Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Marian Ptak prof. UWr

Emerytowany profesor

Email:
marian.ptak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

czwartek godz. 10.00 - 11.00 oraz 15.00 - 16.00

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: historia państwa i prawa, a zwłaszcza powszechna historia państwa i prawa oraz historia ustroju i prawa Śląska.

Członek Komitetu Redakcyjnego  Czasopisma Prawno-Historycznego.

Nota biograficzna:

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia (z wyróżnieniem) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1976 r. Dr nauk prawnych-1982, dr hab. w zakresie historii państwa i prawa-1991.

Zastępca dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa, kierownik Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego od 2002 r. Dyrektor Instytutu Historii Państwa i Prawa od 2004 r.

Prowadzi wykłady i seminaria z przedmiotu: Historia państwa i prawa oraz Powszechna historia państwa i prawa.

Autor ponad 170  prac naukowych, m.in. monografii: Sądy prawa polskiego na tle organizacji wymiaru sprawiedliwości księstwa Oleśnickiego XIV-XVIII w. (1988); Zgromadzenia i urzędy stanowe księstwa głogowskiego od poczatku XIV w. do 1742 r. (1992), oraz cyklu monograficznych studiów poświęconych zgromadzeniom i urzędom stanowym księstw i państw Śląska.