Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Gabriela Przesławska

Kontakt: 

 

 

pokój 204c, Łącznik A-C, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752-6-36
Email:
gabriela [dot] przeslawska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr letni 2018/2019:

Najbliższe konsultacje:
 środa 20 marca, godz.13-15,  p.204C
po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 środa 13 marca, godz.13-15,  p.204C
po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 środa 6 marca, godz.13-15,  p.204C
po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 środa 27 lutego, godz.13-15,  p.204C
po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Semestr zimowy 2018/2019:

Najbliższe konsultacje:
 środa 20 lutego, godz.16-17,  p.204C
po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 piątek, 15 lutego, godz. 11 -13,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 środa 6 lutego, godz. 13 -15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 środa 30 stycznia,  godz. 13 -15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

Najbliższe konsultacje:
 środa 23 stycznia,  godz. 13,15 -15.15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

- Najbliższe konsultacje:
 środa 16 stycznia,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

- Najbliższe konsultacje:
 środa 9 stycznia,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

 - Najbliższe konsultacje:
 środa 19 grudnia,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

- Najbliższe konsultacje:
 środa 12 grudnia,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

- Najbliższe konsultacje:
 środa 5 grudnia,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

- Najbliższe konsultacje:
 środa 28 listopada,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.
 
- Najbliższe konsultacje:
 środa 21 listopada,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.
 
- Najbliższe konsultacje:
 środa 14 listopada,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

 - Najbliższe konsultacje:
 środa 7 listopada,  godz. 13-15,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

 - Najbliższe konsultacje:
poniedziałek  29 października, godz. 11- 13,  p.204C
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

 - Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
sobota 20 X,  16.45- 17.45, p.204 C
sobota 24XI, 13.30-14.30
sobota 1 XII, 11.15- 12.15
niedziela 20 I, 13.30- 14.30
niedziela 27 I, 16.45- 17.45
po uprzednim powiadomieniu o uczestnictwie w konsultacjach  za pośrednictwem maila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Gabriela Przesławska

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego;

doktor nauk ekonomicznych w zakresie makroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej  - 2000r.;

panelistka  IX Kongresu Ekonomistów Polskich, Warszawa 2013.

Zainteresowania badawcze:

- współczesna myśl ekonomiczna ( ekonomia głównego nurtu, ekonomia instytucjonalna, pokryzysowe wyzwania dla teorii ekonomii i polityki gospodarczej )

- pokryzysowa rola państwa w gospodarce - nowe kierunki badań.

 

 

Monografia:

Współzarządzanie pracownicze w przemianach systemowych w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis,  Ekonomia 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s.171, streszcz. w jęz. ang.,  recenzja wydawnicza -  prof. zw. dr hab.  Bogusław  Fiedor.

2018

Publikacje:
 -  Przesławska, G. (2018). Significance of uncertainty in explaining institutional change in Douglass C. North’s approach. In: Abstract Book, I. Pietryka (Ed.),Second Scientific Conference 'Institutions: theory and practice' (p. 28). Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, June, 19–20 2018, Toruń, Poland;
https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Institution%20%E2%...

Udział  konferencjach;
  -  Uczestnictwo oraz przedstawienie referatu (sesja plenarna):  Ekonomia zdrowia- ujęcie instytucjonalne;   Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style życia - społeczne, ekonomiczne i zdrowotne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018.

 

2017

Publikacje:

- Instytucje promujące międzynarodową konkurencyjność kraju według World Economic Forum 2016-2017 – wymiar podmiotowy i przedmiotowy / Institutions promoting country’s international competitiveness according to World Economic Forum 2016-2017 – subjective and objective scope (in:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/Research Papers of Wrocław University of Economics Nr 493, Instytucje w teorii i praktyce, s.88-99, lista B MNSW -10 pkt
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-0...
https://www.researchgate.net/profile/Gabriela_Przeslawska

Udział w konferencjach:
  -  Udział w Konferencji Naukowej Instytucje w teorii i praktyce organizowanej przez Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 20 - 21 marca 2017; wygłoszenie referatu  pt. Instytucje promujące międzynarodową konkurencyjność kraju według World Economic Forum 2016- 2017- wymiar podmiotowy i przedmiotowy

Udział -  jako członek- założyciel Forum Myśli Instytucjonalnej - w seminarium naukowym  pt. "Szkolnictwo wyższe w warunkach zmian instytucjonalnych"  organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 20 listopada 2017r.

