Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Andrzej Pakuła

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

Zakład Nauki Administracji

bud. A, p 402

Telefon:
713752348 (p. 402a)
713z52349 (sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych)
Email:
andrzej [dot] pakula [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W okresach: od 18. 06. do 8. 07. oraz od 29. 08. do 30. 09.
ŚRODA 9,00 - 11,00
W okresie od 9. 07. do 28. 08 urlop wypoczynkowy

Działalność naukowa: 

Nauka administracji

Ustrój administracji rządowej, w szczególoności naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Socjologia administracji

Nauka organizacji i zarządzania

Techniki organizatorskie i decyzyjne