Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Barbara Adamiak

Kontakt: 

pokój 419, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zmiana terminu kosultacji.
Przenoszę konsultacje z dnia 27 września 2018 r. na dzień 26 września w godz. 8.00 do 10.00

Telefon:
+48 71 375 2630
Email:
barbara [dot] adamiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 
  Czwartek   godz.  13. 15 -  15. 15

  24 luty  godz. 10.30  -  11.30

 30 marzec  godz. 10.30  -  11.30

 27 kwiecień godz. 10.30  - 11.30

 19 maj   godz. 10.30  - 11.30
 
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Instytucje materialnego i procesowego prawa administracyjnego ochrony praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Współczesne regulacje form działania administracji publicznej. Koncepcja sądownictwa administracyjnego.

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

- Rada Naukowa czasopisma Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Rada Naukowa czasopisma Samorząd Terytorialny.

- Rada Naukowa czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

 

Nagrody:

- Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

- Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego