prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 3752384
Email:
urszula [dot] kalina-prasznic [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

w semestrze letnim  2016/2017

środa: 9.30 - 11.30

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Ekonomiczny kontekst instytucji prawnych, zabezpieczenie emerytalne, polityka gospodarcza

 

DOROBEK NAUKOWY

ROK 2016

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Odpowiedzialność karna płatnika składek na ubezpieczenie społeczne / Urszula Kalina-Prasznic // W: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 1 / pod redakcją Janusza Sawickiego i Katarzyny Łucarz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3710).- S. [199]-207 : tab. - Bibliogr. - Recenzent: Jerzy Rotko

 

Artykuły problemowe

 

Reformy emerytalne a polityka spójności ekonomicznej / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - Nr 416 (2016), s. [75]-82 - Zasób elektroniczny puliczny (otwarty): http://dx.doi.org/ 10.15611/pn.2016.416.08. -

 

 

 

Rok 2015

 

Artykuły problemowe

 

Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego (wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, rok akademicki 2014/2015) / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [391]-401. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

 

Zakład Polityki Gospodarczej / Urszula Kalina-Prasznic. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/1 (2015), s. [389]-390. - Tom posiada własny tytuł: Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

 

Rok 2014

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego : wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Wrocławskim, październik 2014 / Urszula Kalina-Prasznic. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. - 14 s. - (Wykłady Inauguracyjne na Uniwersytecie Wrocławskim / red. serii Marek Górny). - Bibliogr.

 

 

Rok 2013

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii / red. nauk. Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - 316 s. : il. - S. [9]-12 : Wstęp - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - Wykaz źródeł prawa, wykaz źródeł internetowych przy niektórych rozdz. - Recenzja: prof. dr hab. Leon Olszewski - Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Neoliberalny dogmatyzm a reformy społecznego ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii / red. nauk.: Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - S. [223]-236. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Leon Olszewski. - Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski.

 

Artykuły problemowe

 

Neoliberalna reforma emerytalna po kilkunastu latach / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. - Nr 4 (2013), s. [287]-306. - Tekst także w jęz. ukr. pt. "Neolìberal'na pensìjna reforma : kìl'kanadcat' pokìv potomu", s. [297]-306

 

Recenzje

 

Michell A. Orenstein : Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego. Warszawa, 2013 : [recenzja]. - Rec.: Kalina-Prasznic Urszula // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. - [T.] 14 (2013), s. [143]-146

 

Rok 2012

 

Monografie

 

Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników : między prawem a rynkiem / Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. - XX, 179 s. : tab. - (Monografie Prawnicze). - Bibliogr. s. IX-XVII. Indeks.. - Rec.: Lewandowicz-Machnikowska Monika // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2012, nr 12, s. 42-43. - Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Recenzje

 

Joanna Rutecka, "Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym". Warszawa, 2012 : [recenzja]. - Rec.: Kalina-Prasznic Urszula // Rozprawy Ubezpieczeniowe. - 2012, z. 1, s. 187-189

 

Rok 2011

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wrocław : Gaskor, 2011. - 386 s. : il. - (Monografie). - S. 13-18 : Wstęp / Włodzimierz Gromski - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leon Olszewski. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Formuły świadczenia w zreformowanym systemie emerytalnym / Urszula Kalina-Prasznic // W: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego : księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza / pod red. Zdzisława Kubota, Tadeusza Kuczyńskiego. - Warszawa : Difin, 2011. - S. [441]-450. - Bibliogr.

 

Systemy emerytalne a spójność społeczna / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy / pod redakcją Ewy Pancer-Cybulskiej, Ewy Szostak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 227).- S. [65]-74 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Zasób elektroniczny licencjonowany (poza siecią UWr): http://www.ibuk.pl. - . - Materiał z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego, w dniach 23-25 kwietnia 2012, Wrocław-Kudowa Zdrój. - Recenzenci: Stanisław Ciok, Andrzej Rączaszek.

 

Systemy emerytalne w warunkach kryzysów : między państwem a rynkiem / Urszula Kalina-Prasznic // W: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, European integration and economic crisis / pod red. Jarosława Kundery ; [Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (E-Monografie ; nr 9). - S. 693-704. - Bibliogr. - Dostęp także online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35534/031.pdf. - Plik w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 20.06.2011. - Materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r.

 

Trzeci sektor a zawodność państwa i rynku / Urszula Kalina-Prasznic // W: Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wrocław : Gaskor, 2011. - (Monografie). - S. 343-354 : il. - Bibliogr. - Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leon Olszewski. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Artykuły problemowe

 

Ochrona ryzyka starości a odrzucone paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polityka Społeczna. - R. 38, nr 4 (2011) , s. 7-11

 

Rok 2010

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Europa dwóch prędkości / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy : Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na Uniwersytecie Wrocławskim 2009 / pod red. Marcina Winiarskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3221). - S. 39-44. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : Janina Elżbieta Kundera.

