Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz - Materiały dla studentów

19 luty, 2018 - 23:51

1. Wykład 1: Pojęcie i ewolucja prawa urzędniczego w Polsce.
2. Wykład 2 i 3: Pojęcie pracodawcy samorzadowego i formy nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi.

19 luty, 2018 - 21:02

1. Course schedula and requirements for passing the course.

29 Styczeń, 2018 - 22:21

1. Prezentacja.
2. Wykaz aktów prawnych - prawo do dobrej administracji.

7 Październik, 2017 - 17:58

1. Lecture schedule.

2. Lecture 3 - study material - general principles in public administration procedures.

3. An administrative decision (draft).

 

7 Październik, 2017 - 17:58

1. Lecture schedule.

2. List of essay topics.

3. Materials - Lecture 3.

4. Introduction to sociology of organisations - Lecture 1.

7 Październik, 2017 - 17:57

1. Program wykładów dla I SNE 3.

2. ZZL - wykład 1.

3. ZZL - wykład 2-3.

4. ZZL - wykład 4.

7 Październik, 2017 - 17:57

1. Materiały do ćw. 1 + artykuł J.S. Livingstona, The myth of well educated manager, Harvard Business Rewiev 1971, Nr 49.

2. Pytania podsumowujące do zajęć 2 – 4.

3. Prezentacja do zajęć 2-3 - Prekursorzy naukowego zarządzania (szkoła klasyczna).

3 Marzec, 2017 - 23:02

1. Program zajęć wraz z wykazem aktów prawnych.

2. Wzór umowy o pracę z pracownikiem samorządowym będącym osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

3. Prezentacja do zajęć 1 i 2.

4. Kazus - nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

23 luty, 2017 - 15:19

1. Program zajęć - studia stacjonarne i studia niestacjonarne.

2. Historia teorii organizacji i zarządzania (prezentacja do zajęć 1 i 2).

3. Podejścia do strategii organizacji (prezentacja do zajęć 3).

23 luty, 2017 - 15:19

1. Wykaz realizowanych tematów.

2. Wykaz aktów prawnych.

3. Pojęcie i konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu zawodowego w RP (prezentacja z wykładu 1).

23 luty, 2017 - 15:18

1. Wykaz tematów dla Studentów 3 roku kierunku: Administracja niestacjonarne I stopnia.

2. Wykaz aktów prawnych dla Studentów 3 roku kierunku: Administracja niestacjonarne I stopnia.

23 luty, 2017 - 15:17

1. Wykaz aktów prawnych do PUiEU dla kierunku Administracja - niestacjonarne I stopnia.

2. Wyjaz zagadnień do wykładu PUiEU wraz z zalecaną literaturą dla kierunku Administracja - niestacjonarne I stopnia.

23 luty, 2017 - 14:46

1. Wykaz zagadnień dla gr. 1, 9 i 10.

2. Ćwiczenia do zajęć 1 dla gr. 1, 9 i 10.

3. Ćwiczenia do zajęć 2 dla gr. 1, 9 i 10.

4. Prezentacja do zajęć 1 4 dla gr. 1, 9 i 10.

5. Prezentacja do zajęć 6 dla gr. 1, 9 i 10.