Szanowni Państwo,

oceny końcowe zostały wprowadzone do USOS.

Uwagi w przypadku ewentualnej pomyłki we wpisie należy zgłaszać podczas konsultacji USOS w dniu 16.06, mailowo (do 15.06) lub na ostatnich zajęciach.

Osoby, które nie przystąpiły do drugiego kolokwium, uzyskały z niego 2 lub do chwili obecnej nie poprawiły 2 z pierwszego kolokwium, nie uzyskały wpisów. Dla osób tych ostatecznym terminiem zaliczenia lub poprawienia kolokwiów są konsultacje w dniu 16.06.

Nieprzystąpienie do zaliczenia zaległych lub niezaliczonych kolokwiów skutkować będzie uzyskaniem 2 z przedmiotu.

Dotyczy to osób o numerach albumu:

293508 (MR) - 2 z pierwszego kolokwium, nie przystąpiono do 2 kolokwium,

288324 - 2 z drugiego kolokwium,

288471 - 2 z drugiego kolokwium,

290063 - 2 z pierwszego kolokwium + nie przystąpiono do 2 kolokwium,

289252 - 2 z pierwszego kolokwium + nie przystąpiono do 2 kolokwium,

288368 - 2 z pierwszego kolokwium,

289169 - 2 z pierwszego kolokwium + nie przystąpiono do 2 kolokwium,

292308 - 2 z pierwszego kolokwium + nie przystąpiono do 2 kolokwium.

 

*Dla osób o nr albumów: 292265 oraz 289939 nie wpisano do USOS ocen z uwagi na możliwośc uzyskania wyższej oceny końcowej podczas ostatnich zajęć.

 

DC

 

Dodano 12.06.2017 21:19

Szanowni Państwo,

oceny z przedmiotu Współczesne koncepcje zarządzania zostały wprowadzone do USOS.

Proszę o weryfikację wprowadzonych ocen.

Ewentualne uwagi w przypadku pomyłki we wpisie lub braku wpisu należy zgłaszać drogą mailową do dnia 15.06 lub podczas konsultacji USOS w dniu 16.06.

 

DC

Dodano 12.06.2017 8:00

Szanowni Państwo,

dla osób, które nie przystąpiły do zaliczenia drugiego kolokwium, nie uzyskały z niego zaliczenia lub wciąż nie poprawiły "2" z pierwszego kolokwium, ostateczny termin na przystąpienie do zaliczeń lub do ich poprawy to ostatnie konsultacje w semestrze, tj. 16.06.

Równocześnie uprzejmie przypominam, że warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z ćwiczeń jest zaliczenie na ocenę pozytywną zarówno 1, jak i 2 kolokwium z przedmiotu.

 

DC

 

Dodano 6.06.2017 15:43

Szanowni Państwo,

oceny z ćwiczeń z Pracowników samorządowych zostały wprowadzone do USOS.

Proszę o sprawdzenie poprawności wpisanych ocen. Ewentualne uwagi w przypadku pomyłki we wpisie oceny proszę zgłaszać drogą mailową lub podczas konsultacji do dnia 15.06.

 

DC

Dodano 4.06.2017 15:45

Szanowni Państwo,

informacja o wynikach kolokwium z Nauki administracji, pisanego 31.05 (środa) i 02.06 (czwartek), została wysłana na Państwa skrzynki mailowe.

DC

Dodano 4.06.2017 15:44

Szanowni Państwo,

oceny z dzisiejszego testu zostały wprowadzone do USOS.

Gratuluję Państwu uzyskanych wyników.

Proszę o sprawdzenie poprawności wpisanych ocen. Uwagi w przypadku ewentualnej pomyłki we wpisie oceny do USOS  można zgłaszać do 03.06 drogą mailową lub osobiście podczas konsultacji.

Prace dostępne są do wglądu na najbliższych konsultacjach.

Ostateczny termin przystąpienia do zaliczenia wykładu, dla osób które nie pisały dziś testu, to konsultacje 03.06.

 

DC

Dodano 27.05.2017 18:58

Szanowni Państwo,

oceny z testów z Samorządu zawodowego i Gospodarki komunalnej zostały wprowadzone do USOS.

Proszę o sprawdzenie poprawności wpisanych ocen. Ewentualne uwagi w przypadku pomyłki we wpisie oceny proszę zgłaszać drogą mailową do końca maja lub podczas konsultacji 27.05 lub 04.06.

 

DC

Dodano 22.05.2017 0:19

Podręcznik: Nauka administracji, J. Boć (red.), Kolonia Limited 2013:

Kolokwium 1:

1. Rozdział 1 (za wyjątkiem pkt 3G),

2. Rozdział 2,

3. Rozdział 3,

4. Rozdział 4 pkt 1–4,

5. Zagadnienia dodatkowe poruszane w trakcie zajęć:

a. funkcja wykonawcza administracji publicznej,

b. funkcja rządzenia administracji publicznej,

c. zasady budowy administracji publicznej,

d. zasada pomocniczości w administracji publicznej,

e. symptomy odwrotu od demokratycznego państwa prawnego;

 

Kolokwium 2:

1. Rozdział 5

2. Rozdział 7;

3. Rozdział 8,

4. Rozdział 11,

5. Europejski Kodeks Dobrej Administracji oraz zasady polskiego Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

6. Ustawa o służbie cywilnej w zakresie poruszanym na zajęciach,

7. Funkcja administracji świadczącej.

 

 

Dodano 20.05.2017 22:41

Szanowni Państwo,

informacja o wynikach kolokwium z Nauki administracji została wysłana na Państwa skrzynki mailowe za pośrednictwem usos-maila.

 

Z poważaniem

Dominika Cendrowicz

Dodano 13.04.2017 19:22

Szanowni Państwo,

informacja o wynikach kolokwium z Nauki administracji została wysłana na Państwa skrzynki mailowe za pośrednictwem usos-maila.

 

DC

 

 

Dodano 11.04.2017 22:01

Strony