dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 204 w budynku C

Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii

Email:
malgorzata [dot] niklewicz-pijaczynska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

URLOP DO 25.09.2017

 

UWAGA!

Egzamin poprawkowy z Podstaw ekonomii odbędzie 02.09.2017r. w sali 204C.

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Własność przemysłowa i intelektualna. System patentowy. Wynalazczość, innowacyjność i kreatywność w rozwoju gospodarczym i strategii zarządzania przedsiębiorstwem. problematyka Gospodarki Opartej na Wiedzy.

2. Dorobek naukowy

Współautorstwo monografii: „Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje”, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012

Ekspertyza oraz przygotowanie parametrów innowacyjności dla projektu "Stworzenie automatycznego konwertera umożliwiającego tworzenie mobilnych stron internetowych w ramach programu "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka. Działanie 8.1"

Wykonawca w projekcie "Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnosląskiego do 2020 r.", zadanie Opracowanie syntetycznego wskaźnika ekspansywności, Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225, źródło finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wykonanie ekspertyzy na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego „Analiza obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych regionu oraz porównanie wszystkich dotychczas opracowanych Katalogów Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych” - grudzień 2013

 

Publikacje: 

1. Monografie:

Wiedza - kapitał ludzki - innowacje / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata Wachowska. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - 113 s. : il. - Bibliogr. s. [105]-113. - Dostępne również online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/3626. - . - Recenzent: Prof. dr hab. Marian Noga

2. Artykuły, rozdziały w monografiach, raporty

Aktywność wynalazcza na podstawie zgłoszeń patentowych innowacyjnych firm rodzinnych / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. - T. 15, z. 7, cz. 3 (2014), s. [405]-419 : il. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-3.pdf. - . - Link zweryfikowano 2014.10.01. - Zeszyt posiada własny tytuł: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Cz. 3 / red.: Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański.

 

Koncentracja na wewnętrznych źródłach innowacji barierą rozwoju firm rodzinnych / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. - T. 15, z. 7, cz. 2 (2014), s. [173]-183 : il. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-2.pdf. - . - Link zweryfikowano 2014.10.01. - Zeszyt posiada własny tytuł: Firmy rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. Cz. 2 / red. nauk. Bogdan Piasecki, Andrzej Marjański.

 

The role of clusters in stimulating breakthrough innovation in enterprises / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata Wachowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Journal of International Studies. - Vol. 7, No 1 (2014), s. 58-69 : il. - Zasób elektroniczny: http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2014/7-1/5.

 

Cultural Openness as a Factor of Building Creative Region: Wrocław Compared to other Polish Cities / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata Wachowska // W: 10th EBES [Eurasia Business and Economics Society] Conference Proceedings, May 23-25, 2013 - Istanbul, Turkey [Dokument elektroniczny]. - Istanbul : EBES Publications / Elektronik Kitap, 2013. - S. 154-171 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - E-book/EBES Publications ; dostęp do tekstu: http://www.ebesweb.org/pdf/10th EBES Conference Proceedings.pdf. - . - Link zweryfikowany 21.10.2013

 

From Patent to the Free Revealing Concept - Open and Closed Model of Industrial Property / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Contemporary issues in economy - growth perspectives in Europe? : VII International Conference on Applied Economics, 24-25 May 2013 / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Polish Economic Society Branch in Toruń, Institut of Economic Research, 2013. - S. 241. - Streszczenie wystąpienia: 7 International Conference on Applied Economics, 24-25 May 2013, Toruń. - Książka zawiera również dysk CD z pełną wersją wystąpień na konferencji.

 

Innowacje przełomowe w modelu open innovation i ekonomii free revealing / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - Nr 2, cz. 4 (2013), s. [335]-351. - W latach 2003-2011 czasopismo ukazywało się pod tytułem "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego".

