Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego do Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr.

Karol Greinert - 28 Czerwiec, 2024 - 07:55