  Działalność popularyzatorska:
Czwarta rewolucja przemysłowa. Czy i jak możemy się  do niej przygotować ? http://www.festiwal.wroc.pl/2017/?c=events&do=detail&id=15811 Wykład i prezentacja w ramach XX Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki,  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 26 wrzesień 2017.

2016 - publikacje

I. Rethinking economics in response to current crisis phenomena; artykuł w jęz. ang.,  Ekonomia i Prawo, Economics and Law, Polszakiewicz B., BoehlkeJ. (ed.), Nicolaus Copernicus University, No1/2016, s.133-146; lista B MNSW- 12 pkt.

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/viewFile/EiP.2016.008/8532

- https://www.researchgate.net/publication/301675385_Rethinking_economics_...

II. Otoczenie instytucjonalne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności kraju oraz inkluzywnego wzrostu, ( streszcz. w jęz. ang.) (w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria : Ekonomia  (Research Papers of Wrocław University of Economics),  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 498- 510, lista B MNSW- 10 pkt .

http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35887&from=publication

https://www.researchgate.net/publication/312136368_Otoczenie_instytucjon...

Działalność popularyzatorska:

 - Jakie czynniki decydują o międzynarodowej konkurencyjności kraju wobec współczesnych wyzwań?

Wykład i prezentacja w ramach XIX Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki,  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 19 wrzesień 2016.

2015 - publikacje

I.  Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii- wybrane wątki dyskursu; streszcz. w jęz.ang. ( w:) Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, redakcja naukowa B.Fiedor,  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015 ( 539 s.); s. 203-220 (recenzenci W.Kwaśnicki, J.Wilkin).

https://www.researchgate.net/publication/293652678_Pokryzysowa_debata_w_...

II. Podejście instytucjonalne w okresie obecnego kryzysu na przykładzie koncepcji path dependencestreszcz. w jęz.ang. (w:) Instytucje w teorii i praktyce, redaktor naukowy B.Borkowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015,  Nr 405, s. 184 -192 (lista B MNiSW 2015r - 10 pkt)

 - http://www.dbc.wroc.pl/Content/30996/Przeslawska_Podejscie_Instytucjonal...

- https://www.researchgate.net/publication/291424997_Podejscie_instytucjon...

III.  O renesansie keynesizmu w okresie współczesnego kryzysu gospodarczego; streszcz. w jęz. ang., Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 210. Red. U. Zagóra-Jonszta, S. Czech, Katowice 2015, s. 188-197. ISSN 2083-8611, ( lista B MNiSW 2015 r.- 10 pkt.)

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-00017...,

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-16f60fff...

- - https://www.researchgate.net/publication/292741372_Gabriela_Przeslawska_...

IV. Rethinking Economics in  Response to Current Crisis Phenomena ( abstract, p.71) in: Economic Crisis with Special Emphasis on Institutional Conditions, Economics and Law 6th Scientific Conference, Nicolaus Copernicus University, Toruń 15-16 September 2015, edited by I.Pietryka; zasób elektroniczny: http://www.wydawnictwoumk.pl/zasoby/attachments/Economic_crises.pdf

2015- Wystąpienia na konferencjach:

   1. Podejście instytucjonalne w okresie obecnego kryzysu gospodarczego na przykładzie koncepcji path dependence referat wygłoszony na konferencji pt." Instytucje w teorii i praktyce" organizowanej przez przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 26- 27 marca 2015.

  2.  Zmiany w myśleniu ekonomicznym w odpowiedzi na obecne zjawiska kryzysowe", referat wygłoszony  na VI Konferencji Naukowej z cyklu Ekonomia i Prawo pt. Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych", która odbyła się  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Toruń15-16 wrzesień 2015.

