Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr

Kontakt: 

pokój 403, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
71 375 23 70
Email:
jerzy.korczak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 konsultacje odbywają się w środę w godz. 11:30-13:30

Działalność naukowa: 

Podstawowe obszary badawcze:

1) nauka administracji

2) nauka prawa administracyjnego

3) polityka administracyjna

Szczegółowe przedmioty badań:

1) samorząd terytorialny

    a) ustrój, badania komparatystyczne

    b) zadania samorządu terytorialnego

         - prawo zagospodarowania przestrzennego

         - samorządowe prawo oświatowe

         - gospodarka komunalna

         - gospodarowanie nieruchomościami

         - podatki i opłaty lokalne

         - polityka komunalna

    c) formy organizacyjnoprawne wykonywania zadań

    d) formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, badania komparatystyczne

2) samorząd zawodowy

    a) ustrój samorządu zawodowego

    b) zadania samorządu zawodowego

    c) etyka zawodowa

   d) odpowiedzialność zawodowa

3) administracja rządowa

    a) ustrój, badania komparatystyczne

    b) zadania

    c) formy prawne wykonywania zadań

4) prawo urzędnicze

5) prawo szkolnictwa wyższego

6) nowe zjawiska w administracji publicznej