 

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)

 

Aleksander Całkosiński (1895-1987) / Urszula Kalina-Prasznic // W: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 / pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. - S. 32-[33]. - Bibliogr. - Księga wydana z okazji jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rafał Sorgenstein (1920-1989) / Urszula Kalina-Prasznic // W: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 / pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. - S. 256-[257]. - Księga wydana z okazji jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rok 2009

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Otwarte fundusze emerytalne - wczoraj i dziś / Urszula Kalina-Prasznic // W: Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce / [praca przygotowana pod kier. Barbary Wagner i Jerzego Gajosa]. - Kudowa Zdrój : Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2009. - S.54-69. - Bibliogr. - Materiały konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 17-18 września 2009r.

 

Umiędzynarodowienie rynków pracy / Urszula Kalina-Prasznic // W: Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej : wybrane zagadnienia / red. nauk.: Bogusława Skulska. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2009. - (Monografie - Prace zbiorowe). - S. [149]-157. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzenci: prof. zw. dr hab. Zdzisław Knecht, prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żołądkiewicz. - Publikacja jest zbiorem artykułów z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Globalnych wyzwań XXI wieku", zorganizowanej 9.12.2009 r. przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Politologii WSZ "Edukacja" we Wrocławiu przy współpracy Ekonomicko-Spravni Fakulty, Masarykova Univerzita w Brnie oraz Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais z Porto.

 

Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy / Urszula Kalina-Prasznic // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 7-14. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, prof. dr hab. Stanisław Czaja.

 

Rok 2008

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Ekonomiczne kontrowersje wokół europejskiego modelu socjalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 21). - S. [25]-32. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Wanda Maria Gaczek [i in.]

 

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)

 

Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej / Urszula Kalina-Prasznic // W: Zmiany w systemie ochrony zdrowia w procesie legislacyjnym : druki sejmowe nr 283, 284, 286 / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. - [Warszawa] : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. - (Przed Pierwszym Czytaniem ; 4/2008). - S. 33-[36]

 

Artykuły problemowe

 

Powszechne ubezpieczenie emerytalne na rynku kapitałowym / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Rozprawy Ubezpieczeniowe. - 2008, z. 1 (4), s. 121-125. - Recenzent: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec.

 

Rok 2007

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj. - Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C. H. Beck, 2007 (2006). - XXVIII, 1085 s. - S. VII-VIII : Przedmowa do czwartego wydania. - Wykaz literatury podstawowej s. XXI-XXVIII. - Druk książki zakończono w 2006 r.

 

Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków : Wolters Kluwer, 2007. - 315 s. : il. - S. [9] : Wstęp - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent 1 wyd.: dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Metody finansowania świadczeń emerytalnych / Urszula Kalina-Prasznic // W: Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia / pod kier. Urszuli Jackowiak i Lesława Abramowicza. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego , 2007. - S. 22-[32]. - Bibliogr. - Praca przygotowana z okazji konferencji naukowej na temat "Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia", Kraków 27-29 września 2007 r., zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego

 

Sektor publiczny w gospodarce / Urszula Kalina-Prasznic // W: Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Wolters Kluwer, 2007.- S. [32]-52 : il. - Bibliogr.

 

Artykuły problemowe

 

Z problematyki finansowania świadczeń emerytalnych / Urszula Kalina-Prasznic // Ubezpieczenia społeczne - teoria i praktyka. - 2007, nr 9, s. 1-5

 

Rok 2006

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Aspekty socjalne Unii Europejskiej / Urszula Kalina-Prasznic // W: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław : Wydaw. AE, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1099). - S. 17-25. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Referat przygotowany na konferencję poświęconą polityce spójności Uni Europejskiej. - Recenzenci: Jan Kaja, Elżbieta Kryńska, Zygmunt Szymla.

 

Rok 2005

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Mała encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - XXXIV, 859 s. : wykr. - S. V : Przedmowa. - Bibliogr.

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Leksykon polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Urszula Kalina-Prasznic, Elżbieta Kundera, Renata Gryglaszewska-Eckhardt, Andrzej Eckhardt, Julitta Koćwin, Gabriela Przesławska, Władysław Szmyt, Daria Kostecka et al.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 263 s.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym / Urszula Kalina-Prasznic // W: Rozszerzenie Unii Europejskiej : korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich / pod red. Jarosława Kundery. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2702). - S. 207-215. - Bibliogr. - Materiały z konferencji zorg. we Wrocławiu w dniach 20-21 maja 2004 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Wrocław i Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej.