  3.   Czy zależność od historii ma znaczenie przy wyborze strategii antykryzysowej?  Rozważania na przykładzie polityki ekonomicznej podjętej w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.   Wykład i prezentacja w ramach XVIII Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki,  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 22 wrzesień 2015.

2014 - publikacje

I. Współczesny konsensus w makroekonomii - istota i podstawowe zagadnienia streszcz. w jęz. ang. (w:) Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata” pod red. M. Buckiej i Z. Mikołajewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole  2014, s. 41-58  (recenzent - prof. dr hab. J.J Tomidajewicz)

https://www.researchgate.net/publication/304498151_Wspolczesny_konsensus...

II. Pokryzysowa rola państwa w gospodarce - nowe kierunki badań, podstawowe dylematy, streszcz. w jęz. ang., Polityka Gospodarcza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, nr 22, s.119 - 139.( lista B MNiSZW)

https://www.researchgate.net/publication/305000319_Pokryzysowa_rola_pans...

III.Instytucjonalne aspekty w aktualnej debacie ekonomicznej; streszcz. w jęz. ang.(w:) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 348, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics),  Wrocław 2014, s. 309-319, ( lista B MNiSzW - 7 pkt).

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27702&from=publication

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-00017....

- https://www.researchgate.net/publication/289729338_Instytucjonalne_aspek...

IV.  Słownik historii myśli ekonomicznej  ( współautorstwo z E.Kundera, J.Kundera, E.Kowalczyk), red. E.Kundera, wydanie II poszerzone i zaktualizowane, oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014 r

14  nowych haseł przedmiotowych  i osobowych oraz  2 zaktualizowanych ( tj. znacząco uzupełnionych i poszerzonych)

- łącznie 104 haseł przedmiotowych i osobowych  w dwóch wydaniach ( Słownik zawiera w sumie  350 haseł) 

 hasła nowe:

1. Ekonomia kosztów transakcyjnych, s. 57-58;  2.Konsensus waszyngtoński, s.118-119;  3. Douglass  Cecil North, s. 174-176; 4.Paradygmat metodologiczny współczesnej ekonomii neoklasycznej, s.184- 185; 5. Edmund Phelps, s.189-190;   6.Reguła Taylora, s.200;  7.John Taylor, s. 253; 8. Teoria niestabilności finansowej Hymana Minsky'ego,s.256-257;   9.John Williamson, s. 282-283; 10. Oliver Williamson, s.283-284

hasła zaktualizowane, uzupełnione i poszerzone w II wydaniu Słownika:

11. Chicagowska szkoła  w ekonomii ( uzupełnienie i poszerzenie hasła o główne tezy szkoły i laureatów Nagrody Nobla  z Uniwersytetu Chicagowskiego w l. 2004-2013), s. 33-34

12. Nagroda Nobla z ekonomii ( aktualizacja i poszerzenie hasła  o informacje o laureatach Nagrody Nobla w latach 2004 - 2013 i ich wkładzie do nauki ekonomii)  s.167- 169 ;Lista laureatów i kalendarium  Nagrody Nobla  w dziedzinie ekonomii ( aktualizacja za ostatnie 10 lat ), s.169-170;  Afiliacja uniwersytecka noblistów z ekonomii ( aktualizacja za  lata 2004- 2013), s.171

13.Thomas Sargent  (uzupełnienie i poszerzenie hasła  o  uzasadnienie   przyznania  Nagrody Nobla  dla T. Sargenta i Ch. Simsa w  2011 r.), s. 212-213

14.Teoria realnego cyklu koniunkturalnego ( uzupełnienie i poszerzenie hasła o uzasadnienie przyznania Nagrody Nobla dla E.C.  Prescotta i F.G. Kydlanda w 2004 r.), s.258-259

 przy kilku innych hasłach uzupełnienie  o  nowo-wydaną  literaturę następujących uczonych:

 1.R.Aron, 2.G.S. Becker, 3. D. Kahnemann, 4.M. Kalecki, 5. A.K.Sen, 6.J. E.Stiglitz.

