dr Andrzej Borkowski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 406,  budynek A w godzinach dyżuru.

Telefon:
713752329
Email:
andrzej [dot] borkowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

DYŻUR KONSULTACYJNY

ŚRODA  11.00 – 13.00

 

Soboty:        7.X 11:00-12:00; 14.X 9.30 - 10.30; 28.X 11.30 - 12:30;

Niedziele:    8.X 16.30-17.30; 28.I 11.00 - 12.00

 

Zdjęcie użytkownika dr Andrzej Borkowski
Publikacje: 

             Niektóre publikacje

 1. Odpowiedzialność majątkowa organu założycielskiego za skutki jego decyzji – artykuł, s. 10, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Prawo CLXXXIII, Wrocław 1990r.
 2. Polen Bietet sich auslandsichen Inwestoren an artykuł, Suddeutsche Zeitung Nr 132, Műnchen, czerwiec 1990r.
 3. Nowela kodeksu gospodarczego Republiki Czechosłowackiej – nowa regulacja stosunków pomiędzy centrum a podmiotami gospodarczymi, wspólnie z K. Markiem z Uniwersytetu J. E. Purkyniego w Brnie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu J. E. Purkyniego CXI 1991r.
 4. Struktura prawna decyzji organu założycielskiego wobec przedsiębiorstwa państwowego – Studium, s. 46, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis Prawo CLXXX, Wrocław 1991r.
 5. Reglamentacja prawna obrotu nieruchomościami z udziałem cudzoziemców w świetle Układu Europejskiego [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński. K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane Wrocław 2000r., s. 186-215.
 6. Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński. K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2003r.  (podręcznik nagrodzony  Nagrodą  Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu w 2004r.), s. 160-223
 7. Administracyjne prawo gospodarcze, Żródła, Kolonia Limited 2005 (współautor).
 8. Niektóre problemy reglamentacji nabywania przez cudzoziemców udziałów lub akcji spółek będących właścicielami nieruchomości w Polsce [w:] A. Błaś, K. Nowacki (red) Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, Wrocław 2005.
 9. Realizacja wolności gospodarczej w zakresie  świadczenia pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Polsce. [w] B. Popowska (red) Funkcje współczesnej  administracji gospodarczej,Poznań 2006r.
 10. Zadania wójta wobec inwestycji zagranicznych w Polsce  w: Rola gminy w rozwoju  inwestycji zagranicznych  w Polsce. Zeszyty Naukowe  Pro Publico Bono Nr 3/2007.
 11. Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności  z zasadniczymi  wymaganiami (współautor) [w] B. Popowska, K. Kokocińska (red) Instrumenty i formy prawne  działania administracji gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza,  Poznań 2009r., s. 227-267.
 12. Zasada wolności  gospodarczej a reglamentacja  aktywności gospodarczej osób  zagranicznych w Polsce. Księga  jubileuszowa profesora Stanisława  Jędrzejewskiego, Toruń 2009r. s. 85-100
 13. Zagraniczne podmioty działalności gospodarczej [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński. K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski , M. Szydło Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2009r.,s. 191-255.
 14. Prawo zamówień publicznych. Podręcznik, współautor, M. Guziński (red) Kolonia Limited 2010r., s. 108-133.
 15. Reglamentacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce [w:] Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Nr 14/2010r.
 16.   Interes publiczny jako determinant działań władzy publicznej i klauzula generalna w publicznym prawie gospodarczym [w:] L. Kieres (red) Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego ( z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Wrocław  2010r.
 17. Interes publiczny a partnerstwo publiczno-prywatne [w:] J. Blicharz (red) Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012r.
 18. Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Podręcznik, Kolonia Limited 2012 (współautor), s. 122-147.
 19. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Polsce – aspekty proceduralne [w:] B. Popowska (red) Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2013r., s. 99-126.
 20. Działalność gospodarcza regulowana (uwagi na tle reglamentacyjnej funkcji państwa) [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołdy-Wydrzyńska (red) 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe. Katowice 2013, s. 99-113.
 21. Specjalna strefa ekonomiczna jako instrument realizacji regionalnej pomocy publicznej w gospodarce rynkowej [w:] T. Kocowski, J. Gola (red) Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu 2014r.
 22. Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej [w:] K. Kiczka (red) Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Przegląd Prawa i Administracji Nr 98, Wrocław 2014r.