Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Kontakt: 

pok. 204 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata [dot] niklewicz-pijaczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Uwaga: Z powodu choroby konsultacje w dniu 11.12.2018r. zostają odwołane. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Ze względu na zajęcia prowadzone na róznych wydziałach z róznym rozkładem tygodniowym (parzystym i nieparzystym), konsultacje odbywać się będą według harmonogramu:
Konsultacje wtorek:
16, 23, 30.10.2018 oraz 13, 20, 27.11.2018 godz. 14.45-16.45 w sali im Kuntzego, w Instytucie Biologii Środowiskowej przy ulicy Sienkiewicza 21
pozostałe wtorki godz. 15.00-17.00 s. 2014C Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Konsultacje na studiach niestacjonarnych:
03.11.2018r. - godz. 15-17
27.01.2018r. - godz. 13.15-15.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013