologicznych (przede wszystkim dla Studentów Zarżądzania Środowiskiem Przyrodniczym)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013