Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Jerzy Strzebinczyk

Emerytowany profesor

Email:
jerzy.strzebinczyk [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

1. ZAINTERESOWANIA BADAWCZE: a) prawo rodzinne (zwłaszcza problematyka małżeństwa, ustalania pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, prawa adopcyjnego i alimentacyjnego, opiekli nad małoletnim); b) prawa cywilnego (zwłaszcza tematyki części ogólnej); c) wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego (w zakresie orzekania jako sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu).

 

2. DOROBEK NAUKOWY: obejmuje on aktualnie 68 pozycji (niektóre wielokrotnie wznawiane i uaktualniane), w tym:

a) monografia: "Udział powinowatych dziecka w jego utrzymaniu i wychowaniu", Acta Universitatis Wratislaviensis, No 740, Prawo CXXII, Wrocław 1985 (s.161);

b) skrypty/podręczniki:

- "Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia" (współautor S. Grycner), Wyższa Szkołą Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, Poznań - Wrocław 1996, s. 5-39 ("I - Część ogólna prawa cywilnego");

- "Podstawy prawa cywilnego i handlowego", red. E. Gniewek, (dwa wydania, ostatnie Warszawa 2002, Tom I - "Prawo cywilne"; rozdział IX w części I - "Czynności prawne na tle innych zdarzeń cywilnoprawnych", s. 98-146 oraz część VI - "Prawo rodzinne", s. 576-671);

- "Prawo rodzinne", (cztery wydania, ostatnie - Warszawa 2013, s. 400);

- "Podstawy prawa cywilnego", red. E. Gniewek (dwa wydania, ostatnie Warszawa 2010; rozdział VIII, paragraf 42 - "Prokura", s. 88-93  oraz część VI - "Prawo rodzinne", s. 667-768);

- "Zarys prawa cywilnego", red. E. Gniewek i P. Machnikowski, Warszawa 2014, Część IV - "Prawo rodzinne" (oprócz paragrafu 5 w rozdziale II, którego autorem jest K. Gołębiowski), s. 713-742 i 763-835

c) opracowania systemowe/komentarze:

- "System Prawa Prywatnego", red. Z. Radwański, [w:] Tom 12 (red. T. Smyczyński); dwa wydania (ostatnie - Warszawa 2011), rozdział VII ("Władza rodzicielska", s. 2321-386) oraz [w:] rozdział XI ("Opieka") paragraf 58 - "Opieka nad małoletnim", s. 837-894;

- "Kodeks cywilny. Komentarz", red. E. Gniewek, P. Machnikowski (sześć wydań; ostatnie - Warszawa 2014, komentarz do art. 8-22 z indeksem 1, art. 25-32, art. 73-116 KC).

d) artykuły i przyczynki: 55 pozycji tego rodzaju

e) glosy: 5 glos do orzeczeń Sądu Najwyższego (4, w tym jedna wespól z T. Żylińskim) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (1 - współautor J. Kremis) 

 

4. UDZIAŁ W RADACH NAUKOWYCH CZASOPISM: jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma "Metryka", publikującego studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego.

 

 

6. NAGRODY/ODZNACZENIA:

a) wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

b) odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

 

7. DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

a) kiedyś wieloletni członek Komitetu Ochrony Praw Dziecka (Oddział we Wrocławiu);

b) kilkanaście lat pracy (początkowo jako pozaetatowy, a następnie jako etatowy członek (Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

c) od 1 stycznia 2004 r. (do dziś) sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.