 

Kreatywność i ekspansywność w innowacyjnym rozwoju regionów / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie". - 2013, styczeń, s. 13-17 - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://tinyurl.com/pcdtdtj. -

 

Model open innovation w strategii polskich przedsiębiorstw = open innovation model in the strategy of Polish companies / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. - T. 14, z. 12, cz. 2 (2013), s. [159]-169 : il. - Zasób elektroniczny publiczny otwarty : http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-12-2.pdf. - . - Tom posiada własny tytuł: Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji / red.: Ewa Gołębiowska

 

Monopol a wyłączność patentowa : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne // W: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Cz. 1 / [red. nauk. Jerzy Olszewski]. - Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, 2013. - S. 18-25. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak [i in.].

 

Otwartość kulturowa jako element budowania kreatywnego regionu : tolerancja Wrocławian wobec obcokrajowców / Małgorzata Wachowska, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Streszcz. w jęz. ang. // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - Nr 156 (2013), s. [219]-230 : il. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_156.pdf. - . - Link zweryfikowano 23.01.2014. - Zeszyt posiada własny tytuł: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne / red. nauk. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław Swadźba

 

Otwartość w innowacyjnym rozwoju regionów - problem imigrantów jako element polityki równościowej / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Różni w życiu, równi w prawach : równość w polityce lokalnej [Dokument elektroniczny] / [Red.: Joanna Podgórska-Rykała]. - Wrocław : Fundacja Grejpfrut, 2013.- S. 72-81 : il. - Bibliogr. - Dostęp do tekstu publiczny bezpłatny: http://www.fundacjagrejpfrut.cba.pl/publikacje/rowni.pdf. - . - Link zweryfikowany 25.02.2014

 

Patenty w działalności innowacyjnych firm rodzinnych / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. - T. 14, z. 6, cz. 3 (2013), s. [217]-229 : il. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-6-3.pdf. - . - Link zweryfikowano 140116. - Zeszyt posiada własny tytuł : Firmy rodzinne - wyzwania globalne i lokalne / red. Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski

 

Współczesny system ochrony własności przemysłowej : czy przedsiębiorstwa przestają chronić swoje wynalazki / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Zarządzanie a inżynieria produkcji / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. - S. 327-339 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik, Wydział Zarządzania AGH, prof. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, Akademia Morska w Szczecinie.

 

Community Patent to a New Development Strategy Objectives of the Union / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Equilibrium. - Vol. 7, Iss. 1 (2012), s. [47]-57

 

Zdolność innowacyjna jednostki wobec natłoku wiedzy / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Małgorzata Wachowska // W: Zarządzanie - teoria, praktyka i perspektywy / pod red. Jana Adamczyka, Hanny Hall. - [Rzeszów] : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2012.- S. [115]-124 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzenci: Kazimierz Cyran [i in.].

 

European Patent - old problem of New Union / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Contemporary Issues in Economy: After the Crisis? / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń : Polish Economic Society Branch in Toruń, 2011. - S. 115. - Streszczenie wystąpienia na Międzynarodowej Konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2011 r. w Toruniu.

 

Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE 2020 / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, European integration and economic crisis / pod red. Jarosława Kundery ; [Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (E-Monografie ; nr 9). - S. 443-452. - Bibliogr. - Dostęp także online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35524/021.pdf. - Plik w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 20.06.2011. - Materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r.

 

Ekspansywność - nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Transformacje systemu gospodarczego : (prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 18). - S. [201]-214 : rys., tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : Marian Noga.

 

Druga fala outsourcingu - nowa orientacja biznesowa / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku : (wybrane aspekty) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 16). - S. 123-129. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Małgorzata Domiter.

 

Ekspansywność ekonomiczna, społeczna i badawcza w analizie porównawczej polskich województw / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Ekspansywność regionów europejskich / [aut.: Witold Kwaśnicki, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Katarzyna Szalonka, Jan Skonieczny, Adam Świda, Janusz Miśkiewicz]. - Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ; Politechnika Wrocławska, 2008. - S. 25-30 : il., wykresy. - Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225. - Recenzent: prof. dr hab. Leon Olszewski.

 

Zróżnicowanie rozwoju w skali globu, w Europie i w Polsce / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Janusz Miśkiewicz, Witold Kwaśnicki // W: Ekspansywność rozwoju krajów i regionów / [red. nauk.: Witold Kwaśnicki]. - Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ; Politechnika Wrocławska, 2008. - S. 11-[44] : il., wykr. - Bibliogr. - Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Nr WKP 1/1.4.5./1/2005/3/3/225. - Recenzent: prof. dr hab. Leon Olszewski.

 

Innowacyjność i ekspansywność - ocena regionu dolnośląskiego na podstawie wyników badań wtórnych / Katarzyna Szalonka, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów : siły motoryczne i bariery / red. nauk.: Sylwia Pangsy-Kania. - Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. [91]-107 : il., wykresy. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Książka jest zbiorem wybranych i zaktualizowanych referatów zaprezentowanych podczas III konferencji naukowej z cyklu "Wiedza i innowacje" pt.: "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery", która odbyła się w Collegium Novum w Krakowie 11 stycznia 2007 r. z inicjatywy Instytutu Wiedzy i Innowacji. - Recenzent książki: Krzysztof Piech. Recenzenci rozdziałów: Robert Ciborowski, Ewa Okoń-Horodyńska, Krystyna Poznańska, Jacek Świtała, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz.

 

Jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska - wyniki z badań pilotażowych / Katarzyna Szalonka, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 roku w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przemysłu, rolnictwa i postaw społecznych / [aut.: Leszek Kwieciński i in.]. - Wrocław : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ; Politechnika Wrocławska, 2007. - (Prace naukowe. Seria Konferencje / Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. ; Nr 1.2007). - S. 35-47 : il., wykr. - Referat z konferencji zorganizowanej 28 czerwca 2007 r. we Wrocławiu pt. "Prognozy rozwoju Dolnego Śląska do 2020 r. w zakresie infrastruktury, technologii, rolnictwa i przemian społecznych". Informacje o konferencji dostępne pod adresem internet. www.foresight.wroc.pl/aktualnosci

 

Migracje kapitału ludzkiego pomiędzy Polską a Unią Europejską / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej = Economic relations in the EU enlarged / pod red. Jarosława Kundery. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - S. 301-308. - Bibliogr. - Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w dniach 11-12 maja 2006 r. - Recenzent tomu: prof. Helena Ewa Tendera-Właszczuk

 

Ekspansywność! Czy da się ją zmierzyć? / Witold Kwaśnicki, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Katarzyna Szalonka, Wojciech Myszka. - Wrocław : Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r., 2006. - 48 s. : il., wykr. - (Prace naukowe. Seria konferencje / Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. ; Nr 3.2006) - Materiały konferencji zorganizowanej przez Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. dnia 23 listopada 2006 r. Informacje o konferencji dostępne na stronie internet. www.foresight.wroc.pl.

 

Przemiany społeczno-gospodarcze w regionie dolnośląskim w latach 1999-2005 / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Ekspansywność! Czy da się ją zmierzyć? / Witold Kwaśnicki, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Katarzyna Szalonka, Wojciech Myszka. - Wrocław : Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r., 2006. - (Prace naukowe. Seria Konferencje / Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. ; Nr 3.2006). - S. 23-29 : wykr. - Referat z konferencji zorganizowanej dnia 23 listopada 2006 r. przez Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Tekst dostępny również w wersji elektronicznej pod adresem www.foresight.wroc.pl

 

Od własności do monopolu : ochrona praw własności przemysłowej a polityka konkurencji / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska // W: Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej : wybrane aspekty / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 13). - S. [143]-161. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : Stanisław Czaja.

 

Patent - konieczność czy luksus / Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 71 (2005), s. 107-114

 

Autor w sieci / Małgorzata Niklewicz // Twoja Komórka. - Nr 2 (2003), s. 38-39 : il.