Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Tadeusz Kocowski

Email:
tadeusz.kocowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Środa

11.00 - 13.00

Działalność naukowa: 

Prof, dr hab. Tadeusz Kocowski – , profesor w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych, kierownik   Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego  oraz kierownik Katedry Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Studium Podyplomowego Prawa Zamówień Publicznych  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor licznych publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii „Uniwersytecka”. Organizator wielu konferencji naukowych.

Konferencje

Organizacja  konferencji naukowej prawników i ekonomistów środowiska wrocławskiego, Wrocław, 22 listopada 2013 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Organizacja Zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego  Karpacz  15-17 wrzesień 2014
Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych – 40 lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 17 października 2014 r,. Wrocław -  organizator i moderator drugiego panelu.
Organizacja II konferencji naukowej prawników i ekonomistów środowiska wrocławskiego, Wrocław, 20 marca 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej – organizator, Wrocław 9 VI 2016 r
Ogólnopolska konferencja naukowa System zamówień publicznych w Polsce,  Wrocław  maj 2017
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych Wrocław 2017
Organizacja  konferencji Ochotnicze Straże Pożarne -  Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo, Wrocław 11 VI 2018
Jubileusz 50-lecia INA WPAiE UWr –Konferencja Niepomijalność administracji publicznej  7 czerwca 2019 r.
Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego organizowany przez Wydział Prawa, Administracji ii Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2019 
 

 

Udział w konferencjach :

 1. Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Gniezno 2007, Referat: Instrumenty administracyjnoprawne w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami
 2. „Konstytucyjna zasad wolności gospodarczej a administracyjnoprawna reglamentacja działalności gospodarczej”, Zjazd Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Administracyjnego Prawa Gospodarczego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 20-23 września 2009 r. w Toruniu,  Referat: Prewencyjny nadzór reglamentacyjny,
 3.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej” odbywająca się 16-18 września 2010 r., w Krakowie i Wierchomli, (obchody 50-ciolecia Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie), Referat: Administracyjnoprawne ograniczenia swobody umów.
 4. XX Zimowe sympozjum medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, Karpacz 1.03 – 5. 03 2011 r., Referat: Ustawa o Państwowym ratownictwie medycznym a bezpieczeństwo zdrowotne obywateli,
 5.  Ogólnopolska Konferencja „Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich” Wrocław 19-20 maja 2011 r.,Referat: Nadzór nad działalnością spółki celowej
 6.  IV Konferencja Naukowa Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Kazimierz Dolny  20-21 czerwca 2011 r., Referat: Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych
 7.  Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pt. „Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego” Poznań 24-25 maja 2012, Referat: Charakter prawny wpisu do CEIDG
 8.  V Konferencja Naukowa „Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych”  Sopot 17-18 września 2012 r., Referat: Zorganizowanie uczestników procesu zamówień publicznych, a efektywność wykorzystania środków publicznych
 9.  VI Konferencja Naukowa „Kontrola zamówień publicznych”, Wrocław 17-18 czerwca 2013 r., Referat: Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 10. Konferencja Naukowa Partnerstwo publiczno-prywatne w teorii i praktyce, Wrocław 24 i25  października 2013 r., Wrocław U. E., Referat: Umowa instrumentem realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego
 11. Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych - Trudności i wątpliwości praktyki - konferencja" 17 marca 2014, Warszawa, Referat: "Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne w ramach konsorcjum"
 12. III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia – Rola Jakości w Ograniczaniu Ryzyka Szpitalnego  Uniwersytet Medyczny Wrocław 10-11 kwietnia 2014 r., Referat: Pacjent, podmiot leczniczy a dyrektywa trans graniczna (ws. Mateusz Paplicki)
 13.  Ustawodawstwo gospodarcze w okresie transformacji ustrojowej, Zjazd Katedr Prawa Uczelni Ekonomicznych. Karpacz 15-17 września 2014 r., Referat: Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych – a właścicielskie uprawnienia nadzorcze administracji publicznej –