dr Irena Kin-Dittmann

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

 Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych 

 Pokój 210 budynek A

          
kontakt:     

Telefon:
71 3752321
Email:
irena [dot] kin-dittmann [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

Adres poczty nieaktualny  - pracownik na emeryturze

  

Zdjęcie użytkownika dr Irena Kin-Dittmann
Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania badawcze: Procesy demograficzne i społeczno-gospodarcze; Sytuacja ekonomiczno-finansowa branż dla oceny ryzyka kredytowego;

Publikacje: 

 

Wybrane publikacje:

  1. Rozwój  nowych  form  prowadzenia  e-biznesu, w: Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej – wybrane aspekty, red. L.Olszewski, „EKONOMIA 13 ”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
  2. Analiza poziomu wynagrodzeń we Wrocławiu w latach 1999-2003 w: Gospodarka-przestrzeń i rozwój,  pod red. S.Korennika i K.Wilk,  Prace Naukowe  nr 1143 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s.126-138. 
  3. Handel elektroniczny w Polsce, w: Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, pod red. L.Olszewskiego, „EKONOMIA 15”, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3018, Wrocław 2007, s.173-182.
  4. Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych w Polsce w latach 2000-2006, „Alkoholizm  i Narkomania” 2007 (kwartalnik), Tom 20: nr 4, s.361-375
  5. Zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej branż w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 9, s.41-50.
  6. Handel elektroniczny w Polsce, w: Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji, pod red. L.Olszewskiego, „EKONOMIA 15”, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3018, Wrocław 2007, s.173-182.
  7. Szanse i zagrożenia rozwoju  e-administracji w Polsce, w: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, pod red. S.Korenik i A.Dybał, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, nr 101,  s.79-88.
  8. Zróżnicowanie i zmienność umieralności mieszkańców Dolnego Śląska z powodu chorób układu krążenia w: Oblicza dobrobytu-perspektywa nauk o zdrowiu, Prace i Materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, Kwidzyn 2013, nr 2, s.14-24.