Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Kontakt: 

pok. 207 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata.niklewicz-pijaczynska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje

Konsultacje odbywają się w środy, od godz. 10.00 do 11.30 (stacjonarnie)
oraz w środy od godz.17.00 (zdalnie), po udostępnieniu kodu.

13.11.2022 - 14.45-15.45
03.12.2022 - 14.45-15.45
17.12.2022 - 14.45-15.45
 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013