 

Rok 2004

 

Aktualne zagadnienia prawne i ekonomiczne ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Problemy ubezpieczeń społecznych : w 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / [praca przygotowana pod kierunkiem Urszuli Jackowiak i Antoniego Malaki ; red. Łucja Kucharczyk-Rok]. - Wrocław, 2004. - S. 67-[76]. - Bibliogr. - Materiały z konferencji naukowej pt. "Ubezpieczenia społeczne w 70-lecie istnienia ZUS", Wrocław 30 września-2 października 2004 r., zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.

 

Ochronna polityka przemysłowa - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego / Urszula Prasznic. - Bibliogr. // Polityka Gospodarcza. - Nr 9 (2004), s. 233-240 : tab. - Materiały z VII Konferencji "Polityka gospodarcza w teorii i praktyce", Warszawa, 5 grudnia 2003 r.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 3 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XXVI, 1112 s. - Bibliogr.

 

Rok 2003

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 310 s. - Bibliogr. przy rozdz.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Sektor publiczny w gospodarce / Urszula Kalina-Prasznic // W: Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Kraków, 2003. - S. 25-45. - Bibliogr.

 

Rok 2002

 

Miejsce reformy systemu emerytalnego w transformacji ustrojowej w Polsce / Urszula Kalina-Prasznic // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / pod red. Zygmunta Szymli ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków, 2002. - S. 201-207. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Społeczno-gospodarcze aspekty reformy systemu emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - [T.] 50 (2002), s. [159]-165

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego / [wybór i oprac. materiału Zdzisław Kegel, Piotr Jurek, Urszula Kalina-Prasznic, Lucyna Lehmann, Konrad Nowicki]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 133 s. : faks., fot. (w tym kolor.)

 

Rok 2001

 

O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka ekonomiczna w okresie zmian systemowych : teoria, badania i interpretacje / [red. zeszytu Zbigniew Kaźmierczak]. - Łódź, 2001. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; 154). - S. 41-47. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Socjalne koszty pracy a procesy globalizacji i europejskiej integracji (kontekst unijny) / Urszula Kalina-Prasznic // W: Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja : (tendencje i doświadczenia) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2001. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 9). - S. 199-205. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Rok 2000

 

Procesy integracji i globalizacji a koszty pracy / Urszula Kalina-Prasznic // Polityka Gospodarcza. - Nr 4 (2000), s. 55-61

 

Ubezpieczenia emerytalne na rynku finansowym / Urszula Kalina-Prasznic // W: Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej połowy XX wieku / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2000. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 7). - S. 191-197. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 2 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2000. - XXXII, 1388 s. : schematy i tab. - Schematy i tabele do poszczególnych dziedzin prawa opracowali : Julian Jezioro, Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Włodzimierz Gromski. - Bibliogr.

 

Rok 1999

 

Reforms of Social Security and the Model of Social Policy / Urszula Kalina-Prasznic // W: Transformation und Integration Ost-Mitteleuropas : sozio-ökonomische Anpassung an die EU / Krzysztof Glass, Zdzisław W. Puślecki (Hg.). - Wien ; Poznań, 1999. - (Zentraleuropa, Mitteleuropa : Gemeinsamkeiten und Trennlinien ; Bd. 12). - S. 293-302

 

Ubezpieczenia społeczne w procesie prywatyzacji gospodarki / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 33-38

 

Uwagi na temat reformy ubezpieczenia społecznego pracowników / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 1999, nr 1, s. 4-9

 

Zakładowe systemy emerytalne / Urszula Kalina-Prasznic // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. - 1999, nr 10, s. 9-13

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. - XXVI, 982 s. - S. V-VI : Przedmowa / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr.

 

Leksykon prawniczy : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Joanna Braciak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Artur Preisner]. - Wyd. 2 uzup. i poszerz., stan prawny na dzień 30.03.1999 r. - Wrocław : "Atla 2", 1999. - 620 s. - Bibliogr.

