Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Barbara Adamiak

Kontakt: 

pokój 419, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 2630
Email:
barbara [dot] adamiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 
  Czwartek   godz.  9.30  -  11.30

  24 luty  godz.  9.00  -  10.00

 4 marzec godz. 11.15  -  12.15

 7 kwietnia godz. 8.00  -  9.00

 19 maj godz. 8.00  -  9.00

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Instytucje materialnego i procesowego prawa administracyjnego ochrony praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Współczesne regulacje form działania administracji publicznej. Koncepcja sądownictwa administracyjnego.

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

- Rada Naukowa czasopisma Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Rada Naukowa czasopisma Samorząd Terytorialny.

- Rada Naukowa czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

 

Nagrody:

- Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

- Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego