Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maciej Pichlak - Materiały dla studentów

22 Listopad, 2017 - 12:50

Attached please find pp slides and other resources for Argumentation and Critical Thinking course.

2 Październik, 2017 - 22:51

Attached please find topics for the exam on the lecture "Fundamentals of Law and Government" in academic year 2017/ 2018.

24 Maj, 2017 - 13:41

Attached you may find pp slides from lectures on the Free Speech and Media Law.

29 Marzec, 2017 - 12:39

Prezentacje z wykładów do przedmiotu Podstawy logiki praktycznej dl astudentów I roku stacjonarnej administracji I stopnia (semestr letni 2017).

20 Grudzień, 2016 - 15:32

Prezentacje z wykładów z Etyki zawodów prawniczych dla wieczorowych studiów prawa.

24 Listopad, 2016 - 09:20

Slides for the lectures on Fundamentals of Law and Governement (BBA studies).

24 Listopad, 2016 - 09:18

Prezentacje z wykładów z Logiki dla prawników dla zaocznych studiow prawa w roku akademickim 2016/2017.

7 Listopad, 2016 - 10:29

Attached please find slides for lecures and classes on the Argumentation and Critical Thinking course.

7 Listopad, 2016 - 10:28

Attached please find slides for lectures and suggestions for further reading on Ethics in Public Life course.

7 Listopad, 2016 - 10:25

Attached please find slides for lectures and suggestions for further reading on the Legal Language course (AIO).

11 Październik, 2016 - 14:58

Przeróżne frykasy na zajęcia z Etyki zawodów prawniczych.

3 Październik, 2016 - 19:43
19 Kwiecień, 2016 - 08:10

Prezentacje z wykładów dla studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów administracji w roku akademickim 2015/2016.

4 luty, 2016 - 16:02

W załączniku sylabus do seminarium dyplomowego na Niestacjonarnych studiach prawa II stopnia.

4 luty, 2016 - 15:56

Attached please find a sylabus for the Ethics in Public Life course (Administration in International Organizations).

 

4 luty, 2016 - 15:54

Attached please find a sylabus for the Legal Language course (Administration in International Organizations).

 

26 Styczeń, 2016 - 16:28

W załączniku lista lektur do egzaminu dla osób, które uzyskały zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą.

23 Grudzień, 2015 - 14:10

Prezentacje pp z wykładów z przemiotu Logika dla prawników dla studentów wieczorowych studiów prawa.

17 Grudzień, 2015 - 00:36

Strony