 

2014 - Wykład i prezentacja w ramach XVII  Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki, wrzesień 2014

" Czy państwo może być źródłem sukcesów gospodarczych ? Jak mierzyć jakość rządzenia? ".

 

-  Rozdziały w monografiach /  artykuły naukowe w l.  2003- 2013

 -  Konstytucyjne hasło "społeczna gospodarka rynkowa" w polityce gospodarczej Polski- wybrane aspekty (w:) Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej pod red. J. J.Tomidajewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań,2003, s. 30- 43, recenzent - prof. zw. dr. hab. Jan Kaja

  -  Rola państwa w gospodarce ujęciu szkół ekonomicznych, Rozdział 1 ( w:) Regulowana gospodarka rynkowa, red. U.Kalina- Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007., s.11- 24, recenzent -  prof. dr. hab. J. J. Tomidajewicz;

https://www.researchgate.net/publication/318421468_Rola_panstwa_w_gospod...

http://www.gandalf.com.pl/files/products/texts/315018.pdf

-  Społeczna gospodarka rynkowa, rozdział 3 (w:) Regulowana gospodarka rynkowa, j.w. ., s.69- 93, recenzent - prof. dr hab. J.J. Tomidajewicz

Słownik historii myśli ekonomicznej, (współautorstwo z E.Kundera, J.Kundera, E.Kowalczyk), red. E.Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, recenzent - prof. dr hab. U.Zagóra- Jonszta

  90 haseł  osobowych i przedmiotowych:

1.Aron Raymond, s.12-13; 2.Barro Robert J., s. 17-18; 3. Becker Gary Stanley,s.19-20; 4.Cassel Gustav,s.28-29; 5.Chicagowska szkoła w ekonomii, s. 29-30; 6.Debreu Gerard, s.30-39; 7.Demsetz Harold,s.39-40; 8.Dobb Maurice, s. 40-41; 9. Domar Evsey David, s. 41-43; 10. Efekt Pigou, s.44; 11. Efekt realnych zasobów, s. 44; 12.  Ekonomia dobrobytu, s. 46-47; 13.Ekonomika kaleckiańska, s. 51; 14.Ekonomika praw własności, s.51- 52; 15. Ekonomika sraffiańska, s. 52; 16.Fisher Irving, s. 56- 57; 17.Gray John, s. 66; 18.Gruchy Allan Garfield, s.66-67; 19 . Harrod Roy Forbes, s. 69-70; 20.Hipoteza racjonalnych oczekiwań, s. 79; 21.Hobson John, s.75- 76; .22 Ilościowa teoria pieniądza, s. 79; 23.Jan Paweł II, s. 81- 82; 24.Kahn Richard, s.84 ; 25.Kahneman Daniel, s.84-85; 26. Kaldor Nicholas, s.85- 86; 27.Kalecki Michał, s. 86-87;  28.Kantorowicz Leonid, s.88-89; 29.Klein Lawrence Robert, s.93-94; 30.Krzywa Phillipsa s. 98- 99; 31.Lange Oskar s. 105- 106; 32.Leontief Wassily, s. 108- 109; 33.Lewis William Arthur sir, s. 109- 110; 34.Lucas Robert Emerson, s.112- 114; 35.Meade James Edward, s.120- 122; 36.Mises Ludwig von, s.126- 128; 37.Mnożnik zatrudnienia, s.128- 129; 38. Model Harroda- Domara, s. 129;  39. Model równowagi ogólnej, s.129;  40.Monetaryzm, s. 130-132; 41.Muth John Fraser, s. 135-136; 42.Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii, s.138-140; 43.Nash John Forbes, s.140- 141; 44.Okun Arthur,s.147-148;