 

Rok 1998

 

Reformowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce w procesie transformacji systemowej / Urszula Kalina-Prasznic // W: Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 5). - S. 185-194. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Rok 1997

 

Kontrowersje wokół reformowania systemów emerytalnych / Urszula Kalina-Prasznic // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. - 1997, nr 7, s. 15-19

 

O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka gospodarcza : region, rynek pracy, materiały konferencyjne, Łódź, 18-19 września 1997 : tezy referatów i komunikatów / Uniwersytet Łódzki. Katedra Polityki Ekonomicznej. - Łódź, 1997. - S. 12-14

 

Rola upadłości przedsiębiorstw państwowych w procesie restrukturyzacji przemysłu / Urszula Prasznic // W: Struktury przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne / pod red. Leona Olszewskiego i Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1941). - S. [183]-188. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Ubezpieczenie społeczne a polityka gospodarcza / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce : zbiór referatów na konferencję naukową organizowaną przez Katedrę Polityki Gospodarczej 5 grudnia 1997 r. w Warszawie / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. - Warszawa, 1997. - 11 s. - Bibliogr. - Referat ma własną numerację stron.

 

Udział ZUS w postępowaniu upadłościowym / Urszula Kalina-Prasznic // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. - 1997, nr 1, s. 8-10

 

Uwagi o reformowaniu systemu emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 1997, nr 9, s. 2-6

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Leksykon prawniczy : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Artur Preisner]. - Stan prawny na dzień 30 listopada 1996 r. - Wrocław : "Atla 2", 1997. - 432 s., err. - Bibliogr.. - Rec.: Jacyszyn Jerzy // Gazeta Prawna. - 1997, nr 33, s. 51

 

Rok 1996

 

Ewolucja systemu finansowania pracowniczych ubezpieczeń społecznych / Urszula Prasznic // W: Problemy prawa ubezpieczeń społecznych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Wagner. - Kraków, 1996. - S. [221]-[242]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Miejsce i rola upadłości przedsiębiorstw państwowych w procesie przemian własnościowych / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gospodarki / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 2). - S. 89-95. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Dokumenty z prawa pracy : przewodnik po znowelizowanym kodeksie pracy w praktycznych 46 wzorach z komentarzem / Bożena Kleszczewska-Szmyt, Ewa Kazubek-Pipiek ; [red. Urszula Kalina-Prasznic]. - [Stan prawny na dzień 20 lipca 1996 r.]. - Wrocław : "Kształcenie dla Europy", 1996. - 170 s.

 

Rok 1995

 

Krajobraz po bitwie : rozmowa z Urszulą Kaliną-Prasznic, syndykiem masy upadłościowej Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej "Las" / Urszula Kalina-Prasznic ; rozm. przepr. Jerzy Jacyszyn // Rzeczpospolita. - 1995, nr 81, s. 16

 

Rola zabezpieczenia społecznego w restrukturyzacji rolnictwa / Urszula Kalina-Prasznic // Rzeczpospolita. - 1995, nr 225, s. 17

 

Rok 1994

 

Ewolucja dochodów ubezpieczenia społecznego ze składki i dotacji budżetowej : (w systemie pozarolniczym) / Urszula Prasznic. - Bibliogr. // Materiały Informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - R. 13, [nr] 8 (1994), s. 39-45. - Zeszyt ma własny tytuł: Zagadnienia obowiązku ubezpieczenia i składki : materiały na VI konferencję Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Bydgoszcz, październik 1994 r.

 

Prywatyzacja - uwagi na tle doświadczeń innych państw / Urszula Prasznic // W: Rola państwa w gospodarce otwartej / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 1994. - S. 129-136. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiał z konferencji, [Wrocław], grudzień 1992 r.

 

Rok 1992

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

O kontrowersjach w finansowaniu ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Prasznic // W: Problemy emerytur, rent i opieki zdrowotnej : materiały na IV Konferencję Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych, Turawa k. Opola, kwiecień 1992. - Warszawa, 1992. - S. 35-45

 

Rok 1991

 

Artykuły problemowe

 

Działalność lokacyjna ubezpieczeń społecznych / Urszula Prasznic. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 5-6 (1991), s. [39]-47

 

Finansowanie emerytur / Urszula Prasznic // Polityka Społeczna. - R. 18, nr 8 (1991), s. 9-11

 

Rok 1990

 

Monografie

 

Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników / Urszula Prasznic. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. - 161 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 199). - Seria gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1289. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

O modelu finansowania ubezpieczenia społecznego / Urszula Prasznic // W: Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro : [seminarium z okazji 70 lecia ubezpieczeń społecznych w Polsce]. - Warszawa, 1990. - S. 56-[66]. - Bibliogr.

 

 

UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH I REDAKCJACH CZASOPISM, STOWARZYSZEŃ

 

- Rada Naukowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

- Rada Naukowa Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

-Rada Redakcyjna „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych”, wyd. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I.Franka

- Rada Redakcyjna „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”, wyd. Uniwersytet Wrocławski

- Recenzent „Studiów Lubuskich” PWSZ w Sulechowie, wyd. Instytut Prawa i Administracji

- Recenzent „Studiów Ubezpieczeniowych”, wyd. Rzecznik Ubezpieczonych, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej,

 

 

NAGRODY

 

Liczne nagrody J.M. Rektora UWr. za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Nagroda Uniwersytetu Wrocławskiego w Dziedzinie Zabezpieczenia Społecznego za monografię „Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników – między prawem a rynkiem” (wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012)

 

DZIAŁALNOŚĆ  POZAUCZELNIANA

 

 

- Członek niezależny Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej

- Członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.

- Przewodnicząca Zarządu Fundacji „Pro Mathematica” we Wrocławiu

- Członek jury corocznego konkursu prac magisterskich i doktorskich organizowanych przez Rzecznika Ubezpieczonych

- Recenzent projektów badawczych w NCN

 

 

Publikacje: 

Rok 2013

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii / red. nauk. Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - 316 s. : il. - S. [9]-12 : Wstęp - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - Wykaz źródeł prawa, wykaz źródeł internetowych przy niektórych rozdz. - Recenzja: prof. dr hab. Leon Olszewski - Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Neoliberalny dogmatyzm a reformy społecznego ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii / red. nauk.: Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - S. [223]-236. - Bibliogr. - Recenzja: prof. dr hab. Leon Olszewski. - Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Wrocławski.

 

Artykuły problemowe

 

Neoliberalna reforma emerytalna po kilkunastu latach / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbìrnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. - Nr 4 (2013), s. [287]-306. - Tekst także w jęz. ukr. pt. "Neolìberal'na pensìjna reforma : kìl'kanadcat' pokìv potomu", s. [297]-306

 

Recenzje

 

Michell A. Orenstein : Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego. Warszawa, 2013 : [recenzja]. - Rec.: Kalina-Prasznic Urszula // Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne. - [T.] 14 (2013), s. [143]-146

 

Rok 2012

 

Monografie

 

Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników : między prawem a rynkiem / Urszula Kalina-Prasznic. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. - XX, 179 s. : tab. - (Monografie Prawnicze). - Bibliogr. s. IX-XVII. Indeks.. - Rec.: Lewandowicz-Machnikowska Monika // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2012, nr 12, s. 42-43. - Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Recenzje

 

Joanna Rutecka, "Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym". Warszawa, 2012 : [recenzja]. - Rec.: Kalina-Prasznic Urszula // Rozprawy Ubezpieczeniowe. - 2012, z. 1, s. 187-189

 

Rok 2011

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wrocław : Gaskor, 2011. - 386 s. : il. - (Monografie). - S. 13-18 : Wstęp / Włodzimierz Gromski - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leon Olszewski. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Formuły świadczenia w zreformowanym systemie emerytalnym / Urszula Kalina-Prasznic // W: Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego : księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza / pod red. Zdzisława Kubota, Tadeusza Kuczyńskiego. - Warszawa : Difin, 2011. - S. [441]-450. - Bibliogr.

 

Systemy emerytalne a spójność społeczna / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy / pod redakcją Ewy Pancer-Cybulskiej, Ewy Szostak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 227).- S. [65]-74 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Zasób elektroniczny licencjonowany (poza siecią UWr): http://www.ibuk.pl. - . - Materiał z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego, w dniach 23-25 kwietnia 2012, Wrocław-Kudowa Zdrój. - Recenzenci: Stanisław Ciok, Andrzej Rączaszek.

 

Systemy emerytalne w warunkach kryzysów : między państwem a rynkiem / Urszula Kalina-Prasznic // W: Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, European integration and economic crisis / pod red. Jarosława Kundery ; [Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego]. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (E-Monografie ; nr 9). - S. 693-704. - Bibliogr. - Dostęp także online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35534/031.pdf. - Plik w formacie *.pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 20.06.2011. - Materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 kwietnia 2010 r.

 

Trzeci sektor a zawodność państwa i rynku / Urszula Kalina-Prasznic // W: Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wrocław : Gaskor, 2011. - (Monografie). - S. 343-354 : il. - Bibliogr. - Recenzja naukowa: prof. dr hab. Leon Olszewski. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Artykuły problemowe

 

Ochrona ryzyka starości a odrzucone paradygmaty społecznego ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polityka Społeczna. - R. 38, nr 4 (2011) , s. 7-11

 

Rok 2010

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Europa dwóch prędkości / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polska i Ukraina na drodze do wspólnej Europy : Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki na Uniwersytecie Wrocławskim 2009 / pod red. Marcina Winiarskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3221). - S. 39-44. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : Janina Elżbieta Kundera.

 

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)

 

Aleksander Całkosiński (1895-1987) / Urszula Kalina-Prasznic // W: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 / pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. - S. 32-[33]. - Bibliogr. - Księga wydana z okazji jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rafał Sorgenstein (1920-1989) / Urszula Kalina-Prasznic // W: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 / pod red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010. - S. 256-[257]. - Księga wydana z okazji jubileuszu sześćdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rok 2009

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Otwarte fundusze emerytalne - wczoraj i dziś / Urszula Kalina-Prasznic // W: Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce / [praca przygotowana pod kier. Barbary Wagner i Jerzego Gajosa]. - Kudowa Zdrój : Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, 2009. - S.54-69. - Bibliogr. - Materiały konferencji naukowej, Kudowa Zdrój, 17-18 września 2009r.

 

Umiędzynarodowienie rynków pracy / Urszula Kalina-Prasznic // W: Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej : wybrane zagadnienia / red. nauk.: Bogusława Skulska. - Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2009. - (Monografie - Prace zbiorowe). - S. [149]-157. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzenci: prof. zw. dr hab. Zdzisław Knecht, prof. nadzw. dr hab. Krystyna Żołądkiewicz. - Publikacja jest zbiorem artykułów z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "Globalnych wyzwań XXI wieku", zorganizowanej 9.12.2009 r. przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Politologii WSZ "Edukacja" we Wrocławiu przy współpracy Ekonomicko-Spravni Fakulty, Masarykova Univerzita w Brnie oraz Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais z Porto.

 

Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy / Urszula Kalina-Prasznic // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). - Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 7-14. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, prof. dr hab. Stanisław Czaja.

 

Rok 2008

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Ekonomiczne kontrowersje wokół europejskiego modelu socjalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 21). - S. [25]-32. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Wanda Maria Gaczek [i in.]

 

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)

 

Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej / Urszula Kalina-Prasznic // W: Zmiany w systemie ochrony zdrowia w procesie legislacyjnym : druki sejmowe nr 283, 284, 286 / [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. - [Warszawa] : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. - (Przed Pierwszym Czytaniem ; 4/2008). - S. 33-[36]

 

Artykuły problemowe

 

Powszechne ubezpieczenie emerytalne na rynku kapitałowym / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Rozprawy Ubezpieczeniowe. - 2008, z. 1 (4), s. 121-125. - Recenzent: prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec.

 

Rok 2007

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj. - Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C. H. Beck, 2007 (2006). - XXVIII, 1085 s. - S. VII-VIII : Przedmowa do czwartego wydania. - Wykaz literatury podstawowej s. XXI-XXVIII. - Druk książki zakończono w 2006 r.

 

Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Kraków : Wolters Kluwer, 2007. - 315 s. : il. - S. [9] : Wstęp - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent 1 wyd.: dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Metody finansowania świadczeń emerytalnych / Urszula Kalina-Prasznic // W: Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia / pod kier. Urszuli Jackowiak i Lesława Abramowicza. - Kraków : Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego , 2007. - S. 22-[32]. - Bibliogr. - Praca przygotowana z okazji konferencji naukowej na temat "Ryzyko starości - problemy zabezpieczenia", Kraków 27-29 września 2007 r., zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego

 

Sektor publiczny w gospodarce / Urszula Kalina-Prasznic // W: Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : Wolters Kluwer, 2007.- S. [32]-52 : il. - Bibliogr.

 

Artykuły problemowe

 

Z problematyki finansowania świadczeń emerytalnych / Urszula Kalina-Prasznic // Ubezpieczenia społeczne - teoria i praktyka. - 2007, nr 9, s. 1-5

 

Rok 2006

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Aspekty socjalne Unii Europejskiej / Urszula Kalina-Prasznic // W: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław : Wydaw. AE, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1099). - S. 17-25. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Referat przygotowany na konferencję poświęconą polityce spójności Uni Europejskiej. - Recenzenci: Jan Kaja, Elżbieta Kryńska, Zygmunt Szymla.

 

Rok 2005

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Mała encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - XXXIV, 859 s. : wykr. - S. V : Przedmowa. - Bibliogr.

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Leksykon polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Urszula Kalina-Prasznic, Elżbieta Kundera, Renata Gryglaszewska-Eckhardt, Andrzej Eckhardt, Julitta Koćwin, Gabriela Przesławska, Władysław Szmyt, Daria Kostecka et al.]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 263 s.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Konsekwencje rozszerzenia UE w obszarze socjalnym / Urszula Kalina-Prasznic // W: Rozszerzenie Unii Europejskiej : korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich / pod red. Jarosława Kundery. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2702). - S. 207-215. - Bibliogr. - Materiały z konferencji zorg. we Wrocławiu w dniach 20-21 maja 2004 r. przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Wrocław i Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej.

 

Rok 2004

 

Aktualne zagadnienia prawne i ekonomiczne ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Problemy ubezpieczeń społecznych : w 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / [praca przygotowana pod kierunkiem Urszuli Jackowiak i Antoniego Malaki ; red. Łucja Kucharczyk-Rok]. - Wrocław, 2004. - S. 67-[76]. - Bibliogr. - Materiały z konferencji naukowej pt. "Ubezpieczenia społeczne w 70-lecie istnienia ZUS", Wrocław 30 września-2 października 2004 r., zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego.

 

Ochronna polityka przemysłowa - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego / Urszula Prasznic. - Bibliogr. // Polityka Gospodarcza. - Nr 9 (2004), s. 233-240 : tab. - Materiały z VII Konferencji "Polityka gospodarcza w teorii i praktyce", Warszawa, 5 grudnia 2003 r.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 3 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XXVI, 1112 s. - Bibliogr.

 

Rok 2003

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 310 s. - Bibliogr. przy rozdz.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

Sektor publiczny w gospodarce / Urszula Kalina-Prasznic // W: Regulowana gospodarka rynkowa : wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Kraków, 2003. - S. 25-45. - Bibliogr.

 

Rok 2002

 

Miejsce reformy systemu emerytalnego w transformacji ustrojowej w Polsce / Urszula Kalina-Prasznic // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / pod red. Zygmunta Szymli ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków, 2002. - S. 201-207. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Społeczno-gospodarcze aspekty reformy systemu emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - [T.] 50 (2002), s. [159]-165

 

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego / [wybór i oprac. materiału Zdzisław Kegel, Piotr Jurek, Urszula Kalina-Prasznic, Lucyna Lehmann, Konrad Nowicki]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - 133 s. : faks., fot. (w tym kolor.)

 

Rok 2001

 

O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka ekonomiczna w okresie zmian systemowych : teoria, badania i interpretacje / [red. zeszytu Zbigniew Kaźmierczak]. - Łódź, 2001. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; 154). - S. 41-47. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Socjalne koszty pracy a procesy globalizacji i europejskiej integracji (kontekst unijny) / Urszula Kalina-Prasznic // W: Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja : (tendencje i doświadczenia) / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2001. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 9). - S. 199-205. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Rok 2000

 

Procesy integracji i globalizacji a koszty pracy / Urszula Kalina-Prasznic // Polityka Gospodarcza. - Nr 4 (2000), s. 55-61

 

Ubezpieczenia emerytalne na rynku finansowym / Urszula Kalina-Prasznic // W: Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej połowy XX wieku / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 2000. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 7). - S. 191-197. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 2 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2000. - XXXII, 1388 s. : schematy i tab. - Schematy i tabele do poszczególnych dziedzin prawa opracowali : Julian Jezioro, Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Włodzimierz Gromski. - Bibliogr.

 

Rok 1999

 

Reforms of Social Security and the Model of Social Policy / Urszula Kalina-Prasznic // W: Transformation und Integration Ost-Mitteleuropas : sozio-ökonomische Anpassung an die EU / Krzysztof Glass, Zdzisław W. Puślecki (Hg.). - Wien ; Poznań, 1999. - (Zentraleuropa, Mitteleuropa : Gemeinsamkeiten und Trennlinien ; Bd. 12). - S. 293-302

 

Ubezpieczenia społeczne w procesie prywatyzacji gospodarki / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 33-38

 

Uwagi na temat reformy ubezpieczenia społecznego pracowników / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 1999, nr 1, s. 4-9

 

Zakładowe systemy emerytalne / Urszula Kalina-Prasznic // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. - 1999, nr 10, s. 9-13

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. - XXVI, 982 s. - S. V-VI : Przedmowa / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr.

 

Leksykon prawniczy : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Joanna Braciak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Artur Preisner]. - Wyd. 2 uzup. i poszerz., stan prawny na dzień 30.03.1999 r. - Wrocław : "Atla 2", 1999. - 620 s. - Bibliogr.

