Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyróżnienie Pani Dominiki Łyś za najlepszą pracę licencjacką

Karol Greinert - 27 Czerwiec, 2024 - 20:39


Z wielką radością informujemy, że Kapituła VI Konkursu im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w 2023 roku przyznała wyróżnienie Pani Dominice Łyś (absolwentce studiów stacjonarnych Ekonomii I stopnia, aktualnie studentce Ekonomii II stopnia WPAE UWr) za pracę pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w Polsce w latach 2019-2022”, której promotorem była dr Justyna Ziobrowska-Sztuczka z Zakładu Ekonomii Innowacji i Rozwoju WPAE UWr. To już kolejna nagroda dla Pani Dominiki za tę pracę. Serdecznie gratulujemy obu Paniom!