45. Optimum Pareta, s.148; 46.Paradoks Leontiefa, s. 150; 47.Pareto Vilfredo, s. 150-151; 48.Patinkin Don, s.151-152; 49.Perroux Francois, s.152-153; 50.Phillips Alban William, s. 154; 51.Pigou Arthur Cecil, s.154-156; 52.Prawo Ohlina - Heckshera, s.158; 53.Prawo Okuna, s.159; 54.Robbins Lionel Charles, s.165; 55.Robinson Joan Violett, s.166-167; 56.Romer Paul, s.168-169; 57.Równanie wymiany, s.171; 58.Samuelson Paul Anthony, s. 172-174; 59.Sargent Thomas, s.174-175; 60.Schultz Theodore William,s.178-179; 61.Sen Amartya Kumar,s.181-182; 62.Sharpe William,s.183; 63.Simon Herbert Alexander, s.183-184; 64. Spór o sprawność gospodarczą socjalizmu, s.195; 65.Sraffa Piero, s.195-196; 66.Stigler George Joseph, s.197-198; 67.Stiglitz Joseph, s.198-199; 68.Stone John Richard, s.199-200; 69.Synteza neoklasyczna, s.203; 70.Szkoła lozańska,  s.205-206; 71.Szkoła szwedzka, s.207-208; 72.Tablica Leontiefa, s.210; 73.Teoria efektywnego popytu, s.212; 74.Teoria krążenia elit, s.212; 75.Teoria ograniczonej racjonalności, s.214; 76.Teoria podkonsumpcji, s.214; 77.Teoria racjonalnych oczekiwań, s.214-215; 78.Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, s.215; 79.Teorie wzrostu endogenicznego, s.216-217; 80.Tobin James, s.218-220; 81.Tugwell Rexford Guy, s.221-222; 82.Twierdzenie o neutralności pieniądza, s.223; 83.Vickrey William Spencer, s.225; 84.Walras Marie Esprit Leon, 228-229; 85.Wicksell Knut John Gustaf, s. 230-231; 86.Wicksteed  Philip, s.231-232, ; 87.Wieser Friedrich, s. 232-233; 88. Zasada kompensacji, s.235; 89.Zasada Ricardo- Barro, s.235; 90.Zielona rewolucja, s.235.

- Leksykon polityki gospodarczej, (współautorstwo),  red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005. 12 haseł przedmiotowych:1.Asymetria informacji, s.15-16; 2.Etatyzm, s.57-58; 3.Konsensus waszyngtoński, s.113-114;. 4.Neoklasyczne teorie wzrostu, s.137-138;  5.Niesprawności państwa, s. 141-143; 6.Postkeynesowskie teorie wzrostu, 183-184; 7.Teoria politycznego cyklu koniunkturalnego, s.235-236;. 8.Teoria racjonalnych oczekiwań, s.238-239;  9.Teoria realnego cyklu koniunkturalnego, s.239-240; 10.Teoria regulacji publicznej, s. 240; 11. Teorie sprawiedliwości, s.242-244; 12.Teorie wzrostu endogenicznego, s.244-245.

Rozdziały w monografiach w l. 2006- 2013- c.d.

-  Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej, Rozdział 1 (w:) Ekonomia i Prawo, t. II,  Ład instytucjonalny w gospodarce pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, t. II, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s.35- 48, streszcz. w jęz. ang.

https://www.researchgate.net/publication/290136136_THE_ECONOMIC_ROLE_OF_...

-  Konstytucyjne ograniczenia działań politycznych w sferze finansów publicznych w koncepcji Jamesa M. Buchanana (w:) Polityka Gospodarcza nr 13, Oficyna Wydawnicza- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s.309-320 ( artykuł)

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-00017...

 -  Instytucjonalne aspekty roli państwa w procesach wzrostu i transformacji (w:) Regulowana gospodarka rynkowa pod red. U. Kaliny-Prasznic, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007,s.20-27

https://www.researchgate.net/publication/318421468_Rola_panstwa_w_gospod...

 -  Instytucjonalne wymiary efektywnego państwa w procesie integracji (w:)Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej pod red. J. Kundery, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s.121- 135; recenzent - prof. dr  hab.H.Tendera - Właszczuk

https://www.researchgate.net/publication/304498415_Instytucjonalne_wymia...

