Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Barbara Adamiak

Kontakt: 

pokój 419, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Zmiana terminu kosultacji.
Przenoszę konsultacje z dnia 27 września 2018 r. na dzień 26 września w godz. 8.00 do 10.00

Telefon:
+48 71 375 2630
Email:
barbara [dot] adamiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 
  Środa   godz.  14. 45 -  16. 45

  7 październik  godz. 10.30  -  11.30

 24 listopad  godz. 8.45  -  9.45

 9 grudzień godz. 10.30  - 11.30

 13 stycznia 2019 r.   godz. 10.30  - 11.30
 
 26 stycznia 2019 r.  godz. 11.30  -  12.30

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Instytucje materialnego i procesowego prawa administracyjnego ochrony praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Współczesne regulacje form działania administracji publicznej. Koncepcja sądownictwa administracyjnego.

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

- Rada Naukowa czasopisma Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Rada Naukowa czasopisma Samorząd Terytorialny.

- Rada Naukowa czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

 

Nagrody:

- Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

- Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego