Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jerzy Supernat

Kontakt: 

Pokój/room 405

budynek/building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Adres do korespondencji:

Jerzy Supernat

Instytut Nauk Administracyjnych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław
 

Telefon:
+48 71 375 2090
Email:
jerzy [dot] supernat [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.supernat.pl
Konsultacje: 

Office hours:

Poniedziałek/Monday 17:00-18:00  I can't make my office hours on Monday the 23rd of April, therefore I put them off until Thurdsay the 26th of April 12:00-13:00.

Środa/Wednesday 15:00-16:00

Dla studentów niestacjonarnych dodatkowo bezpośrednio po seminariach

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe

1. Administracja publiczna: krajowa, europejska i globalna.

2. Organizacja, kierowanie i zarządzanie, w tym w administracji publicznej.

3. Podejmowanie decyzji, w tym w administracji publicznej.

4. Język angielski w administracji publicznej.