 - Instytucjonalne uwarunkowania polityki regulacyjnej państwa (w:) Ekonomia i Prawo, t. VI, Własność i kontrola w teorii i  praktyce, część II pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s.169 - 183, streszcz. w jęz. ang. , recenzent-  prof. dr hab. B. Klimczak

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-00017...

- Irlandia - Polska. Instytucjonalne determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego (w:) Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej, pod red. J. Kundery, Materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław 17 -18 kwietnia 2008, Wydawca: Cyfrowa Biblioteka Prawnicza ( e- książka), s.443 -457, recenzent - prof.dr hab. J. Rymarczyk

- https://www.researchgate.net/publication/39723002_Irlandia_-_Polska_Inst...

 - Wybrane problemy jakości rządzenia w Polsce w ujęciu instytucjonalnym

(w:) Polityka Gospodarcza, nr 17-18 , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 171- 185 ( artykuł)

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-00017...

 -  Wpływ jakości instytucji w Polsce na międzynarodową konkurencyjność kraju

(w:) Polityka Gospodarcza ,nr17-18, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa  2009, s. 185- 199 ( artykuł)

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-0...

-  Kryzys gospodarczy 2007- 2010 w debacie ekonomistów (rozdział)  (w):Transformacje systemu gospodarczego, Ekonomia 18 pod red. L.Olszewskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s.149- 169, streszcz. w jęz. ang., recenzent- prof. dr hab. M. Noga

https://www.researchgate.net/publication/305000185_Kryzys_gospodarczy_20...

 -   Ekonomia w czasach kryzysu (w:) Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy; streszcz. w jęz. ang., red. J. Kundera, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Adm. i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, seria: e- monografie, Wrocław 2011, s.171 - 184

- https://www.researchgate.net/publication/49244996_Ekonomia_w_czasach_kry...

 -  Relacje administracji publicznej z trzecim sektorem w teorii i praktyce

(w:) Państwo i rynek. Obszary zawodności red. nauk.  U.Kaliny- Prasznic, Wrocław 2011, s. 355 -386, recenzent- prof. dr hab. L.Olszewski

https://www.researchgate.net/publication/308121089_Relacje_administracji...

-  Kierunki zmian ekonomii wobec nowych wyzwań, Rozdział II, s. 34 - 55  (w:) "Stare dogmaty, nowe wyzwania" , red. nauk. U. Kalina- Prasznic,  Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, recenzent- prof. dr hab. L.Olszewski

https://www.researchgate.net/publication/305403902_Kierunki_zmian_ekonom...

-  Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii - wybrane wątki dyskursu, streszcz. w jęz.ang. ( w:) Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych; ., Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2013, s.1-12.

 Płyta CD z referatami, Warszawa, Kongres PTE 27- 29 listopad 2013 r.

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2013

http://www.kongres.pte.pl/kongres/

-  Streszczenie referatu,  Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii - wybrane wątki dyskursu.  ( w jęz. ang.), ( w:) Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Warszawa Kongres PTE 27- 29 listopad 2013 r.

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2013, s.103

 - wypowiedź w ramach panelu  moderowanego przez prof. dr. hab. Bogusława  Fiedora pt. Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności, Kongres PTE., Warszawa 2013

http://kongres.pte.pl/kongres/stenogramy.html s. 25-27

 

 Referaty wygłoszone na konferencjach w l. 2001- 2017 -  łącznie 23 wystąpień,  w tym 15 na konferencjach poza macierzystą uczelnią

1. Konstytucyjne hasło "społeczna gospodarka rynkowa" w polityce gospodarczej Polski- wybrane aspekty,  referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Zakład Polityki Gospodarczej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wrzesień 2001r.

2. Społeczna gospodarka  rynkowa - mit czy rzeczywistość ? referat wygłoszony na Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Wrocław, wrzesień 2003r.

3.Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wrzesień 2005 r.

 4. Konstytucyjne ograniczenia działań politycznych w sferze finansów publicznych w koncepcji Jamesa M. Buchanana, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, grudzień 2005 r.

 5. Instytucjonalne wymiary efektywnego państwa w procesie integracji, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, maj 2006 r.

6. Wybrane problemy jakości rządzenia w Polsce w ujęciu instytucjonalnym, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, grudzień 2006 r.

7. "Instytucjonalne uwarunkowania polityki regulacyjnej państwa, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wrzesień 2007 r.

8.  Wpływ jakości instytucji w Polsce na międzynarodową konkurencyjność kraju, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, grudzień 2007 r.

9. Irlandia - Polska. Instytucjonalne determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 2008 r.

10.  Ekonomia w czasach kryzysu, referat wygłoszony na międzynarodowej  konferencji zorganizowanej  przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kwiecień 2010r.

11. Współczesny konsensus w makroekonomii - istota i podstawowe zagadnienia, referat wygłoszony na konferencji Katedr Polityki Gospodarczej , Uniwersytet Opolski, Opole.,17 -19 września 2013r.

12  Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii - wybrane wątki dyskursu  referat, Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa,   27- 29 listopad 2013 r.

13. Uczestnik panelu "Stylizowane fakty a wyzwania współczesności ( głos w dyskusji) - Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa,   27- 29 listopad 2013 r.

14.  O renesansie keynesizmu w okresie współczesnego kryzysu ekonomicznego,  referat wygłoszony w trakcie  Konferencji Naukowej „WSPÓŁCZESNE  PROBLEMY  EKONOMICZNE. PAŃSTWO A RYNEK"Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 20 maja 2014r.

15. Instytucjonalne aspekty w aktualnej debacie ekonomicznej, referat przygotowany na konferencję  " Problemy ekonomii , polityki ekonomicznej i finansów publicznych", organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz,  wrzesień  2014

16. "Czy państwo może być źródłem sukcesów gospodarczych ? Jak mierzyć jakość rządzenia? ". Wykład i prezentacja w ramach XVII  Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki, wrzesień 2014

17.  Pokryzysowa rola państwa w gospodarce  - nowe kierunki badań, podstawowe dylematy,   referat wygłoszony na konferencji  Katedr Polityki Gospodarczej pt. Polityka gospodarcza w teorii i praktyce,  Szkoła Główna  Handlowa w Warszawie, Warszawa, 5 grudzień 2014

18. Podejście instytucjonalne w okresie obecnego kryzysu gospodarczego na przykładzie koncepcji path dependence,

referat wygłoszony na konferencji pt." Instytucje w teorii i praktyce" organizowanej przez przez Katedrę Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 26- 27 marca 2015.

19. Zmiany w myśleniu ekonomicznym w odpowiedzi na obecne zjawiska kryzysowe", referat wygłoszony  na VI Konferencji Naukowej z cyklu Ekonomia i Prawo pt. Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych", która odbyła się  na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Toruń15-16 wrzesień 2015.

20. Czy zależność od historii ma znaczenie przy wyborze strategii antykryzysowej?  Rozważania na przykładzie polityki podjętej w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.   Wykład i prezentacja w ramach XVIII Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki,  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 22 wrzesień 2015.

21. Otoczenie instytucjonalne jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności kraju oraz inkluzywnego wzrostu, referat i prezentacja przygotowane na XXI Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pt.. „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Karpacz 5- 7 wrzesień, 2016.

22. Jakie czynniki decydują o międzynarodowej konkurencyjności kraju wobec współczesnych wyzwań?

Wykład i prezentacja w ramach XIX Dolnośląskiego  Festiwalu Nauki,  Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 19 wrzesień 2016.

23. Instytucje promujące międzynarodową konkurencyjność kraju według World Economic Forum 2016- 2017- wymiar podmiotowy i przedmiotowy.   Referat i prezentacja w ramach Konferencji Naukowej "Instytucje w teorii i praktyce" organizowanej przez Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 20 - 21 marca 2017.

 

Nagrody:

Nagrody Rektora U.Wr.  za działalność organizacyjną ( 1979, 1980, 1994, 2017) oraz za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne - 2003, 2004.