prof. dr hab. Adam Błaś

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
adam [dot] blas [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Adam Błaś
Działalność naukowa: 

Prof. zw. dr hab. Adam Błaś - zainteresowania badawcze: prawo administracyjne i nauka administracji, autor przeszło 100 publikacji naukowych z tych dyscyplin naukowych, w tym monografii m.in. Pojecie faktów administracyjnoprawnych - studium z badań nad działaniami administracji państwowej (1989), Studia z nauki prawadministracyjnego i nauki administracji (1998), współautor podręcznika Prawo administracyjne (1992), Administracja publiczna (2002), Nauka administracji (2013). Ważniejsze artykuły: Administracja publiczna w obliczu globalizacji (2002), Działania faktyczne administracji publicznej (2013), Formy prawne w sferze działań wewnętrznych administracji publicznej (2013), Niewładcze formy działania administracji (2013), Czynniki niepewności sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym (2014). Członek Rady Naukowej czasopisma Administracja i czasopisma Studia Prawnicze KUL. Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe (1990), Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Prawo administracyjne (1994).