Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Marek Maciejewski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 306a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2302
Email:
marek [dot] maciejewski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje:

poniedziałek 11.30-12.30

czwartek 14.00-15.00

 

 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

doktryny polityczne, prawne i administracyjne (ze szczególnym uwzględnieniem autorytaryzmu, totalitaryzmu, konserwatyzmu, nacjonalizmu i rasizmu), filozofia prawa, filozofia polityki, historia gospodarcza (zwłaszcza dzieje kapitalizmu), prawne i polityczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, koncepcje integracji europejskiej, stosunki polsko-niemieckie.

Dorobek naukowy:

ponad 280 publikacji w językach polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim i ukraińskim (w tym czternaście monografii i innych opracowań książkowych), ponad 130 haseł i biogramów encyklopedycznych (m. in. w „Encyklopedii Prawa C. H. Beck” i „Leksykonie Myślicieli Politycznych i Prawnych C. H. Beck”) oraz kilkanaście niepublikowanych wyborów aktów normatywnych i dokumentów archiwalnych. Promotor 11 obronionych rozpraw doktorskich oraz autor  w sumie 50 recenzji doktoratów, habilitacji i wniosków profesorskich.

Monografie i inne opracowania książkowe:

- Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej, Warszawa-Wrocław 1985,

- Doktryna rewolucyjnego konserwatyzmu wobec narodowego socjalizmu 1921-1945, Wrocław 1991,

- Niemieckie elity a hitleryzm, Wrocław 1994,

- Wysiedlenia Niemców i osadnictwo ludności polskiej na obszarze Krzyżowa-Świdnica w latach 1945-1948/Aussiedlung der Deutschen und die Ansiedlung der polnischen Bevölkerung im Raum Kreisau-Schweidnitz 1945-1948, Wrocław 1997 (współautor),

- Społeczeństwo w przełomie. Polska, Niemcy i Unia Europejska/Die Gesellschaft in der Wende. Polen, Deutschland und die Europäische Union, Wrocław 1999 (współautor),

- Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV wieku do 1939 roku, Wrocław 2000 (także inne wydania),

- Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku. Wybrane problemy badawcze, Wrocław 2002 (współautor),

- Od piwiarnianego klubu do organizacji wywrotowej. Nazizm w latach 1919-1924, Toruń 2005,

- Pod znakiem swastyki. Polscy prawnicy wobec Trzeciej Rzeszy 1933-1939, Kraków 2005 (współautor),

- Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku, Wrocław 2007 (współautor),

- Na szlakach Niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna 1918-1939, Wrocław 2009 (współautor),

- Polskie interpretacje autorytaryzmu i totalitaryzmu, Wrocław 2011 (t. XXXIII „Studiów nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi’ – współautor),

- Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014 (współautor).   

- O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, Warszawa 2015 (współautor).

Granty i projekty badawcze:

kierownik ogólnopolskiego grantu „Prawo w totalitaryzmie. Aspekty teorii i praktyki” (do 2017 roku)

Udział w redakcjach czasopism, radach naukowych i stowarzyszeniach:

redaktor naczelny „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” (dawniej „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” w ramach Acta Universitatis Wratislaviensis), członek komitetu redakcyjnego „Wrocławskich Studiów Erazmiańskich” i „Pro Fide, Rege et Lege”, stały recenzent artykułów do „Czasopisma Prawno-Historycznego”, „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, "Krakowskich Studiów z Historii Państwa i Prawa" (UJ), "Comperative Law Review" (UMK) i "Miscellanea Historico-Iuridica" (UwB),  członek Gremium Partnerskiego fundacji naukowej Katholischer Akademischer Ausländerdienst w Bonn, członek Centrum Latynoamerykańskiego Prawa Konstytucyjnego w Buenos Aires, członek Międzynarodowej Rady Naukowej Oświęcimskiego Centrum Badania Totalitaryzmów, Zagłady i Praw Człowieka, członek Centrum Badania Holocaustu przy Uniwersytecie Jagiellońskim, członek wrocławskiego oddziału Komisji Ścigania Zbrodni na Narodzie Polskim – Instytutu Pamięci Narodowej, członek Towarzystwa Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Polska-RFN (do 1998 r.), członek-współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej, współpracownik Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Centrum Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego.

Stypendia i staże naukowe:

dwukrotnie w Instytucie Historii PAN w Warszawie (staże krajowe), wielokrotnie w RFN i Austrii (stypendia naukowe), a także w NRD, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Francji, Meksyku, Czechach oraz na Litwie i Ukrainie (pobyty naukowe).

Nagrody:

nagroda naukowa I i II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1986 i 1992), nagroda naukowa Instytutu Zachodniego w Poznaniu (1986), nagroda naukowa Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie (1992), nagroda stowarzyszenia Civitas Christiana Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości (2012), kilkanaście nagród Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

O sobie:

miłośnik podróży, geografii i historii sztuki.