Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Barbara Adamiak

Emerytowany profesor

Kontakt: 

pokój 419, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zmiana terminu kosultacji.
Przenoszę konsultacje z dnia 27 września 2018 r. na dzień 26 września w godz. 8.00 do 10.00

Telefon:
+48 71 375 2630
Email:
barbara [at] prawo.uni.wroc.pl
Konsultacje: 

 
  Czwartek   godz.  12.30 -  14.00

 

 1 marzec  godz. 8.30  -  9.30

 4 kwiecień godz. 11.00  - 12.00

 
 
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Instytucje materialnego i procesowego prawa administracyjnego ochrony praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Współczesne regulacje form działania administracji publicznej. Koncepcja sądownictwa administracyjnego.

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

- Rada Naukowa czasopisma Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Rada Naukowa czasopisma Samorząd Terytorialny.

- Rada Naukowa czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

 

Nagrody:

- Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

- Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego