Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Tadeusz Jurek

Emerytowany profesor

Email:
tadeusz.jurek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Od 1 października 2016 roku na dożywotnim stypendium Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych

Działalność naukowa: 

Tadeusz Jurek jest absolwentem studiów matematycznych, specjalność: zastosowania matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych, przez wiele lat był jedynym matematykiem zatrudnionym na tym wydziale. Pracę doktorską pod tytułem „ Modele matematyczne procesów reprodukcji ludności” obronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Prowadził lub prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne, ekonometria, prognozowanie procesów gospodarczych, badania operacyjne, demografia, podstawy informatyki, technologie informacyjne oraz seminaria licencjackie i magisterskie.

Jest członkiem-założycielem odrodzonego w 1981 roku Polskiego Towarzystwa Statystycznego i wieloletnim członkiem Rady Głównej tego towarzystwa.