 

Rok 1998

 

Reformowanie ubezpieczeń społecznych w Polsce w procesie transformacji systemowej / Urszula Kalina-Prasznic // W: Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 5). - S. 185-194. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Rok 1997

 

Kontrowersje wokół reformowania systemów emerytalnych / Urszula Kalina-Prasznic // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. - 1997, nr 7, s. 15-19

 

O reformowaniu ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka gospodarcza : region, rynek pracy, materiały konferencyjne, Łódź, 18-19 września 1997 : tezy referatów i komunikatów / Uniwersytet Łódzki. Katedra Polityki Ekonomicznej. - Łódź, 1997. - S. 12-14

 

Rola upadłości przedsiębiorstw państwowych w procesie restrukturyzacji przemysłu / Urszula Prasznic // W: Struktury przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne / pod red. Leona Olszewskiego i Jana Mozrzymasa. - Wrocław, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1941). - S. [183]-188. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Ubezpieczenie społeczne a polityka gospodarcza / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka gospodarcza w teorii i praktyce : zbiór referatów na konferencję naukową organizowaną przez Katedrę Polityki Gospodarczej 5 grudnia 1997 r. w Warszawie / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. - Warszawa, 1997. - 11 s. - Bibliogr. - Referat ma własną numerację stron.

 

Udział ZUS w postępowaniu upadłościowym / Urszula Kalina-Prasznic // Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych. - 1997, nr 1, s. 8-10

 

Uwagi o reformowaniu systemu emerytalnego / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 1997, nr 9, s. 2-6

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Leksykon prawniczy : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Artur Preisner]. - Stan prawny na dzień 30 listopada 1996 r. - Wrocław : "Atla 2", 1997. - 432 s., err. - Bibliogr.. - Rec.: Jacyszyn Jerzy // Gazeta Prawna. - 1997, nr 33, s. 51

 

Rok 1996

 

Ewolucja systemu finansowania pracowniczych ubezpieczeń społecznych / Urszula Prasznic // W: Problemy prawa ubezpieczeń społecznych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Wagner. - Kraków, 1996. - S. [221]-[242]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

 

Miejsce i rola upadłości przedsiębiorstw państwowych w procesie przemian własnościowych / Urszula Kalina-Prasznic // W: Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gospodarki / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 2). - S. 89-95. - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Prace redakcyjne, redakcje tomu

 

Dokumenty z prawa pracy : przewodnik po znowelizowanym kodeksie pracy w praktycznych 46 wzorach z komentarzem / Bożena Kleszczewska-Szmyt, Ewa Kazubek-Pipiek ; [red. Urszula Kalina-Prasznic]. - [Stan prawny na dzień 20 lipca 1996 r.]. - Wrocław : "Kształcenie dla Europy", 1996. - 170 s.

 

Rok 1995

 

Krajobraz po bitwie : rozmowa z Urszulą Kaliną-Prasznic, syndykiem masy upadłościowej Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej "Las" / Urszula Kalina-Prasznic ; rozm. przepr. Jerzy Jacyszyn // Rzeczpospolita. - 1995, nr 81, s. 16

 

Rola zabezpieczenia społecznego w restrukturyzacji rolnictwa / Urszula Kalina-Prasznic // Rzeczpospolita. - 1995, nr 225, s. 17

 

Rok 1994

 

Ewolucja dochodów ubezpieczenia społecznego ze składki i dotacji budżetowej : (w systemie pozarolniczym) / Urszula Prasznic. - Bibliogr. // Materiały Informacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - R. 13, [nr] 8 (1994), s. 39-45. - Zeszyt ma własny tytuł: Zagadnienia obowiązku ubezpieczenia i składki : materiały na VI konferencję Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, Bydgoszcz, październik 1994 r.

 

Prywatyzacja - uwagi na tle doświadczeń innych państw / Urszula Prasznic // W: Rola państwa w gospodarce otwartej / pod red. Leona Olszewskiego. - Wrocław, 1994. - S. 129-136. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiał z konferencji, [Wrocław], grudzień 1992 r.

 

Rok 1992

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

O kontrowersjach w finansowaniu ubezpieczenia emerytalnego / Urszula Prasznic // W: Problemy emerytur, rent i opieki zdrowotnej : materiały na IV Konferencję Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych, Turawa k. Opola, kwiecień 1992. - Warszawa, 1992. - S. 35-45

 

Rok 1991

 

Artykuły problemowe

 

Działalność lokacyjna ubezpieczeń społecznych / Urszula Prasznic. - Bibliogr. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 33, nr 5-6 (1991), s. [39]-47

 

Finansowanie emerytur / Urszula Prasznic // Polityka Społeczna. - R. 18, nr 8 (1991), s. 9-11

 

Rok 1990

 

Monografie

 

Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników / Urszula Prasznic. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. - 161 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 199). - Seria gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 1289. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr.

 

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

 

O modelu finansowania ubezpieczenia społecznego / Urszula Prasznic // W: Ubezpieczenie społeczne dziś i jutro : [seminarium z okazji 70 lecia ubezpieczeń społecznych w Polsce]. - Warszawa, 1990. - S. 56-[66]. - Bibliogr.