Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jerzy Supernat

Kontakt: 

Pokój/room 405

budynek/building A, ul. Uniwersytecka 22/26

Adres do korespondencji:

Jerzy Supernat

Instytut Nauk Administracyjnych

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Wrocławski

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław
 

Telefon:
+48 71 375 2090
Email:
jerzy [dot] supernat [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.supernat.pl
Konsultacje: 

Dyżury w roku akademickim 2018/19:
I'm in Lodz on Wednesday the 28th of November 2018 therefore I cannot make my office hours on that day.
środa 13:30-14:30; piątek 13:30-14:30.
Office hours in the academic year 2018/19:
Wednesday 13:30-14:30; Friday 13:30-14:30.
Dodatkowo dla studentów niestacjonarnych bezpośrednio po moich seminariach w dniach zjazdów.

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe

1. Administracja publiczna: krajowa, europejska i globalna.

2. Organizacja, kierowanie i zarządzanie, w tym w administracji publicznej.

3. Podejmowanie decyzji, w tym w administracji publicznej.

4. Język angielski w administracji publicznej.