Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Marcin Miemiec prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 417, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2 375
Email:
marcin.miemiec [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W pilnych sprawach proszę o kontakt e.mailowy.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze i dorobek naukowy

Prawo administracyjne, autor przeszło 100 publikacji naukowych, w tym monografii Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec (2007),  redaktor i współautor podręcznika Materialne prawo administracyjne (2013, 2019), współautor podręczników: J. Boć (red.), Prawo administracyjne (1992 - 2010), M.Miemiec, W. Miemiec, K. Sawicka, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (2013), M. Miemiec, M. Ofiarska, K. Sobieralski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach (2010 - 2014). Współautor słownika: Słownik prawniczy niemiecko - polski (1995).

 

Udział w redakcjach czasopism  

Członek Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika Nowe Zeszyty Samorządowe.

 

Stypendia i staże naukowe  

Stypendia na Uniwersytetach  w Tübingen, Würzburgu, Bochum, Berlinie.

 

Nagrody  

Laureat nagród Rektora UWr. za działalność naukową i organizacyjną.

 

Aktywność pozauczelniana

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w stanie spoczynku.