Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Andrzej Pakuła

Emerytowany profesor

Email:
andrzej.pakula [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 22. 07.   -  28.08. 2019r.   urlop wypoczynkowy
po urlopie konsultacje w środy, godz. 9,00  -  11,00

Działalność naukowa: 

Ustrój administracji rządowej, w szczególoności naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej w aspekcie prawnym i pozaprawnym
Interes publiczny jako wartość, cel działania i kryterium oceny administracji publicznej

Prawno i socjonormatywne ujęcie funkcjonowania administyracj publicznej. Administracja publiczna jako zjawisko i układ

Nauka organizacji i zarządzania w odniesieniu do administracji publicznej

Techniki organizatorskie i decyzyjne w odniesieniu do administracji9 publicznej